Hírek
Szent-Györgyis nyomdászok nyári gyakorlata.

Szent-Györgyis nyomdászok nyári gyakorlata.

2019.07.12
„Hát eljött ez is, holnap véget ér a 4 hetes nyári gyakorlat.Megküzdöttünk az elemekkel, mert csak ezen a héten volt kegyes hozzánk az időjárás, többnyire a hőség volt a legnagyobb ellenfelünk, de végül jó kis folyóirat oldalpárok születtek.Nagyon büszke vagyok a tizenegyedikes nyomdaipari technikusaimra, hiszen a kiadványszerkesztés nem a fő szakjuk.Engedélyükkel osztom meg az egyik munkájukat, ahol pontosan kellett reprodukálniuk egy már megjelent folyóiratot, mindenkinek mást. Szöveget gépelni, képeket keresni, maszkolni, betűtípusokat beazonosítani, mérni, számolni, tabulálni, 'leolvasni' a meglévő tipográfiai tervet és ugyanazt előállítani Adobe programokkal. Ezen keresztül sikerült elsajátítaniuk jó pár fortélyt és találtunk is bőven tördelési hibákat a nyomtatott anyagban, amiket persze ők már nem követtek el.A jutalom a holnapi utolsó napon, hogy kinyomtatjuk őket és persze egy közös palacsintázás, úgyhogy megyek is a konyhába.” Kaposvári Zsuzsanna tanárnő.
ÉRETTSÉGI UTÁN SZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK NAPPALI TAGOZAT

ÉRETTSÉGI UTÁN SZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK NAPPALI TAGOZAT

2019.07.09
Tanévzáró a Keményben

Tanévzáró a Keményben

2019.07.04
A BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumában 2019. június 28-án pénteken megtartottuk a Tanévzáró ünnepséget. A Kemény Gábor Iskolai Alapítvány és az Iskolai Szülői Szervezet jóvoltából nagyon sok jutalomkönyvet adhattunk át az eredményesen tanuló diákoknak. A következő héten a 10.,11. évfolyam a kötelező nyári gyakorlatát kezdi meg, a 9. évfolyamosok pedig hozzákezdenek az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez. A nyárra kívánunk mindenkinek aktív, élménydús pihenést, feltöltődést.
Nyári matektábor a Széchenyiben

Nyári matektábor a Széchenyiben

2019.07.02
A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma júliusban nyári matektábort indított hagyományteremtő szándékkal a 7. évfolyamos tehetséges diákok számára Schédl Ilona vezetésével. A változatos programok megvalósításában közreműködik Matyuska Ferenc és Szabóné Bojtor Anikó.

Zwack tábor

2019.07.01
Az általános iskola felső tagozatosait várta a BSZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája abba az izgalmas táborba, mely az intézményben elsajátítható szakmák rejtelmeibe engedett bepillantást. Az iskola idén két turnust is meghirdetett azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőbeli pályaválasztók kipróbálhassák magukat a különböző szakmákban. Az első napon a kereskedő-eladó szakma került a középpontba: csodaszép díszcsomagolásokat készíthettek, de a tanboltban pénztárgépet kezelhettek, mérési gyakorlatokat végezhettek, szeleteltek, csomagoltak és a saját tízóraijukat és uzsonnájukat is maguk készíthették el a biztosított alapanyagokból. Kedden a dekoratőrök munkájával ismerkedhettek, miközben az iskola az ő általuk készített alkotásokkal szépült meg. Szerdán szakácskodtak a kisdiákok: maguk főzték meg az ebédjüket. Répakrém – és erdei gyümölcsleves került terítékre első fogásként, majd a kedvencüket választhatták: ki-ki gyrost vagy hamburgert készíthetett. A fűszereket az iskola kertjéből szedték az ízesítéshez. A desszert sem maradt el: délután palacsintasütéssel telt az idő és a pocakok. Csütörtökön reggel korán keltek a kisdiákok. A Sütőker Zrt-nél tettek látogatást majd visszatérve a látottakat hasznosították: a pék és cukrász szakma oktatóival brióst és linzert sütöttek, majd délután még marcipánfigurákat is készíthettek. Pénteken a zárónapon a héten tanultakat is hasznosítva a vendéglátással, pincérkedéssel ismerkedhettek. Gyönyörűen terítettek asztalt, a szalvétahajtogatás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, de e mellett a vendéglátás etikettjéről is szó esett, felelevenítve már meglévő ismereteiket. Ezeken túl pedig minden nap vetélkedőkön, quiz-játékokon vehettek részt. A maradandó élmények mellett kézzelfogható ajándékkal is távozhattak a kisdiákok: mindenki jutalma egy oklevél volt, mely tanúsítja, hogy sikeresen teljesítette a szakmai alapozó hetet.
Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

2019.06.25
2017-1-HU01-KA102-035745 (2017.01.01. – 2019.06.30.) A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg. A Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma tanárai és diákjai 2005 óta vesznek részt mobilitási projektek és kompetenciafejlesztést célzó uniós pályázatok megvalósításában. A 9-12., valamint a 13. évfolyam szakképzésének megtámogatása ösztönözte az intézményt a külföldi szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében az ERASMUS+ pályázat megírására. A 2017-es pályázatunk elbírálását követően, intézményünknek lehetősége nyílt 42 tanuló külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével. Külföldi partnereinket (EDUPOLI, Vitalis GmbH, STEP) a BSZC partneri hálózatából választottuk ki. A kiválasztásánál figyelembe vettük a felmerült képzési igényeket, a meglévő partnerek közül kiválasztottuk azon fogadókat, akiknek a segítségével a tervezett külföldi szakmai gyakorlatok megvalósíthatóak. A projekt célja a résztvevők szakmai, idegen nyelvi, személyes, módszertani, digitális, interkulturális, kompetenciának fejlesztése; a külföldön szerzett tanulási eredmények elismerésének megvalósítása; a projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása; aktív nemzetközi kapcsolat fenntartása a fogadó szervezettel és a gyakorlati képzést megvalósító vállalatokkal.   A résztvevők összetétele 12 fő autószerelő (13. évfolyam) 12 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (13. évfolyam) 18 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (11. évfolyam)   A németországi mobilitást (11. évfolyamosok) a tanulók összefüggő szakmai gyakorlataként fogadtuk el, a spanyolországi esetén (13. évfolyamosok) pedig a szakmai gyakorlat tantárgyaiból kaptak érdemjegyet a leadott munkájuk alapján (munkanapló, beszámoló, értékelőlap); A projekt célkitűzései teljesültek, hiszen már a 2018/2019-es tanév végére sikerült elérni a tervezett 12 fő tanulói számot, akik külföldön teljesíthették szakmai gyakorlatukat. Ezt a létszámot a következő tanévben is tervezzük megtartani. A program keretében 5 kiutazás történt: 2017. 11. 02. – 2017. 12. 03. Finnország- Porvoo 2018. 03. 01 – 2018. 04. 01.Spanyolország - Sevilla 2018. 07. 01. – 2018. 07. 30. Németország - Lipcse 2018. 11. 03. – 2018. 12. 02.Spanyolország - Sevilla 2019. 03. 09. – 2019. 04. 09.Spanyolország - Sevilla   Megvalósított tevékenységek I. Előkészítő szakasz A munkaprogramot közösen terveztük a partnerekkel, figyelembe véve az igényeket. A szaktanárokkal, szakmai vezetőkkel történt megbeszéléseken áttekintettük az érintett szakmák, szakterületek képzési igényeit, a helyi tantervi programokat, és a külföldi gyakorlati helyek, fogadó szervek profiljának ismeretében összegyűjtöttük a megvalósítható tevékenységeket. Az iskola tanulóinak, tanárainak tájékoztatása a pályázási lehetőségről. A jelentkezők értékelését, kiválasztását a projekt koordinátor, a szaktanárok, az osztályfőnökök és az iskolapszichológus végezte a motivációs levelek és begyűjtött információk alapján egy közös megbeszélésen. Pót résztvevők kiválasztására is sor került, akik részt vettek a felkészítő órákon, visszalépés vagy egyéb okból bekövetkező kiesés miatt. Szerződéskötés a fogadó és küldő intézmény között, a felkészítő tanárokkal, valamint a kiutazó résztvevők és a kísérő személy között. A kiválasztott tanulók felkészítése (nyelvi, kulturális, szakmai, lélektani) a pályázó intézményben, a tanítási órák után, a kiutazást megelőző 3 hónapban. Vezetői az iskola dolgozói, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek mobilitásban résztvevők felkészítésében. A felkészítési terv kidolgozásakor figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait (időtartam, tartalmi elemek).   II. Megvalósulás szakasza A projekt koordinátor szervezte meg a kiutazást, melyet egyeztetett a résztvevőkkel és a fogadókkal. A partnerintézményeknél biztosítottak voltak a megvalósítás személyi és tárgyi feltételei. Tanulóink, munkatársaink számára megfelelő szakmai programot szerveztek, összhangban az elérendő tanulási eredményekkel. Segítséget nyújtottak a helyi közlekedés megvalósításában. Közvetítésükkel történt a szállás lefoglalása, étkezés megszervezése. A szerződés szerinti időtartamban megvalósultak a szakmai gyakorlatok.   III. Záró szakasz A program dokumentációit összegyűjtöttük (tanulói munkanaplók, kísérő tanár beszámolója, értékelőlapok, igazolások, tanúsítványok). A projekt csoport megbeszélésen értékelte a beszámolókat (tanulói és tanári), értékelő lapokat, áttekintették a fogadó intézmény értékelését. A záró értékelést a disszeminációs terv részeként megismerte a küldő intézmény vezetősége és tantestülete, így további projektek kidolgozásánál hasznosíthatóvá válik.   A projekt eredményei A résztvevők beszámolókat, fényképeket és videókat, munkanaplókat készítettek a szakmai gyakorlatról, jegyzőkönyvek készültek a megbeszélésekről; A résztvevők egyéni készségei, képességei fejlődtek, a szakmai motivációjuk erősödött; Az iskola szakmai gyakorlatainak minősége javult, a szakképzés színvonala emelkedett; A külföldi szakmai képzésben résztvevő tanulók létszáma nőtt.   A projekt hatásai Projektünkkel a szakképzést népszerűsítjük és erősítjük, növeljük a képzés színvonalát és eredményességét. Célunk, hogy a régiónkban minél többen válasszák az általunk kínált szakmákat, melyek folyamatos képzésének szükségességét a régió cégeinél, vállalatainál történt igényfelmérések is alátámasztanak. Úgy gondoljuk, ha olyan tanulók kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik külföldi szakmai tapasztalattal rendelkeznek, valamint hazai képzésüket naprakész tudással, folyamatosan megújulni képes, innovatív oktatási módszereket alkalmazó szakemberek irányításával szerzik, az növeli nemcsak a mi iskolánk képzésének hírnevét, hanem az érintett cég, vállalat presztízsét is, ahol a magas színvonalon képzett szakemberek kezdhetik meg náluk a munkát. Az iskolánkban működő pályakövetési rendszerrel nyomon tudjuk követni, hogy tanulóink milyen sikerrel tudtak elhelyezkedni régiónkban, és ehhez milyen mértékben járult hozzá a külföldön szerzett tapasztalat.   A résztvevő tanulókra Eredmény: 42 résztvevő szakmai gyakorlata megvalósul, elismerésre kerül. Hatás: a külföldi szakmai gyakorlat eredményeképpen kompetenciái fejlődtek, ezáltal eredményesebben teljesítette/teljesíti a képzés követelményeit; erősödött motivációja, a szakma iránti elhivatottsága; határozottsága, kezdeményezőkészsége javult; fejlődött kommunikációja.   A pályázó iskolára Eredmény: 42 tanuló külföldi képzése megvalósult a pályázati forrásból, az intézményi dokumentációba beépültek a mobilitás hasznosítható elemei. Hatás: a mobilitásba bevont szakmák presztízse nőtt; erősödött humánerőforrás bázisa, fejlődtek a munkatársak kompetenciái; nőtt a munkatársak közötti együttműködés, az egymástól való tanulás, mely hozzájárul a képzés színvonalának emeléséhez; a külföldi mobilitási projektek népszerűsége növekedett, nőtt az igény külföldi szakmai gyakorlaton történő részvételre; a fogadó szervezetekkel való kapcsolat mélyült; nőtt az iskola presztízse, beiskolázásnál szempont a külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége; szélesebb körű lett az Europass dokumentumok ismertsége.   Rövid távú hatás A választott szakképzések központi programjaiban megfogalmazott külföldi szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzése hatékonyan teljesül; A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kapnak a résztvevők, a gyakorlat eredményességét igazolva.   Hosszú távú hatás A disszeminációs lehetőségekkel a médián keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, amelynek pozitív hatása várható az iskolába jelentkező tanulók létszámának emelkedésében; A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalattal, az elsajátított korszerű ismeretekkel és a használt idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudással; A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala emelkedik.  
Kerékpáros városnézés

Kerékpáros városnézés

2019.06.24
A békéscsabai Tourinform iroda és a Békéscsabai Turisztikai Egyesület szervezésében 2019. június 11-én kerékpáros városnézésen vettünk részt Békéscsabán. Utunk során Zahorán Hilda idegenvezető lebilincselő előadásával mutatta be a tanulóinknak a város új, turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseit, továbbá a klasszikus, régi hagyománnyal rendelkező látnivalókat. Túránkat a Körösök Völgye Natúrparkból indítottuk, ahol is kerékpárra pattantunk, és a tikkasztó melegben folytattuk utunkat a Malom tér felé. A Csaba Parkban részletes tájékoztatást kaptunk a helyi, népi építészeti stílusban épülő podsztyenás házakról, majd a következő állomáson , a Munkácsy Emlékháznál megtudhattuk, hogy Munkácsy Mihály valójában nem itt született, hanem „csupán” itt járt iskolába. A Fiume Szállodáról megtudtuk, hogy az akkor épülő Alföld-Fiume vasútvonalról kapta a nevét, továbbá láthattuk a monumentális, neogótikus stílusban épült katolikus nagytemplomot. Az utolsó állomáson az evangélikus nagytemplomot ismerhettük meg közelebbről, és a csabai szlovákság életébe és történetébe pillanthattunk be. Bízunk abban, hogy a kirándulás alkalmával az élményeken keresztül elő tudtuk segíteni tanulóink kulturális fejlődését. Bikfalvi Etelka
TANÉVZÁRÓ A VÍZMŰBEN

TANÉVZÁRÓ A VÍZMŰBEN

2019.06.24
A 2018/2019-es tanév zárására 2019. június 15-én került sor. A régóta várt igazi nyári idő is tekintettel volt a jeles napra, mert valóban azt érezhettük, hogy ’kitört’ a nyári szünet. A Vízmű árnyat adó fái alatt először Schnider György igazgató úr köszönt el a diákoktól úgy, hogy néhány vicces statisztikai adattal emlékeztetett bennünket a tanév hosszúságára. Megtudhattuk, hogy 144 idegen nyelvi és ugyanennyi matematika óra mellett 180 testnevelés óra volt, és hogy minimum 1260 órán kellett részt vennie egy diáknak a tanítási napok során. Az ünnepi beszéd kitért arra is, hogy a nyár számos veszélyt rejt, élvezzük tehát úgy a szünidőt, hogy ne érjen bennünket baj! Felhívta arra is a figyelmet, hogy a javítóvizsgázó tanulók levélben értesítést kapnak minden tudnivalóról. A tanévkezdéssel kapcsolatos információk a nyár folyamán feltöltésre kerülnek és megtalálhatók lesznek az iskola honlapján. A tanévzáró legfontosabb eseménye, a jutalmazás - köszönhetően a számos kiváló tanulmányi- és versenyeredménynek, valamint a kiváló közösségi tevékenységnek - picit hosszúra sikeredett. 54 tanulónk vehetett át értékes könyvjutalmat, vízműs pólót. Az idei tanévben először a magasépítő szakos tanulók legjobbjai finnországi tanulmányúton és gyakorlaton vettek részt. A külföldi, egy hónapos gyakorlati időszakról speciális bizonyítványt vehetett át Fabisz Dorina 11. B, Gerzsenyi Richárd 11. D és Viczián Norbert 5/13. B osztályos tanulónk. A hagyományos Osztályharc elnevezésű versengés pedig az alábbi eredménnyel zárult: 10. A osztály 9. D osztály 9. B osztály A dobogós osztályok a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Alapítványtól pénzjutalmat kaptak. Minden díjazottunknak gratulálunk! Élményekben gazdag, vidám nyarat kívánunk és találkozzunk 2019. szeptember 2-án, hétfőn a 9 órakor kezdődő tanévnyitón!
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

2019.06.21
Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében2017-1-HU01-KA102-035745 (2017.01.01. – 2019.06.30.) A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg. Az intézmény tanárai és diákjai 2005 óta vesznek részt mobilitási projektek és kompetenciafejlesztést célzó uniós pályázatok megvalósításában. A 9-12., valamint a 13. évfolyam szakképzésének megtámogatása ösztönözte az intézményt a külföldi szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében az ERASMUS+ pályázat megírására. A 2017-es pályázatunk elbírálását követően, intézményünknek lehetősége nyílt 42 tanuló külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével. Külföldi partnereinket (EDUPOLI, Vitalis GmbH, STEP) a BSZC partneri hálózatából választottuk ki. A kiválasztásánál figyelembe vettük a felmerült képzési igényeket, a meglévő partnerek közül kiválasztottuk azon fogadókat, akiknek a segítségével a tervezett külföldi szakmai gyakorlatok megvalósíthatóak. A projekt célja a résztvevők szakmai, idegen nyelvi, személyes, módszertani, digitális, interkulturális, kompetenciának fejlesztése; a külföldön szerzett tanulási eredmények elismerésének megvalósítása; a projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása; aktív nemzetközi kapcsolat fenntartása a fogadó szervezettel és a gyakorlati képzést megvalósító vállalatokkal.   A résztvevők összetétele 12 fő autószerelő (13. évfolyam) 12 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (13. évfolyam) 18 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (11. évfolyam)   A németországi mobilitást (11. évfolyamosok) a tanulók összefüggő szakmai gyakorlataként fogadtuk el, a spanyolországi esetén (13. évfolyamosok) pedig a szakmai gyakorlat tantárgyaiból kapnak közös érdemjegyek a leadott munkájuk alapján (munkanapló, beszámoló, értékelőlap); A projekt célkitűzései teljesültek, hiszen már a 2018/2019-es tanév végére sikerült elérni a tervezett 12 fő tanulói számot, akik külföldön teljesíthették szakmai gyakorlatukat. Ezt a létszámot a következő tanévben is tervezzük megtartani. A program keretében 5 kiutazás történt: 2017. 11. 02. – 2017. 12. 03. Finnország- Porvoo 2018. 03. 01 – 2018. 04. 01.Spanyolország - Sevilla 2018. 07. 01. – 2018. 07. 30. Németország - Lipcse 2018. 11. 03. – 2018. 12. 02.Spanyolország - Sevilla 2019. 03. 09. – 2019. 04. 09.Spanyolország - Sevilla   Megvalósított tevékenységekI. Előkészítő szakasz A munkaprogramot közösen tervezzük a partnerekkel, figyelembe véve az igényeket. A szaktanárokkal, szakmai vezetőkkel történt megbeszéléseken áttekintettük az érintett szakmák, szakterületek képzési igényeit, a helyi tantervi programokat, és a külföldi gyakorlati helyek, fogadó szervek profiljának ismeretében összegyűjtöttük a megvalósítható tevékenységeket. Az iskola tanulóinak, tanárainak tájékoztatása a pályázási lehetőségről. A jelentkezők értékelését, kiválasztását a projekt koordinátor, a szaktanárok, az osztályfőnökök és az iskolapszichológus végzi a motivációs levelek és begyűjtött információk alapján egy közös megbeszélésen. Pót résztvevők kiválasztására is sor kerül, akik részt vesznek a felkészítő órákon, így visszalépés vagy egyéb okból bekövetkező kiesés miatt a kieső tanulók helyére lépnek. Szerződéskötés a fogadó és küldő intézmény között, a felkészítő tanárokkal, valamint a kiutazó résztvevők és a kísérő személy között. A kiválasztott tanulók felkészítése (nyelvi, kulturális, szakmai, lélektani) a pályázó intézményben, a tanítási órák után valósul meg, a kiutazást megelőző 3 hónapban. Vezetői az iskola dolgozói, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek mobilitásban résztvevők felkészítésében. A felkészítési terv kidolgozásakor figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait (időtartam, tartalmi elemek).   II. Megvalósulás szakasza A projekt koordinátor szervezi meg a kiutazást, melyet egyeztet a résztvevőkkel és a fogadókkal. Az eddigi közös munkák alapján kijelenthető, hogy a partnerintézményeknél biztosítottak a megvalósítás személyi és tárgyi feltételei. Tanulóink, munkatársaink számára megfelelő szakmai programot szerveznek, összhangban az elérendő tanulási eredményekkel. Segítséget nyújtanak a helyi közlekedés megvalósításában. Közvetítésükkel történik a szállás lefoglalása. A kinti helyi közlekedés megszervezésébe bevonja a fogadó partnert. A fogadó partner segít a megfelelő szállás megtalálásában, a szállás lefoglalásában és az étkezés biztosításában. A szerződés szerinti időtartamban megvalósul a szakmai gyakorlat.   III. Záró szakasz A program dokumentációit összegyűjtjük (tanulói munkanaplók, kísérő tanár beszámolója, értékelőlapok, igazolások, tanúsítványok) A projekt csoport megbeszélésen értékeli a beszámolókat (tanulói és tanári), értékelő lapokat, áttekinti a fogadó intézmény értékelését. A záró értékelést a disszeminációs terv részeként megismeri a küldő intézmény vezetősége és tantestülete, így további projektek kidolgozásánál hasznosíthatóvá válik.   A projekt eredményei A résztvevők beszámolókat, fényképeket és videókat, munkanaplókat készítenek a szakmai gyakorlatról, jegyzőkönyvek készülnek a megbeszélésekről; A résztvevők egyéni készségei, képességei fejlődnek, a szakmai motivációjuk erősödik; Az iskola szakmai gyakorlatainak minősége javul, a szakképzés színvonala emelkedik; A külföldi szakmai képzésben résztvevő tanulók létszáma nő.   A projekt hatásai Projektünkkel a szakképzést népszerűsítjük és erősítjük, növeljük a képzés színvonalát és eredményességét. Célunk, hogy a régiónkban minél többen válasszák az általunk kínált szakmákat, melyek folyamatos képzésének szükségességét a régió cégeinél, vállalatainál történt igényfelmérések is alátámasztanak. Úgy gondoljuk, ha olyan tanulók kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik külföldi szakmai tapasztalattal rendelkeznek, valamint hazai képzésüket naprakész tudással, folyamatosan megújulni képes, innovatív oktatási módszereket alkalmazó szakemberek irányításával szerzik, az növeli nemcsak a mi iskolánk képzésének hírnevét, hanem az érintett cég, vállalat presztízsét is, ahol a magas színvonalon képzett szakemberek kezdhetik meg náluk a munkát. Az iskolánkban működő pályakövetési rendszerrel majd nyomon tudjuk követni, hogy tanulóink milyen sikerrel tudtak elhelyezkedni régiónkban, és ehhez milyen mértékben járult hozzá a külföldön szerzett tapasztalat.   A résztvevő tanulókra Eredmény: 42 résztvevő szakmai gyakorlata megvalósul, elismerésre kerül. Hatás: a külföldi szakmai gyakorlat eredményeképpen kompetenciái fejlődnek, ezáltal eredményesebben teljesíti a képzés követelményeit; erősödik motivációja, a szakma iránti elhivatottsága; határozottsága, kezdeményezőkészsége javul; fejlődik kommunikációja.   A pályázó iskolára Eredmény: 42 tanuló külföldi képzése megvalósul a pályázati forrásból, az intézményi dokumentációba beépülnek a mobilitás hasznosítható elemei. Hatás: a mobilitásba bevont szakmák presztízse nő; erősödik humánerőforrás bázisa, fejlődnek a munkatársak kompetenciái; nő a munkatársak közötti együttműködés, az egymástól való tanulás, mely hozzájárul a képzés színvonalának emeléséhez; a külföldi mobilitási projektek népszerűsége növekszik, nő az igény külföldi szakmai gyakorlaton történő részvételre; a fogadó szervezettel való kapcsolat mélyül; nő a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola presztízse, beiskolázásnál szempont a külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége; szélesebb körű lesz az Europass dokumentumok ismertsége.   Rövid távú hatás A választott szakképzések központi programjaiban megfogalmazott külföldi szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzése hatékonyan teljesül; A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kapnak a résztvevők, a gyakorlat eredményességét igazolva.   Hosszú távú hatás A disszeminációs lehetőségekkel a médián keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, amelynek pozitív hatása várható az iskolába jelentkező tanulók létszámának emelkedésében; A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalattal, az elsajátított korszerű ismeretekkel és a használt idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudással; A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala emelkedik.  
Elsősegélyversenyt nyert a Szent-Györgyi

Elsősegélyversenyt nyert a Szent-Györgyi

2019.06.06
Ebben az évben is a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma nyerte a megyei elsősegélynyújtó versenyt, melyet 2019.május 31-én rendeztek meg! Így a csapat bejutott az országos döntőbe is.Gratulálunk Lányok! Szép, összehangolt munka volt!A csapat tagjai: Hajdu Emese, Karajos Regina, Kocmar Kitti, Pászti Kira, Sztricskó Janka. A csapat felkészítője iskolánk volt tanítványa Domucza Katalin mentőtiszt. Köszönjük lelkes, odaadó munkáját. A verseny szívét lelkét pedig iskolánk imitátorai biztosították!
A Nemzeti Összetartozás napján Budapesten tett kirándulást a Trefort 56 diákja.

A Nemzeti Összetartozás napján Budapesten tett kirándulást a Trefort 56 diákja.

2019.06.05
A Hungarofest Nonprofit Kft. szervezésében először a Kézfogás című dalt, a magyar összetartozás himnuszát énekeltük el a Kossuth téren, majd lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy meglátogassuk az Országházat. Az egész napos programot egy különleges előadás zárta a Papp László Sportarénában: Szörényi Levente és Bródy János: István, a király című rockoperájának koncert változatát nézhettük meg, melyet kizárólag a Nemzeti Összetartozás Napjára késztettek.
„UNIVERSITAS” - Előadás a továbbtanulási lehetőségekről a Keményben

„UNIVERSITAS” - Előadás a továbbtanulási lehetőségekről a Keményben

2019.06.04
2019.05.30-án a Szegedi Tudományegyetem képviselője, Tóthné Vékony Tímea a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumában járt, hogy az érdeklődő 10.-11. évfolyamos tanulók számára előadást tartson egyetemük felkínált továbbtanulási lehetőségeiről, illetve a legfontosabb tudnivalókról az új felvételi eljárással kapcsolatban. Ezen kívül a tanulók ízelítőt kaptak az „egyetemi város” éves rendezvényeinek, programjainak kínálatából, az ösztöndíj- és szálláslehetőségekről. Intézményünk igazgatónője, Skultétiné Barna Anita az előadás végén elmondta, hogy jó néhány volt keményes diák szerzett már diplomát a Szegedi Tudományegyetem különböző képzésein: a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon, a Bölcsészet-, Társadalom- és Gazdaságtudományi Karokon, illetve a Természettudományi és Informatikai Karon. Az előadó a diákok kérdéseire válaszolva beszélt az egyetemen zajló duális képzés lehetőségeiről is a diákokhoz közel álló gépész- és mechatronikai mérnök szakokon. A színes képzési paletta és a nyüzsgő diákélet ígérete rendkívül csábítólag hatott diákjainkra.
A Szent-Györgyi kiváló pedagógusa nyerte el a „Tiszteletbeli Ápoló” címet.

A Szent-Györgyi kiváló pedagógusa nyerte el a „Tiszteletbeli Ápoló” címet.

2019.05.27
ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA 2019. „Egy kézfogásról érezzék meg rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy!” Idézem azt a mondatot, amelyet Krizsán Mihályné, Ági néni íratott az ápolástan füzetünkbe, amikor elkezdtük annak idején az ápolói szakma tudományát megtanulni. Azon apropóból írom e sorokat, hogy nagyra becsült oktatóm, mentorom, kollégánk a Békés Megyei Központi Kórház rendezvényén átvehette a „TISZTELETBELI ÁPOLÓ” címet. A súlyát e díjnak mi is mutatná jobban, hogy a rendezvényen ülők 80%-a, Ági néni kezei között tanult, ő tanította meg a szakma csínját-bínját. Hitével, szeretetével többet is adott a lexikális tudásnál! Több mint 25 éve az ápolóképzés kiemelkedő egyénisége. Nagy szeretettel köszöntünk és köszönjük Ági néni!
Szent-Györgyis elsősegélynyújtók vendégségben Szabadkán

Szent-Györgyis elsősegélynyújtók vendégségben Szabadkán

2019.05.24
2019. május 17-18.-án rendezték Szabadkán a városi elsősegélynyújtó versenyt, melyen a szabadkai Vöröskereszt munkatársai láttak minket vendégül. Az útra a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének vezetője Tóth Zoltánné Gyöngyi néni kísért el bennünket.Fogadjátok szeretettel élménybeszámolónkat. 4 óra fárasztó utazás után sikeresen és bökkenő mentesen megérkeztünk Szabadkára a szálláshoz. Ott megismerkedtünk a Szabadkai Vöröskereszt igazgatójával, önkénteseivel, akikkel először nehéz volt szót érteni az anyanyelvi különbségek miatt, de végül angolul megértettük egymást. A szállásunk kényelmes, szép és rendezett volt. A verseny előtti este két helyi önkéntessel elindultunk megnézni a szabadkai teret, ahol láttunk sok szép műemléket és egy nagyon szép kék szökőkutat. Természetesen találtunk egy játszóteret, amit becéloztunk estünk fénypontja volt. Másnap reggel izgatottan elindultunk a versenyre. Miután megérkeztünk a helyszínre, ami egy egészségügyi iskola volt, megismerkedtünk a csapatokkal és a tolmácsunkkal. A versenyen voltak nagyon jó és nehéz helyszínek is. Első állomásunkon egy építési baleset volt, ahol földrengés volt. A sérültek zúzódásokat és töréseket szenvedtek az esés és veszélyes tárgyak becsapódása miatt. Utána közlekedési balesetben elütöttek egy motorost, illetve az autóban is volt több sérült köztük egy asthmás beteg is. Egy külön állomáson csak a felnőtt újraélesztést kérték defibrillátorral együtt. Kémia teremben történt baleset során eszméletvesztést, szívbeteget, üveg darab okozta vágást és vegyszeres rosszullétet láttunk el. Egy tornaóra közben összeverekedett két csapat, ahol orr, boka, kar törést láttunk el. Voltak teszt kitöltős feladatok is, illetve pihenő állomások, ahol nagyon sok érdekességet hallottunk és mutattak nekünk. Csapatunk legjobb tudása szerint dolgozott, a tapasztalatainkból sokat tanultunk. Az egyik pihenő állomáson kisebbeknek mutattuk meg a felszerelésünket és néhány kötést, amit nagy érdeklődéssel figyeltek. A verseny végeztével meglepetésként készültek nekünk egy nagy balesettel, amihez két tűzoltót hívtak és az ottani önkéntesek látták el a sérülteket. A verseny végére nagyon megéheztünk, ebédre babgulyást kaptunk, majd elköszöntünk és elindultunk haza. Út közben megálltunk fagyizni köszönettel csapatkísérőnknek Gyöngyi néninek. Május 31-én szurkoljatok nekünk a megyei elsősegélynyújtó versenyen veszünk részt!
Szent-Györgyis tanulók munkáiból nyílt kiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szent-Györgyis tanulók munkáiból nyílt kiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban.

2019.05.24
Mindenkit várunk szeretettel!
ISZKÉB 2019

ISZKÉB 2019

2019.05.24
Magasépítő technikus szakmai gyakorlat Finnországban

Magasépítő technikus szakmai gyakorlat Finnországban

2019.05.22
2019 tavaszán a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégium három magasépítő technikus tanulója, Fabisz Dorina, Gerzsenyi Richárd, Viczián Norbert teljesített egy hónapos szakmai gyakorlatot Finnországban. A diákok a mobilitást megelőzően angol nyelvi, szakmai, kulturális és lélektani felkészítésen vettek részt, valamint megismerték a kint töltött idő tervezett programját is. A kiutazásban Laczó Szabolcs tanár úr segített nekik, aki az első héten a helyszínen követte nyomon a gyakorlat megvalósulását. A fogadó Sataedu képzőközpont az ulvilai tagintézményben biztosított szállást a fiatalok számára, és innen történt a gyakorlat helyszíneire történő napi utazás is, az iskola éppen aktuális építkezéseire: szauna, lakóház, nyaraló voltak a meglátogatott helyszínek. A tanulók számára adott volt a lehetőség, hogy minél több területen kipróbálják magukat, és összevessék a finn gyakorlatot a hazaival. Többek között állványzat építése, lézeres szintezés, hőszigetelés elhelyezése, vakológép használata, anyagszámítás tartozott a feladataik közé. A szakmai ismereteik bővítésén túl idegen nyelvi, személyes, társas, szociális és kulturális kompetenciáik fejlesztésére is lehetőség volt a program során, hiszen a kollégákkal, az iskola dolgozóival, tanulóival angolul kellett kommunikálni, a szálláshelyen alkalmazkodni kellett egymáshoz, el kellett fogadni a különböző szokásokat, az eltérő nációból érkezőkkel meg kellett találni a közös hangot a sikeres együttműködés érdekében. A hétköznapokat a Sataedu iskola tanárai, a magyar diákok tanulófelelősei, Jaakko Niemelä, Seppo Kivelä és Janika Reunanen által szervezett szabadidős programok színesítették. Városnézés, tengerparti kirándulás, különböző sportprogramok igyekeztek enyhíteni az esetlegesen felbukkanó honvágyat. A tanulók elismerése a hazaérkezést követően történik, angol nyelvű Europass mobilitási igazolvány és részvételi igazolás formájában. A kiállított dokumentumok ajánlólevélként a sikeres elhelyezkedésben segíthetnek. A gyakorlat a Vásárhelyi iskola Erasmus+ projektjének köszönhetően valósulhatott meg. Az európai uniós program anyagi támogatást biztosított a mobilitás szervezési, utazási, szállás és étkezési költségeihez. A projekt része egy második kiutazás is szintén három magasépítő technikus tanulóval, melynek szervezői munkálatai a 2019/2020-as tanév elején fognak megkezdődni.
Elfogadás - Együtt – Közösen

Elfogadás - Együtt – Közösen

2019.05.21
„Szeretet csak egyenlőségben virágozhat.” (Rákos Sándor) „Ha az egészséges emberek egy idegen lényektől hemzsegő bolygón találnák magukat, valószínűleg megrémülnének, nem tudnák, hogyan illeszkedjenek be, és bizonyára nehézséget jelentene számukra az idegen lények gondolatainak, érzéseinek, szándékainak megértése, valamint az, hogy hogyan reagáljanak megfelelően ezekre a dolgokra. Ilyen az autizmus.” Ezzel az idézettel, amely Therese Joliffe írónőtől származik, nyitotta meg Dányi Dorina DÖK-elnök, a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumának 10. B osztályos tanulója az „Elfogadás – Együtt – Közösen” elnevezésű rendezvényünket 2019. május 14-én Vésztőn, a Sinka István Művelődési Központban, ezzel híva fel a jelenlévők figyelmét az autizmussal és más fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének fontosságára. Az „Elfogadás - Együtt – Közösen” elnevezésű program iskolánk és a Hajnal István Szolgáltató Centrum között született meg a tanév elején, csatlakozva a sérült embertársaink elfogadását segítő kezdeményezéshez. Hitvallásunkat egy Rákos Sándortól vett idézettel fogalmaztunk meg: „Szeretet csak egyenlőségben virágozhat”. Molnár Sándor, Vésztő város polgármesterének köszöntője után az emlékek felidézésére megtekintettünk egy rövid összefoglalót, melyet Karácson Titanilla 10. B osztályos tanuló készített számunkra a december 5-én a Keményben megszervezett program fényképeiből. Iskolánk színjátszó körének bemutatóját, mely az Ádámok és Évák projektben Szabó Lajos színész mentor támogatásával készült, nagy siker koronázta. A darab címe Mátyás király felesége volt. A színpad átrendezése alatt Dányi Dorina felolvasta Péter Erika: Fény az ujjaim között című versét, majd Lipcsei Balázs 10.A és Bereczki Andrea 11.B osztályos tanulók - a békési Belencéres Néptáncegyüttes tagjai - györgyfalvi táncokat adtak elő. A Kemény Gitárklub is megörvendeztette és megénekeltette a vendégeket, ami nem csoda, hisz jelmondataik: „A zene összeköt!”, „Szíved kitárd, tépd a gitárt!” A Nefelecs Otthon lakói közül ketten vállalkoztak arra, hogy bemutassák nekünk kedves irodalmi alkotásaikat. Először Wass Albert Otthon című esszéjét hallgathattuk meg, majd Pál apostol Szeretethimnuszán törölgethettük könnyeinket. A Nefelejcs Zenekar az elmúlt 15 év slágereiből állította össze számunkra dalcsokrát. Máté Rolandot, az M1 műsorvezetőjét vártuk, hogy beszámoljon arról, mennyit változott december óta az élete, hogyan folytatódik a rehabilitációja, miként sikerült visszatérnie a mindennapokba, a televízió képernyőjére. Azonban Roland most nem tudott részt venni rendezvényünkön, de küldött maga helyett néhány kedves szót, amelyet Dányi Dorina tolmácsolt a vendégeknek. A nap eseményeit Skultétiné Barna Anita, iskolánk igazgatója foglalta össze, majd egy állófogadáson ismerkedhettünk és beszélgethettünk vendéglátóinkkal. Köszönjük a BSZC támogatását. Az előtérben elhelyezett lepedőre valaki felírta: „Reméljük, lesz folytatás!” Gönczi Judit DÖK-segítő tanár

Imitátorokat képeztek a Szent-Györgyiben

2019.05.21
Imitátorokat képeztek nemrégiben a megyeszékhelyen. Ők azok, akik valósághűen játszanak el egy-egy sérülést, mutatják be úgy a helyzetet, hogy az minél realisztikusabb legyen. Nemcsak egy szituáció sérüléseinek sminkelésére, de a krízishelyzetben átélt érzelmek kifejezésére is felkészítik őket. A szimulációnak azt a formáját nevezik baleseti imitációnak, amely során a realisztikusan ábrázolt sérülésen kívül az áldozat viselkedését, ellátásra való reakcióját, és a baleseti- vagy katasztrófa helyszín valamennyi jellegzetességét egyaránt megmutatják. A sérüléseket, az áldozat viselkedését, ellátásából adódó állapotváltozásokat is valósághűen ábrázolva mutatják meg az a vészhelyzetek felszámolásában résztvevő elsődleges beavatkozóknak (mentők, tűzoltók, rendőrök, hadsereg…) – tudtuk meg Szilágyi Ágnes egészségügyi tanártól, baleset-szimulációs oktatótól. Hozzátették az elsősegélynyújtás oktatása kapcsán a Magyar Vöröskereszt vezette be és alkalmazza egyedülállóan ezt a különleges gyakorlati oktatási módszert hazánkban. A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének imitátorai rendszeres segítői a hivatásos szervek – (például a Katasztrófavédelem, Honvédség, Rendőrség, TEK) által szervezett országos és nemzetközi gyakorlatoknak is, hiszen a beavatkozók életszerű körülmények közötti felkészítése – baleseti szimuláció alkalmazásával – kulcsfontosságú és a nemzetközileg elvárt. Szilágyi Ágnes elmondta, A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete pályázott az oktatásra, melyet el is nyert. A jelentkezők többsége fiatal vöröskeresztes önkéntes, akik korábban már megismerkedtek az elsősegélynyújtással, és a baleset-szimulációval is. Az oktatók pedig már képzett bal.-szim. oktatók , illetve pedagógusok, akik az elsősegélynyújtásban, és az egészségügyben is jártas, elismert szakemberek. A képzés helyszíne a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma volt. Elmondása szerint a felmenő rendszerű imitátorképzésben a jelentkezőket elsőként bevezetik a baleseti szimulációba elsősegélynyújtási ismereteik felelevenítésével, majd jön az imitátorképzés és a vezető imitátorképzés. Legvégül pedig az oktatók oktatójának a képzését lehet elsajátítani a Magyar Vöröskereszt akkreditált képzései során. A legutóbbi 40 órás képzés fele-fele arányban az első két képesség elsajátítását tette lehetővé. A résztvevők így megtanulták a különféle sérülések, illetve érzelmi állapotok eljátszása mellett azt is, hogy miként reagáljanak az ellátásra. – Ez a hármas a legfontosabb amire felkészítik a jelentkezőket. A látható, a baleseti mechanizmusnak megfelelő sérülések mellett, az érzelmi állapotot is tudják játszani. A harmadik komponens pedig, hogy az ellátásra adekvátan reagáljanak, ennek is élethűnek kell lennie – de igen sok gyakorlást igényel részletezte Szilágyi Ágnes. Hozzátette, a tanfolyamon többek közt megmutatják, hogy az egyes sérüléseket speciális anyagokkal, hogyan, miként sminkeljék fel a jelentkezők az adott baleseti mechanizmusoknak megfelelően. Ezt egyébként elmondása szerint úgy kell elképzelni, ahogy a filmekben is látható. Ezek elkészítése mellett az alapanyagok ismeretét és elkészítését – például a művért, a sebbázist, a sebalapot, az égési zselét, – is megtanulják a tanulók. Mindezt egyébként nemcsak magukra, hanem a társaikra is fel tudják sminkelni a képzés elvégzése után. Az első igazi megmérettetés a Magyar Vöröskereszt Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó versenye lesz Békéscsabán május 31-én, ahol kivisszük a belvárosba a baleset-szimulációt és az ellátókat. Fontos a pszichés felkészítés is. Szilágy Ágnes elmondta, bár fontos a sérülések eljátszása, és folyamatosan hoznak be olyan megoldásokat, amelyekkel élethűbb és tartósabb sebeket tudnak imitálni, de szerinte ezek bemutatása és eljátszása mellett talán a legfontosabb az úgynevezett krízishelyzetek okozta pszichés hatások élethű megjelenítése. – A jajveszékelő hangok, a fájdalom arcjátéka, aggodalom érzelmi kifejezése, ami az emberben megmarad egy-egy szituációs gyakorlat után, ezek vannak a legnagyobb hatással az elsődleges beavatkozók munkájára. Az egyes helyzeteket ecsetelve a szakember hozzátette, volt olyan országos katasztrófavédelmi gyakorlat ahol hat-nyolc órát kellett várakoznia egy imitátornak a mentőcsapatokra, mindezt egyedül, egy sötét erdőben éjszaka, ami rendkívül megterhelő lelkileg. A résztevők pszichoszociális felkészítése elengedhetetlen, és nemcsak a beavatkozókat, hanem az imitátorokat is fel kell készíteni a szituáció során átélt pszichés megterhelés kezelésére. A pszichoszociális segítségnyújtás (PSS) nemcsak az imitátorképzés kulcsfontosságú része, hanem a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek, katasztrófahelyzetekre kiképzett elsődleges beavatkozóinak képzésének is. Szilágyi Ágnes továbbá elmondta, hogy a baleset-szimuláció és a pszichoszociális segítségnyújtás (PSS) szerepe az elsődlegesen beavatkozó szervek munkájában egy év elején indult kutatás témája is, melyben Dr. Sáfár Brigittával a Magyar Vöröskereszt Országos Katasztrófavédelmi szakmai vezetőjével együtt vesznek részt.
Szent-Györgyisek a  Terrorelhárítási Központban.

Szent-Györgyisek a Terrorelhárítási Központban.

2019.05.21
Nemzetközi Atlas Medic képzést tartottak 2019 május 15-én Budapesten a TEK - nél. Iskolánk 2 fő imitátorral segítette a kommandósok és az egészségügyi műveleti egység munkáját Szilágyi Ágnes tanárnő koordinálásával. A képzés célja, hogy a kommandósok nemzetközi szinten egységes kiképzést kapjanak. A speciális forgatókönyv szerint a központban több helyszínen zajlanak a különféle terrortámadást imitáló szimulációk, melyek segítik a kommandósok felkészülését az éles helyzetekre.
Mozgalmas évet zártak a vízműs fluidumosok 

Mozgalmas évet zártak a vízműs fluidumosok 

2019.05.20
A 13. évfolyamos fluidumkitermelő technikusok képzésében több olyan gyakorlat (pl. Fúrási technológiai gyakorlat, Mérések gyakorlat, Energetikai mérések gyakorlat) is szerepel, amelyeket az iskolában nem tudunk megtartani, hiszen nincs meg hozzá a megfelelő infrastruktúra. Ezért olyan külső gyakorlati helyeket kellett keresnünk, ahol az iskolapadban elméletben megtanultak a valóságban is tanulmányozhatók. Így adódott az, hogy a fluidumosok közel tíz helyszínre jutottak el a 2018/2019-es tanévben, amelyeket a cikkben most röviden számba vennénk. Kalandra fel! Novemberben a napenergetika került terítékre, amelyhez azonban nem kellett messzire mennünk. Békéscsabán, a Berényi út végén (az Univerzál Zrt. közel 1 hektáros telephelyén) adták át 2018 májusában azt a 185 millió forintból megvalósult naperőművet, ahol több mint 2000 napelem-panel termeli a Nap energiájából átalakított elektromos áramot. A megtermelt áramot az országos hálózatba termelik be. Februárban a Dunaföldvártól északra, a Duna magas partján őrt álló kulcsi szélerőműbe látogattunk el. Hazánk területén itt, a Fejér megyei Kulcson épült fel az első áramszolgáltatói hálózatba integrált szélerőmű 2001-ben, amely napjainkban is termel elektromos áramot (600 kW névleges teljesítmény). A hideg és szeles téli napon átélt élmények egy korábbi cikkben olvashatók:  http://vizmu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1442:2019-02-25-07-35-20&catid=37:egyeb&directory=104 . Szintén február hónapban került sor a geotermikus terepezésre is, amely során Szegedre és Szentesre látogattunk el. Újszegeden a Szegedi Tudományegyetem szakemberei vitték körbe a csapatot, ahol termálvizet termelő és visszasajtoló kutakat, valamint a termálvíz hasznosítására hivatott fűtési rendszereket néztünk meg. Szentesen pedig az Árpád-Agrár Zrt. telephelyein lévő hatalmas üvegházas kertészeti kultúrákat tekintettük meg, amelyek fűtése termálvízzel történik. Itt interjút is adott a Vízmű csapata, amely itt olvasható: https://bszc.hu/hirek/csak-a-filmekben-lattunk-ilyen-uveghazakat-1094. Az eseménydús február hónapot a békéscsabai szeméttelepen zártuk (biomassza energetika), ahol Árgyelán Jánossal, a Trefort műszaki tanárával tekintettük meg azokat a gázmotorokat, amelyek a szeméthegyben kialakuló metángázt hasznosítják. Az előállított elektromos áramot az országos hálózatba táplálják, míg a „hulladékhőt” a telephely irodaépületének használati melegvíz (HMV) előállítására használják fel. Március hónapban a Körös-Maros Biofarm Kft. Gyulaváriban található telephelyén jártunk, ahol az állattenyésztés melléktermékeiből (almos- és hígtrágya) előállításra kerülő biogázüzem gépészeti rendszereit tekintettük át. Március végén eljutott a fluidumos csapat egy „igazi” mélyfúrásra is, Mezőhegyes mellé. A Rotary Zrt. R-69-es nevű berendezése látogatásunk idejére már lefúrta azt az 1300 m-es kutat, amelynek termelvényét éppen a Geoinform Kft. termeltette és vizsgálta. Mivel tényleges munka már nem folyt a tornyon, ezért alaposan és részletesen meg tudtuk nézni azokat a gépészeti egységeket, amelyeket eddig csak a diasorokon láthattak a diákok. Talán mondhatjuk, hogy az április hónap volt a „legmelósabb”, hiszen a fluidumosok közel egy hetet tölthettek el a festői nyugat-dunántúli városban, Nagykanizsán, ahol a fúrási és termelési gyakorlat lebonyolítására került sor. Itt egy Salzgitter-típusú lyukbefejező berendezésen gyakorolhatták be a fúrószár be- és kiépítésének menetét, de karácsonyfa és kitörésgátló szerelése is szerepelt a „menüsorban”. A kanizsai gyakorlat után a MOL kardoskúti telephelyére is kilátogattunk, ahol egy aktívan termelt szénhidrogénmező életébe nyerhettünk bepillantást. A gázüzem bejárása után himbás kutakat, gázkutakat, segédgázas kutat és egy kis kútjavító berendezést is megtekintettünk. Végül a tanév terepi programjait a kiskörei vízerőmű megtekintése követte április végén. A hab volt a tortán, hogy februárban a felnőtt fluidumos csoport is végzett, akik egy írásbeli, egy szóbeli és egy nagykanizsai gyakorlati vizsgán mérettettek meg, méghozzá sikeresen. A vizsga még a nappalisoknak is hátravan, akiknek sok sikert és jeles vizsgát kívánunk hozzá.  A cikkből is láthatjuk, hogy a szakmát az iskola padjaiban nem lehet megtanulni, ki kell menni, meg kell nézni, meg kell fogni és csinálni kell. Ezek mellett azért is fontos különböző cégekhez ellátogatni, hogy a diákok lássák azokat a munkakörnyezeteket, ahol majd ők is dolgozni fognak, így viszonyítási alapot teremtve az iskolai környezethez. Veres Zsolt geológus
Tanulmányi kiránduláson a Szent-Györgyis nyomdászok

Tanulmányi kiránduláson a Szent-Györgyis nyomdászok

2019.05.17
2019. május 15- én a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiumának 1/13 d nyomdász osztálya tanulmányi kiránduláson vett részt a Gyomai Nyomdamúzeumban és a Gyomai Kner Nyomdában. A nyomdaipari technikus és kiadványszerkesztő technikus tanulók nagy érdeklődéssel szemlélték a Gyomai Nyomdamúzeumban kiállított régi gépeket, melyek már a nyomdászat történelmét jelentik. A legújabb technikákhoz szokott tanulók nagy érdeklődéssel próbálták ki a régi gépeket és hallgatták a nyomdatörténeti érdekes előadásokat. A tanulók továbbá betekintést nyerhettek a Gyomai Kner Nyomda mindennapjaiba is. Köszönjük a szervezőknek, a Gyomai Kner Nyomdának és a Nyomdamúzeumnak ezt a szép napot.
A Széchenyi diákjai Csecsemőgondozási vetélkedőn is helyt álltak

A Széchenyi diákjai Csecsemőgondozási vetélkedőn is helyt álltak

2019.05.16
A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanulói, László Csenge, Szilágyi Beatrix, Valkovszky Edina (9/Bny), a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett Csecsemőgondozási vetélkedőn első helyezést értek el, így bejutottak az országos döntőbe. Felkészítő: Suhajda Ágnes.
Sikeresen szerepelt a Széchenyi diákja az ÁSZÉV-n

Sikeresen szerepelt a Széchenyi diákja az ÁSZÉV-n

2019.05.15
A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanulója, Miklósi Bettina 12/F osztályos tanuló az Ágazati és Ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak versenyén turisztika ismeretek tantárgyból 9. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Aradszky Ilona
Rendkívüli felvételi eljárás a Keményben

Rendkívüli felvételi eljárás a Keményben

2019.05.15
Rendkívüli felvételi eljárás a Szegyában

Rendkívüli felvételi eljárás a Szegyában

2019.05.14
Rendkívüli felvételi eljárás a Kósban

Rendkívüli felvételi eljárás a Kósban

2019.05.14
Ballagás a Kósban

Ballagás a Kósban

2019.05.13
Egy kis májusi esővel és a Himnusz hangjaival kezdődött május 3-án (pénteken) 15 órakor a ballagási ünnepség. Néhány perc után viszont a felhők tovább úsztak, így napsütéses vidám és szívmelengető hangulatban telt a ballagás. Erre a napra iskolánk is különleges díszbe öltözött. Hét osztály 115 diákja vehette vállára a jelképes útravalóval megpakolt tarisznyát, hogy elinduljon a nagybetűs Életbe.  Iskolánk igazgatónője köszöntötte az egybegyűlt vendégeket, szülőket, diákokat, majd végzős tanulóinkhoz intézte meghatott szavait.  A végzősök nevében Frankó Henriett 12.B osztályos tanuló, a tizenegyedikesek nevében Petrovszki Nóra 11.AB osztályos tanuló mondott beszédet. Az ünnepségen 13 tanuló vett át oklevelet és könyvjutalmat szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért helyezéseiért három tanulónk, az Ágazati és Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményéért egy tanulónk oklevelet és vásárlási utalványt kapott, amelyet iskolánk alapítványa, a Sokoldalú Szakképzési Alapítvány ajánlott fel kiváló országos eredményeikért. Ezután az országos versenyen elért helyezettek beírták nevüket iskolánk évkönyvébe. Az ünnepélyes zászlóátadás után a Szózattal ért véget az ünnepség. További képek az iskola galériájában
ERASMUS+ a Szent-Györgyiben

ERASMUS+ a Szent-Györgyiben

2019.05.13
Örömmel értesültünk, hogy a 2019-1-HU01-KA102-060415 számú „Ápolás határok nélkül”című Erasmus pályázatunk ismét nyert.Ennek keretében tanulói mobilitást valósítunk meg a 2019 és 2021 közötti időszakban. A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg. A tanulói mobilitásban négy kiutazás tervezünk Máltára és Finnországba öt-öt fővel, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő és kisgyermekápoló szakmákban. Minden csoporttal két kísérő tanár utazik, egy, aki egy hétig segíti a diákok beilleszkedését illetve az utolsó héten hazakíséri őket. A diákok egy hónapot töltenek a fogadó városokban. A mobilitás célja: -gyakorlati tapasztalatok szerzése idősek otthonában/ bölcsődében. -a finn és a máltai egészségügyi rendszer megismerése, jó gyakorlatok cseréje, nemzetköziesítés - a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások megismerése és betartása -az angol nyelv gyakorlása

Keményes diákok és tanárok nemzetközi tapasztalat szerzése

2019.05.13
Örömmel értesültünk, hogy a 2019-1-HU01-KA102-060782 számú Keményes diákok és tanárok nemzetközi tapasztalat szerzése című pályázatunk nyert.Ennek keretében tanári és tanulói mobilitást valósítunk meg a 2019 és 2021 közötti időszakban. A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg.A tanári mobilitásban egy kiutazást tervezünk Olaszországba hat fő részére. Az öt munkanap során a mobilitásban részvevők megismerik: a gyakorlatot biztosító céget és szervezeti struktúráját, a Piemont régió oktatási szerkezetét, finanszírozási és szakképzési rendszerét, az ezeket a szakmákat oktató iskolákat, a régió kulturális nevezetességeit, hagyományait, Torino város oktatási szerkezetét, finanszírozási és szakképzési rendszerét, a városban és a környékén működő logisztikai céget és autógyártó és -javító üzemeket.A tanulói mobilitásban három kiutazás tervezünk Máltára hat-hat fővel, autószerelő, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakmákban. Minden csoporttal kísérő tanár utazik, aki egy hétig segíti a diákok beilleszkedését. A diákok önállóan utaznak haza. 28 napot töltenek a fogadó városban. A mobilitás célja: gyakorlati tapasztalatok szerzése (az autóelektromosság/elektronika, jármű-diagnosztika, autószerelés területéről; kereskedelem, logisztika, értékesítés) egy vagy több munkafolyamat készség szintű önálló végzése a munkavégzéshez szükséges eszközök és gépek kezelésének megismerése a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások megismerése és betartása
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015