Befektetés a jövőbe

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM „EREDMÉNYES BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSÉRT” ELNEVEZÉSŰ ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROJEKTJÉRŐL

 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat keretében „a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 492,15 millió forint támogatásban részesül a Békéscsabai Szakképzési Centrum. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Széchenyi 2020 programban.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele.
A projekt megvalósulási kezdete 2017.11.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020.04.30.

A megvalósításban résztvevő tagintézmények:

A projekt célkitűzése a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása, az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel. A megvalósítás során a 9-10. évfolyamos tanulók körében alapkészség-felmérés, értékelés alapján, vegyes összetételű 4-8 fős csoportokban zajlik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A projekt időszakában tanulói életpálya-építési programok, pályaválasztási tanácsadás, mentori szolgáltatások és egyéb a célkitűzésnek megfelelő segítő tevékenységek kerülnek megvalósításra.

További információ kérhető:
Email: ginop623@bszc.hu