Felnőttoktatásra jelentkezés
Képzés kereső
Magyar
English
Deutch
Magyar
English
Deutch
ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition - 2017-1-HU01-KA202-035931
Sepsiszentgyörgy adott otthont a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének

Sepsiszentgyörgy adott otthont a BSZC „ACCESS to VET” Erasmus+ projektjének

2018.07.17
2018 júniusában a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség fogadta az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt harmadik nemzetközi találkozójának ír, magyar, olasz, spanyol és román résztvevőit. A találkozó első munkanapján először Kelemen Tibor, az ügynökség igazgatója, valamint Vidovenyecz Éva, a Békés Megyei Kormányhivatal, mint projekt koordinátor intézmény munkatársa köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a projekt előrehaladásáról esett szó, illetve a június végén esedékessé váló időközi beszámolóról, melyet a Tempus Közalapítvány számára kell benyújtani a kétéves projekt félidejében. Kiemelésre került, a projekt fontos célja, hogy a jellemzően a munkaerő-piacon elhelyezkedni nem tudó, alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult szakma ismeretekkel rendelkező felnőttek sikeres képzését, majd munkába állását segítse a transzverzális kompetenciákat fejlesztő, már bevált módszerek összegyűjtésével és kipróbálásával, valamint a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámítási lehetőségeinek számbavételével és kipróbálásával.  A résztvevők ezt követően látogatást tettek az Eurocenter Amőba Oktatási Központba, ahol Berecki Kinga igazgató asszony mutatta be az intézmény működését. A központ a felnőttek képzését célozza, ezen belül pedig többek között az IKT és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére kínál kurzusokat. A nap a projektben résztvevő partnerek szakmai beszámolóival folytatódott, majd ismét egy oktatási intézmény meglátogatása következett. Az AJOFM Covasna Képző Központ ingyenes (át)képzéseket szervez azon munkanélküliek számára, akik ezáltal sikeresen el tudnak helyezkedni a munka világában. A találkozó következő programját a Vöröskereszt Kovászna megyei kirendeltségének vezetője, Papp Adolf által tartott előadás adta az általuk szervezett otthoni és kórházi betegápolási képzések elemeiről. A napot Gloria JIMENE, Granadai Kereskedelmi Kamara munkatársának beszámolója zárta a legutóbbi, spanyol  projekt találkozó értékelésével kapcsolatosan. A találkozó második munkanapján folytatódott a projekt előrehaladásáról szóló beszámoló a helyi munkaerő-elhelyező ügynökség részéről, majd a következő napirendi pont a projekt hatásának mérésére kidolgozandó szempontrendszer megvitatása volt. Ezen a napon sem maradt el a szakmai látogatás.  A résztvevők az Afacov Consulting Group Kft.-nél tett látogatás alkalmával, Constantin Gheorghinca vezetésével megismerték a cég működését, valamint gyakorlatukat a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek értékelésére és igazolási módjára. A projekt negyedik találkozója 2018 októberében a szicíliai Barcellona Pozzo di Gotto településen lesz, ahol az „A Rocca" Művészeti és Kulturális Szervezet fogadja a projekt megvalósításában részt vevő intézményeket. 
Dél-spanyolországi találkozóval folytatódott az ACCESS to VET projekt

Dél-spanyolországi találkozóval folytatódott az ACCESS to VET projekt

2018.04.25
2018 márciusában a Granadai Kereskedelmi Kamara adott otthont az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt második nemzetközi projekt találkozójának. A találkozó első munkanapján a Békés Megyei Kormányhivatal, mint projekt koordinátor ismertette a projekt munkaprogram szerinti előrehaladását, az együttműködés kezdete, 2017 szeptembere óta eltelt időszak megvalósított feladatait. Ezt követően a projektben résztvevő partnerek összegezték az első, ír találkozót értékelő szakmai beszámolójukat, illetve szó esett a projekthez kapcsolódó disszeminációs tevékenységekről, valamint a projektet értékelő kérdőív tartalmi elemeiről is.  Végül a projekt fő témájához kapcsolódóan a spanyol partner mutatta be jó gyakorlatait a transzverzális kompetenciák fejlesztéséről, illetve a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámításáról. A találkozó második munkanapján folytatódott a jó gyakorlatok bemutatása, ahol a résztvevők a gyakorlatban is megnézhették a bemutatott képzéseket, módszereket, melyek egyrészt a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, másrészt a felszolgáló képzéshez kapcsolódtak. Az alkalmazott módszerekkel a cél annak az elérése, hogy az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen vagy elavult szakmai ismeretekkel rendelkező felnőttek olyan szakképzéshez jussanak, mely majd segíti őket a sikeres munkába álláshoz. A megismert jó gyakorlatok a projekt végére egységes formába öntve lesznek egy gyűjteményben kidolgozva, így hosszú távon segítik majd a célcsoport szakmai képzését. A kidolgozást segítő útmutató vázának a meghatározása szintén ennek a találkozónak volt az egyik feladata. A projekt harmadik találkozója 2018 júniusában Sepsiszentgyörgyön lesz, ahol a Kovászna Megyei Munkaerő-Foglalkoztatási Ügynökség fogadja a román mellett a projekt magyar, ír, spanyol és olasz résztvevőit.

Írországi találkozóval indult a BSZC új Erasmus+ projektje

2017.12.11
A Békéscsabai Szakképzési Centrum is tagja annak a kétéves Erasmus+ szakképzési stratégiai partnerségek, ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition című, az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósuló  projektnek, mely 2017 szeptemberében kezdődött a Békés Megyei Kormányhivatal koordinálásával. A magyar mellett ír, spanyol, olasz és román szakmai szervezetek részvételével megvalósuló együttműködés célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés támogatása. Ennek érdekében a partner szervezetek a munkavállaláshoz és a tanuláshoz egyaránt szükséges transzverzális kompetencia fejlesztése és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása területén alkalmazott  jó gyakorlataikat osztják meg egymással, illetve fejlesztik tovább. A projekt eredményeként megjelenő összegyűjtött és bemutatott jó gyakorlatok az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen vagy elavult szakmai ismeretekkel rendelkezők munkaerő-piaci helyzetének javításához járul hozzá, illetve segíti a munkaerőpiacon keresett szakképzettség megszerzését. A projektben résztvevő szakemberek első személyes találkozója az ír partner székhelyén, Dublinban volt 2017. november közepén. Az együttműködő szervezetek bemutatkozásán túl sor került a kétéves program egészének áttekintésére és a legfontosabb projekt dokumentumok és szabályzatok ismertetésére. Az ír jó gyakorlatok is bemutatásra, elemzésre kerültek. A következő találkozó 2018 tavaszán Spanyolországban lesz, addig minden partner a kidolgozott munkaprogramnak megfelelően dolgozik a projekt szakmai feladatain.
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314