Befektetés a jövőbe

Informatikai eszközbeszerzés a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 projektben

Informatikai eszközbeszerzés valósult meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért" elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú projekt keretében. Összesen 125 asztali számítógép és 55 laptop került beszerzésre.

Az eszközök segítségével egyrészt a tanulók által használt elavult számítógépek kiváltása történik meg, illetve a Digitális Közösségi Alkotóműhely és a Lego robot műhely eszközeinek működtetéséhez szükséges, másrészt a projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók kaptak laptopot a projekttel kapcsolatos feladataik ellátásához.

A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele.

Programozási bemutató a Kósban

Iskolánkba látogatott a Logiscool élményalapú programozó iskola képviselője.Tanulóink ízelítőt kaptak a programozás, az algoritmikus gondolkodás alapjaiból játékos formában.

Köszönjük Ábelnek az érdekes bemutatót!

A program a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú, "Az eredményes békéscsabai szakképzésért" című projekt keretében valósult meg, mely azt a célt szolgálja, hogy az iskolákban a tanulók körében kevesebb legyen az olyan diák, aki idő előtt feladja tanulmányait, végzettség nélkül elhagyja az iskolát.

Megalakultak a GINOP projekt tanulói munkacsoportjai a tagintézményekben

A tagintézményekben 2018. november 1-jétől kezdődtek meg a GINOP projekt keretében a tanulói csoportfoglalkozások. A foglalkozásokon játékos feladatok segítségével ismerték meg egymást a csoporttagok.

GINOP-6.2.3-17-2017-00027
A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című projekt

2018. februárjában indult a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című projekt, melyben iskolánk, a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma is részt vesz. A 2020. április végéig tartó projekt átfogó célja, hogy eredményeivel hozzájáruljon a szakképzésben tanulók korai iskolaelhagyásának megelőzéséhez, az intézményt szakképzettség nélkül elhagyók arányának csökkentéséhez.

A Vízműben zajló munkát bemutató helyzetfelmérő táblázat és SWOT- elemzés elkészítése után 2018. szeptember 25-én a 9. évfolyamos tanulók országos bemeneti mérésen vettek részt, egy anyanyelvi és egy matematikai kompetenciákat mérő feladatlapot kellett kitölteniük. Az elért eredmények alapján kiválasztott tanulók két tanulócsoportot alkotnak (összesen 12 fő). A tanulócsoportok célja a bevont tanulók otthoni tanulási szokásainak felmérése, tanulmányi eredményük növelése, az év végi bukások csökkentése, valamint a tanulás tanítása. Számos program színesíti a munkájukat, többek között a csoportok ellátogatnak a Digitális Közösségi Alkotóműhelybe is, amely a BSZC Trefort Ágoston Tagiskolájában található.

A tanulócsoportok működtetése mellett a projekt keretein belül egyéb célkitűzések is megvalósulnak: tanulók, szülők elégedettségének felmérése, az intézményi infrastruktúra fejlesztése, BSZC szintű munkaközösségek létrehozása, valamint az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködésének fejlesztése szerepel a feladatok között. A partnerkapcsolatok során kiemelten foglalkozik a projekt a szülőkkel (családdal), a gyakorlatot vezető szakemberekkel, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás kialakításával. A projekt fontos célja a pályaorientációs tevékenység elősegítése, valamint vállalkozások, gazdasági szervezetek bevonása, a velük való kapcsolattartás erősítése.

A projekt lehetővé teszi, hogy Békéscsabai Szakképzési Centrumból 109 pedagógus vegyen majd részt szakmai, módszertani továbbképzéseken (pl. tehetséggondozás, alapkompetenciák fejlesztését segítő módszertani képzések, vállalkozási ismeretek fejlesztése).

A Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói országos mérésben vettek részt

A GINOP-6.2.2-VEKOP/15 kiemelt projekt célja többek között a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése. A célok elérése érdekében a szakképzést megkezdő tanulók körében országos felmérésre került sor, amelynek célja - a tanuláshoz és a mindennapi életben szükséges tudáshoz nélkülözhetetlen képességek mérése révén - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiszűrése, majd tanórák keretén belüli vagy tanórán kívüli fejlesztése.

Mérési koordinátorok felkészítése

A mérés célja a lemorzsolódással veszélyeztetett 9. évfolyamos tanulók kiszűrése, és az alapkészségek fejlesztésének támogatása. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű projekt „A tanulók tudás és képességszintjének illetve fejlődésének mérését segítő mérési-értékelési keretrendszerhez feladatbank kialakítása és módszertani fejlesztések” projekt kiemelt célja:

- végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése,
- a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése,
- az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése,
- a szakképzés eredményesebbé tétele, hatékonyság növelése,
- az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tételérdekében.

Az országos mérés lebonyolításához a Békéscsabai Szakképzési Centrum tagintézményi mérési koordinátorok számára tartott felkészítést a projekt szakmai vezetője, Lestyánné Hricsovinyi Julianna.

Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása

A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú projekt Makerspace munkacsoportja megbeszélést tartott a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakításáról 2018. május 10-én.

A „makerspace” műhelyben lehetőség lesz többek között robotikára, famegmunkálásra, varrásra. A műhelyek vegyesboltjaként mindent ki lehet próbálni, zavartalanul lehet új termékeket készíteni, tanulásra, önálló alkotásra, munkára motiválhat. Minden diák magától alkothat, erősítheti az innovációs készségeit.

Helyzetértékelési tevékenység megbeszélése a Békéscsabai Szakképzési Centrumban

A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat szakértői munkacsoportjának munkáját külső szakértő segíti. Az első megbeszélést 2018. március 20-án tartotta a Békéscsabai Szakképzési Centrum tárgyalótermében. Feladata a Helyzetértékelési dokumentum elkészítése során, hogy az NSZFH GINOP-6.2.2. által kiadott módszertan alapján segítse és koordinálja a munkacsoport tevékenységét.