Érzékenyítő tréning Kemény Gitárklubosoknak VOKE pályázatból

2019.01.16.

Az új évben is sok program vár a keményesekre, így a Kemény Gitárklubosokra is. A próbák mellett igen sokfelé vállalnak fellépéseket is. A helyszínek sokfélesége: iskola, óvoda, idősek otthona, gyermekotthon, és a hallgatóság összetétele is: gyerekek, idősek, sérültek és egészségesek, megköveteli a rugalmasságot, alkalmazkodást, toleranciát. Ebben nyújt segítséget a békéscsabai VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára EFOP-3.3.2-16-2016-00038 „JÓT, S JÓL!” pályázata. A 2018. április 1-jétől induló projektben az intézmény összesen 18 hónap alatt segíti a résztvevő fiatalok ismeret- és tudásgyarapítását, a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal, melyek jelentős szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A program része a 2019. január 14-16. között tartó, napi többórás érzékenyítő tréning, melyet Ujvári Gábor drámapedagógus tart a 15 főből álló csoportnak, akik jórészt a Kemény Gitárklub tagjai. Hat témakört érintenek: Társadalom, közösség; Egyenlő bánásmód; Önkéntesség; Barátság és párkapcsolatok; Etikett, protokoll, viselkedéskultúra; Önértékelés, egyéni hatáskeltés.

A projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015