ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition - 2017-1-HU01-KA202-035931
Szicíliában találkoztak a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének megvalósítói

Szicíliában találkoztak a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének megvalósítói

2018.11.05
2018 októberében az olasz partner, az Associazione Artistica Culturale 'A Rocca' fogadta az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt résztvevőit a szicíliai Barcellona Pozzo di Gotto városában. A találkozó első munkanapján Nino Pietrini a fogadó szervezet munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd rövid áttekintést adott működésükről, a fogadó városról és a szicíliai kultúráról. Ezt követően Vidovenyecz Éva, a Békés Megyei Kormányhivatal képviseletében ismertette a projekt előrehaladásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A kormányhivatal, mint fő pályázó intézmény, sikeres időközi beszámolót tudhat maga mögött, ugyanakkor fontos, hogy a projekt még hátralévő idejére tervezett feladatok megvalósítása se maradjon el, figyelve az előírtak szerinti dokumentálásra, és a támogatás szabályos és ésszerű felhasználására. A projekt olyan, már működő jó gyakorlatokat gyűjt össze, amelyek a transzverzális kompetenciák fejlesztésével, és a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámításával támogatják az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve munkanélküliek sikeres szakmaszerzését, majd munkába állását. A találkozó következő pontjában a résztvevők a szervezetük profiljába leginkább illeszkedő, már korábban megismert módszereket elevenítették fel, illetve a projekt által várt hatások átgondolására került sor. A nap zárásaként  Antonino Pietrini az „A Rocca" képviselője ismertette egyik bevált jó módszerüket, a különböző európai országokból érkező diákok helyi szakmai gyakorlatának lebonyolítását biztosító projektet. A találkozó második munkanapján folytatódott az „A Rocca" jó gyakorlatainak bemutatása, a projektek sikeres disszeminációs stratégiájáról láthattak prezentációt a résztvevők. A nap következő programja Isabel Contreras, a Granadai Kereskedelmi Kamara képviselőjének pozitív értékelése volt a legutóbbi, román  projekt találkozóval kapcsolatosan. A találkozó zárásaként az elméletben ismertetett jó módszereket a gyakorlatban is megtekinthették a projekt tagjai. Elsőként a Galleria Progetto Città művészeti galériába látogattak, ahol a galéria tulajdonosa és az ott éppen gyakorlatát töltő spanyol diák mutatta be projektjüket. Ezt követően a Desio Sposa esküvői ruhákat árusító üzletbe tett látogatást a csoport. Itt szintén külföldről szakmai gyakorlatra érkező diák számolt be tapasztalatairól. A projekt ötödik, egyben utolsó nemzetközi találkozója 2019. május 16-17. között Békéscsabán lesz, ahol a kormányhivatal mellett a Békéscsabai Szakképzési Centrum fogadja az ír, spanyol, román és olasz partnereket. 
Sepsiszentgyörgy adott otthont a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének

Sepsiszentgyörgy adott otthont a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének

2018.07.17
2018 júniusában a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség fogadta az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt harmadik nemzetközi találkozójának ír, magyar, olasz, spanyol és román résztvevőit. A találkozó első munkanapján először Kelemen Tibor, az ügynökség igazgatója, valamint Vidovenyecz Éva, a Békés Megyei Kormányhivatal, mint projekt koordinátor intézmény munkatársa köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a projekt előrehaladásáról esett szó, illetve a június végén esedékessé váló időközi beszámolóról, melyet a Tempus Közalapítvány számára kell benyújtani a kétéves projekt félidejében. Kiemelésre került, a projekt fontos célja, hogy a jellemzően a munkaerő-piacon elhelyezkedni nem tudó, alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult szakma ismeretekkel rendelkező felnőttek sikeres képzését, majd munkába állását segítse a transzverzális kompetenciákat fejlesztő, már bevált módszerek összegyűjtésével és kipróbálásával, valamint a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámítási lehetőségeinek számbavételével és kipróbálásával.  A résztvevők ezt követően látogatást tettek az Eurocenter Amőba Oktatási Központba, ahol Berecki Kinga igazgató asszony mutatta be az intézmény működését. A központ a felnőttek képzését célozza, ezen belül pedig többek között az IKT és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére kínál kurzusokat. A nap a projektben résztvevő partnerek szakmai beszámolóival folytatódott, majd ismét egy oktatási intézmény meglátogatása következett. Az AJOFM Covasna Képző Központ ingyenes (át)képzéseket szervez azon munkanélküliek számára, akik ezáltal sikeresen el tudnak helyezkedni a munka világában. A találkozó következő programját a Vöröskereszt Kovászna megyei kirendeltségének vezetője, Papp Adolf által tartott előadás adta az általuk szervezett otthoni és kórházi betegápolási képzések elemeiről. A napot Gloria JIMENE, Granadai Kereskedelmi Kamara munkatársának beszámolója zárta a legutóbbi, spanyol  projekt találkozó értékelésével kapcsolatosan. A találkozó második munkanapján folytatódott a projekt előrehaladásáról szóló beszámoló a helyi munkaerő-elhelyező ügynökség részéről, majd a következő napirendi pont a projekt hatásának mérésére kidolgozandó szempontrendszer megvitatása volt. Ezen a napon sem maradt el a szakmai látogatás.  A résztvevők az Afacov Consulting Group Kft.-nél tett látogatás alkalmával, Constantin Gheorghinca vezetésével megismerték a cég működését, valamint gyakorlatukat a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek értékelésére és igazolási módjára. A projekt negyedik találkozója 2018 októberében a szicíliai Barcellona Pozzo di Gotto településen lesz, ahol az „A Rocca" Művészeti és Kulturális Szervezet fogadja a projekt megvalósításában részt vevő intézményeket. 
Dél-spanyolországi találkozóval folytatódott az ACCESS to VET projekt

Dél-spanyolországi találkozóval folytatódott az ACCESS to VET projekt

2018.04.25
2018 márciusában a Granadai Kereskedelmi Kamara adott otthont az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt második nemzetközi projekt találkozójának. A találkozó első munkanapján a Békés Megyei Kormányhivatal, mint projekt koordinátor ismertette a projekt munkaprogram szerinti előrehaladását, az együttműködés kezdete, 2017 szeptembere óta eltelt időszak megvalósított feladatait. Ezt követően a projektben résztvevő partnerek összegezték az első, ír találkozót értékelő szakmai beszámolójukat, illetve szó esett a projekthez kapcsolódó disszeminációs tevékenységekről, valamint a projektet értékelő kérdőív tartalmi elemeiről is.  Végül a projekt fő témájához kapcsolódóan a spanyol partner mutatta be jó gyakorlatait a transzverzális kompetenciák fejlesztéséről, illetve a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámításáról. A találkozó második munkanapján folytatódott a jó gyakorlatok bemutatása, ahol a résztvevők a gyakorlatban is megnézhették a bemutatott képzéseket, módszereket, melyek egyrészt a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, másrészt a felszolgáló képzéshez kapcsolódtak. Az alkalmazott módszerekkel a cél annak az elérése, hogy az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen vagy elavult szakmai ismeretekkel rendelkező felnőttek olyan szakképzéshez jussanak, mely majd segíti őket a sikeres munkába álláshoz. A megismert jó gyakorlatok a projekt végére egységes formába öntve lesznek egy gyűjteményben kidolgozva, így hosszú távon segítik majd a célcsoport szakmai képzését. A kidolgozást segítő útmutató vázának a meghatározása szintén ennek a találkozónak volt az egyik feladata. A projekt harmadik találkozója 2018 júniusában Sepsiszentgyörgyön lesz, ahol a Kovászna Megyei Munkaerő-Foglalkoztatási Ügynökség fogadja a román mellett a projekt magyar, ír, spanyol és olasz résztvevőit.

Írországi találkozóval indult a BSZC új Erasmus+ projektje

2017.12.11
A Békéscsabai Szakképzési Centrum is tagja annak a kétéves Erasmus+ szakképzési stratégiai partnerségek, ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition című, az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósuló  projektnek, mely 2017 szeptemberében kezdődött a Békés Megyei Kormányhivatal koordinálásával. A magyar mellett ír, spanyol, olasz és román szakmai szervezetek részvételével megvalósuló együttműködés célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés támogatása. Ennek érdekében a partner szervezetek a munkavállaláshoz és a tanuláshoz egyaránt szükséges transzverzális kompetencia fejlesztése és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása területén alkalmazott  jó gyakorlataikat osztják meg egymással, illetve fejlesztik tovább. A projekt eredményeként megjelenő összegyűjtött és bemutatott jó gyakorlatok az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen vagy elavult szakmai ismeretekkel rendelkezők munkaerő-piaci helyzetének javításához járul hozzá, illetve segíti a munkaerőpiacon keresett szakképzettség megszerzését. A projektben résztvevő szakemberek első személyes találkozója az ír partner székhelyén, Dublinban volt 2017. november közepén. Az együttműködő szervezetek bemutatkozásán túl sor került a kétéves program egészének áttekintésére és a legfontosabb projekt dokumentumok és szabályzatok ismertetésére. Az ír jó gyakorlatok is bemutatásra, elemzésre kerültek. A következő találkozó 2018 tavaszán Spanyolországban lesz, addig minden partner a kidolgozott munkaprogramnak megfelelően dolgozik a projekt szakmai feladatain.
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015