Felnőttoktatásra jelentkezés
Képzés kereső
Magyar
English
Deutch
Magyar
English
Deutch
Aktualitások

Érettségi utáni, közismeret nélküli, nappali tagozatos képzéseink

Hírek
Erasmus+ tanévnyitó

Erasmus+ tanévnyitó

2019.08.23
Augusztus 22-én a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatói irodájában találkoztak a tagiskolák Erasmus+ projektjeinek koordinátor pedagógusai, illetve a megvalósításban kulcsszerepet játszó kollégáik. A tanévnyitó találkozó immár hagyományosnak tekinthető, mely során áttekintésre kerülnek az elmúlt tanév projekt eseményei és az előttünk álló tanév feladatai. A BSZC iskolái évek óta aktívan részt vesznek az Erasmus+ programban, mely segítségével tanévente átlagosan 300 tanuló és tanár számára biztosítanak mobilitási lehetőséget, azaz külföldi tapasztalatszerzést szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések formájában. A nyáron induló új projektek 180 millió forintnak megfelelő euró támogatással 350 mobilitást megszervezését teszik lehetővé 2021 végéig.
Szent-Györgyis tanárok kiállítása

Szent-Györgyis tanárok kiállítása

2019.08.10
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma két pedagógusának Veszpi Andrea és Gugolya Márta augusztus 13-án 17-kor nyíló kiállításán, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban!

"Európa határok nélkül! - a Kerisekkel"

2019.07.22
című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása 2017-1-HU01-KA116-035734 (2017.06.01. – 2019.05.31.) A projekt háttere: A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már 2004 óta aktívan közreműködik nemzetközi projektekben. Évek óta részt veszünk ERASMUS+ és Határtalanul! pályázatokban, melyek segítségével számos partnerrel alakíthattunk ki megbízható, jól működő kapcsolatot. A 2017 és 2019 közötti pályázatunkban elsősorban azok a partnerek jelennek meg, akikkel már több sikeres ERASMUS+ projektet valósítottunk meg. Az eredményes munka annak is köszönhető, hogy, az elmúlt időszakban egyre több kollégánk csatlakozott ahhoz a kezdeti 2-3 fős csapathoz, amely ezeket a nemzetközi együttműködéseket megvalósítja. A tanári kar erősödő támogatása mellett egyre több diákunk is aktívan érdeklődik a meghirdetett mobilitások iránt.   A projekt célja: Célunk, hogy tanulóink számára minél szélesebb körű látóteret biztosítsunk az általunk oktatott szakmák vonatkozásában. A gyakorlatorientált, piacképes képzésekhez kitűnő lehetőséget nyújtanak a hazánkban is egyre gyakrabban megvalósuló külföldi – elsősorban uniós országokat célzó – mobilitások, amelyek arra ösztönzik intézményünket, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a nemzetközi projektekben, így tovább folytassuk a sikeres mobilitásokat a jelenlegi ERASMUS+ programban is. A pályázati források segítségével diákjainknak, kollégáinknak külföldi gyakorlati lehetőségeket és szakmai továbbképzéseket biztosíthatunk a kereskedelem, a vendéglátás és a turisztika területén. A nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik mind a tanulóink, mind a tanáraink számára, hogy összehasonlítsák a külföldi és a hazai ismereteket, adaptálják a megszerzett tapasztalatokat és a tananyagokat újabb szakmai tartalommal töltsék fel.   A résztvevők száma és szakmai háttere: Tanulók esetében: A 2017 és 2019 közötti időszak pályázatába a vendéglátás - turisztika szakmacsoportból 10 szakács, 6 pincér, 13 vendéglátásszervező-vendéglős, 2 vendéglátó eladó, 6 cukrász és 3 pék tanuló került be, valamint 5 fő a turisztika szervező, értékesítő szakma területéről. A vendéglátásszervező tanulók esetében mind a 13 fő a pincér szakmát választotta szakmai gyakorlatnak, a 2 fő vendéglátó eladó tanulóból 1 fő pincérként, 1 fő szakácsként tevékenykedett a mobilitás ideje alatt. A programba a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportból 7 eladó és 4 kereskedő került bevonásra. A 2017-2019-es projekt előnyeiből összesen 19 fő hátrányos helyzetű tanuló részesült, ebből 7 fő hátrányos helyzetű településről származik. A mobilitásokon résztvevőknek közel a fele kiskorú, összesen 27 tanuló. Tanárok/oktatók esetében: A tanári/oktatói mobilitáson 17 fő vett részt kereskedelem és vendéglátás - turisztika területéről. Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a külföldi tanulmányutaknak, szakmai továbbképzéseknek köszönhetően kompetenciáik fejlődtek, módszertanilag megújultak, ezáltal nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága. Az új élményeket, a megszerzett tapasztalatokat beépítik az általuk oktatott tantárgyba, például a mobilitást követően szakács oktatóink bevezették, hogy minden tanévben egy hétig a mediterrán partnerországok jellegzetes ételeinek elkészítését mutatják be diákjainknak, ezzel is színesítve a tananyagot. Kísérők: A projekt sikeres lebonyolítását 12 fő kísérőtanár segítségével valósítottuk meg. Jelenlétükre azért van szükség, mert a mobilitásban résztvevő tanulók között szinte minden csoportban jelen van minimum egy fő kiskorú vagy hátrányos helyzetű diák. Jelenlegi pályázatunkban 19 fő hátrányos helyzetű és 27 fő kiskorú tanuló vett részt.   Megvalósított tevékenységek és elért eredmények: A projekt keretén belül igyekszünk egyre több tanulót és kollégát bevonni a külföldi mobilitásokba, lehetőséget biztosítva ezzel a szakmai továbbfejlődésre. Ennek érdekében a mobilitásokat minden potenciális fórumon meghirdetjük diákjaink és munkatársaink számára. A 2017 és 2019 közötti pályázati időszakban 56 tanuló töltött egy hónapos szakmai gyakorlatot külföldön 7 különböző célországban. A résztvevő diákok megoszlása a következők szerint alakult: 71% a vendéglátóipar, 20% a kereskedelem, a többi a turisztika ágazatból került a programba, akikre jellemző, hogy eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igénnyel érkeznek az iskolánkba. A kiutazások előtt tartott lélektani, kulturális, szakmai és szaknyelvi felkészítőkön igyekeztünk ezeket a különbségeket minimalizálni és törekedtünk a csoportkohézió megerősítésére. Mindezt sikeresen teljesítettük a résztvevők visszajelzései alapján. Békés megye társadalmi és szociális helyzete alapján kiemelten elmaradott terület, így küldetésünknek tekintjük, hogy minél több hátrányos helyzetű tanuló vegyen részt a mobilitásokban és lehetőséget kapjon külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre. A pályázati időszak alatt 19 hátrányos helyzetű és 27 kiskorú tanulót sikerült kiutaztatni a külföldi partnereinkhez. A képzési színvonalunk növelése érdekében új partnerszervezeteket is bevontunk a projektben a már meglévő fogadóintézmények mellé. Célunk, hogy bővítsük, színesítsük kapcsolati rendszerünket, és új ismeretszerzési lehetőséget is biztosítunk tanáraink és diákjaink számára. Ilyen például a Lobogó Panzió, Homoródfürdő, Romániában vagy a Mobilityfriends, Barcelos, Portugáliában. Mindkettő iránt nagy érdeklődés volt már a pályázat kezdetekor. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a következő mobilitások alkalmával is újabb partnereket vonjunk be, ezzel is növelve a potenciális gyakorlati lehetőségek számát. Az ERASMUS+ mobilitások által arra törekszünk, hogy iskolánk profilját figyelembe véve - tanulóink és tanáraink számára minél szélesebb körű „jó gyakorlatot” biztosítsunk, támogatva ezzel a tudás, a tanulás és a tanítás rendszerét az ECVET elveknek megfelelően mind a kereskedelem, mind a vendéglátás, mind a turisztika területén. A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 136.891,00 €.

A Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2017-2019

2019.07.18
című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása 2017-1-HU01-KA116-035504 (2017.06.01. – 2019.05.31.) A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszan tartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan. Jelen projekt hozzájárult iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban. Projektünk nagyobbik elemét a diák mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 70 diák kiutazását bonyolítottuk le 18 turnusban. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága volt. A gyakorlatok döntő többsége (54 fő) tényleges üzemi körülmények között valósult meg. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet fedjenek le. A mobilitások lefedték az elektronika-elektrotechnika, a közlekedés, az automatizálás, az informatika, a gépészet, valamint az épületgépészet szakterületeit, 13 szakmában. Így teljesült tehát az, hogy az iskolánkban tanított összes szakterület (szakmacsoport) aktívan részt vesz az Erasmus mobilitási gyakorlatokban. A fogadó országok tekintetében, a hagyományos európai célországaink mellett (Finnország, Észtország, Spanyolország, Olaszország, Málta) a környező országok (Románia, Szlovákia) magyarlakta területein lévő iskolákkal is szoros kapcsolatokat ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat. A finanszírozás tekintetében előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon (jelen projektben 20 kiutazás történt). Kapcsolataink nem ragadnak meg a mobilitások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk. A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai színtéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk. A diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését. Projektünk kisebbik elemét a szakértői mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 37 szakképzési szakértő kiutazását bonyolítottuk le 4 turnusban. Szakértői tanulmányutak esetén elsődleges cél a pedagógus kollégák számára a naprakész, piacképes szaktudás biztosítása, a legújabb eredmények megismerése és ezek alkalmazása az oktatás folyamán. Ennek érdekében minden tanulmányút esetében az oktatásban alkalmazható tananyagelemeket készítettünk, ezeket alkalmazzuk és terjesztjük a társintézetek körében. Az intézetünkben létrejött innovációs csoport sokrétű tevékenységet végez, ebbe beletartozik a tananyag fejlesztés, műszaki fejlesztés, ezeket közösen végezzük hazai és külföldi társszervezetekkel. Napjaink új kihívása a zéró energiafelhasználású épületek műszaki megoldásainak oktatásban való alkalmazása, ezért a szakértői tanulmányutak elsődlegesen erre a területre koncentrálnak. A jelen projektben kiutazó épületgépész, épület automatizálási és villamosipari területen oktató valamint az indirekt módon kapcsolódó szakterületeken dolgozó kollégák tevékenysége eredményeképpen új tananyagelemeket dolgoztunk ki, az oktatás színvonala ezáltal növekszik iskolánkban. A kiutazások során törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban. A minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevőt is meghívunk. Tevékenységünket az Óbudai Egyetemmel, az ÉMI Nonprofit Kft. Fejlesztési Igazgatóságával, valamint az iskolánk képzéseihez kapcsolódó ipari vállalatokkal (Linamar Hungary Zrt, Alföldvíz Zrt) szoros együttműködésben valósítjuk meg. Részvételük emeli a minőséget, naprakész kapcsolatot teremt iskolánk és más meghatározó intézmények, cégek, illetve a duális képzésben részt vevő vállalatok között.   Partner szervezetek: Tallinna Polütehnikum, Észtország Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Finnország SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA, Finnország IZI Ltd, Málta TRAINING TO MALTA, Málta Istituto di Istruzione Superiore F. Corni Liceo e Tecnico, Olaszország Autogroup-Simo SRL, Románia SC STATOR AC SRL, Románia EUROPEAN TRAINING PARTNER SL, Spanyolország EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL, Spanyolország Tenerife Job Training S.L., Spanyolország Stredna odborna skola technicka - Muszaki Szakkozepiskola Komarno, Szlovákia A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 188.424,00 €. A projekt résztvevőinek munkanaplóiból készített válogatás itt tekinthető meg: Trefort dokumentumok
Szent-Györgyis nyomdászok nyári gyakorlata.

Szent-Györgyis nyomdászok nyári gyakorlata.

2019.07.12
„Hát eljött ez is, holnap véget ér a 4 hetes nyári gyakorlat.Megküzdöttünk az elemekkel, mert csak ezen a héten volt kegyes hozzánk az időjárás, többnyire a hőség volt a legnagyobb ellenfelünk, de végül jó kis folyóirat oldalpárok születtek.Nagyon büszke vagyok a tizenegyedikes nyomdaipari technikusaimra, hiszen a kiadványszerkesztés nem a fő szakjuk.Engedélyükkel osztom meg az egyik munkájukat, ahol pontosan kellett reprodukálniuk egy már megjelent folyóiratot, mindenkinek mást. Szöveget gépelni, képeket keresni, maszkolni, betűtípusokat beazonosítani, mérni, számolni, tabulálni, 'leolvasni' a meglévő tipográfiai tervet és ugyanazt előállítani Adobe programokkal. Ezen keresztül sikerült elsajátítaniuk jó pár fortélyt és találtunk is bőven tördelési hibákat a nyomtatott anyagban, amiket persze ők már nem követtek el.A jutalom a holnapi utolsó napon, hogy kinyomtatjuk őket és persze egy közös palacsintázás, úgyhogy megyek is a konyhába.” Kaposvári Zsuzsanna tanárnő.
ÉRETTSÉGI UTÁN SZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK NAPPALI TAGOZAT

ÉRETTSÉGI UTÁN SZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK NAPPALI TAGOZAT

2019.07.09
Tanévzáró a Keményben

Tanévzáró a Keményben

2019.07.04
A BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumában 2019. június 28-án pénteken megtartottuk a Tanévzáró ünnepséget. A Kemény Gábor Iskolai Alapítvány és az Iskolai Szülői Szervezet jóvoltából nagyon sok jutalomkönyvet adhattunk át az eredményesen tanuló diákoknak. A következő héten a 10.,11. évfolyam a kötelező nyári gyakorlatát kezdi meg, a 9. évfolyamosok pedig hozzákezdenek az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez. A nyárra kívánunk mindenkinek aktív, élménydús pihenést, feltöltődést.
Nyári matektábor a Széchenyiben

Nyári matektábor a Széchenyiben

2019.07.02
A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma júliusban nyári matektábort indított hagyományteremtő szándékkal a 7. évfolyamos tehetséges diákok számára Schédl Ilona vezetésével. A változatos programok megvalósításában közreműködik Matyuska Ferenc és Szabóné Bojtor Anikó.

Zwack tábor

2019.07.01
Az általános iskola felső tagozatosait várta a BSZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája abba az izgalmas táborba, mely az intézményben elsajátítható szakmák rejtelmeibe engedett bepillantást. Az iskola idén két turnust is meghirdetett azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőbeli pályaválasztók kipróbálhassák magukat a különböző szakmákban. Az első napon a kereskedő-eladó szakma került a középpontba: csodaszép díszcsomagolásokat készíthettek, de a tanboltban pénztárgépet kezelhettek, mérési gyakorlatokat végezhettek, szeleteltek, csomagoltak és a saját tízóraijukat és uzsonnájukat is maguk készíthették el a biztosított alapanyagokból. Kedden a dekoratőrök munkájával ismerkedhettek, miközben az iskola az ő általuk készített alkotásokkal szépült meg. Szerdán szakácskodtak a kisdiákok: maguk főzték meg az ebédjüket. Répakrém – és erdei gyümölcsleves került terítékre első fogásként, majd a kedvencüket választhatták: ki-ki gyrost vagy hamburgert készíthetett. A fűszereket az iskola kertjéből szedték az ízesítéshez. A desszert sem maradt el: délután palacsintasütéssel telt az idő és a pocakok. Csütörtökön reggel korán keltek a kisdiákok. A Sütőker Zrt-nél tettek látogatást majd visszatérve a látottakat hasznosították: a pék és cukrász szakma oktatóival brióst és linzert sütöttek, majd délután még marcipánfigurákat is készíthettek. Pénteken a zárónapon a héten tanultakat is hasznosítva a vendéglátással, pincérkedéssel ismerkedhettek. Gyönyörűen terítettek asztalt, a szalvétahajtogatás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek, de e mellett a vendéglátás etikettjéről is szó esett, felelevenítve már meglévő ismereteiket. Ezeken túl pedig minden nap vetélkedőkön, quiz-játékokon vehettek részt. A maradandó élmények mellett kézzelfogható ajándékkal is távozhattak a kisdiákok: mindenki jutalma egy oklevél volt, mely tanúsítja, hogy sikeresen teljesítette a szakmai alapozó hetet.
Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

2019.06.25
2017-1-HU01-KA102-035745 (2017.01.01. – 2019.06.30.) A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg. A Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma tanárai és diákjai 2005 óta vesznek részt mobilitási projektek és kompetenciafejlesztést célzó uniós pályázatok megvalósításában. A 9-12., valamint a 13. évfolyam szakképzésének megtámogatása ösztönözte az intézményt a külföldi szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében az ERASMUS+ pályázat megírására. A 2017-es pályázatunk elbírálását követően, intézményünknek lehetősége nyílt 42 tanuló külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével. Külföldi partnereinket (EDUPOLI, Vitalis GmbH, STEP) a BSZC partneri hálózatából választottuk ki. A kiválasztásánál figyelembe vettük a felmerült képzési igényeket, a meglévő partnerek közül kiválasztottuk azon fogadókat, akiknek a segítségével a tervezett külföldi szakmai gyakorlatok megvalósíthatóak. A projekt célja a résztvevők szakmai, idegen nyelvi, személyes, módszertani, digitális, interkulturális, kompetenciának fejlesztése; a külföldön szerzett tanulási eredmények elismerésének megvalósítása; a projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása; aktív nemzetközi kapcsolat fenntartása a fogadó szervezettel és a gyakorlati képzést megvalósító vállalatokkal.   A résztvevők összetétele 12 fő autószerelő (13. évfolyam) 12 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (13. évfolyam) 18 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (11. évfolyam)   A németországi mobilitást (11. évfolyamosok) a tanulók összefüggő szakmai gyakorlataként fogadtuk el, a spanyolországi esetén (13. évfolyamosok) pedig a szakmai gyakorlat tantárgyaiból kaptak érdemjegyet a leadott munkájuk alapján (munkanapló, beszámoló, értékelőlap); A projekt célkitűzései teljesültek, hiszen már a 2018/2019-es tanév végére sikerült elérni a tervezett 12 fő tanulói számot, akik külföldön teljesíthették szakmai gyakorlatukat. Ezt a létszámot a következő tanévben is tervezzük megtartani. A program keretében 5 kiutazás történt: 2017. 11. 02. – 2017. 12. 03. Finnország- Porvoo 2018. 03. 01 – 2018. 04. 01.Spanyolország - Sevilla 2018. 07. 01. – 2018. 07. 30. Németország - Lipcse 2018. 11. 03. – 2018. 12. 02.Spanyolország - Sevilla 2019. 03. 09. – 2019. 04. 09.Spanyolország - Sevilla   Megvalósított tevékenységek I. Előkészítő szakasz A munkaprogramot közösen terveztük a partnerekkel, figyelembe véve az igényeket. A szaktanárokkal, szakmai vezetőkkel történt megbeszéléseken áttekintettük az érintett szakmák, szakterületek képzési igényeit, a helyi tantervi programokat, és a külföldi gyakorlati helyek, fogadó szervek profiljának ismeretében összegyűjtöttük a megvalósítható tevékenységeket. Az iskola tanulóinak, tanárainak tájékoztatása a pályázási lehetőségről. A jelentkezők értékelését, kiválasztását a projekt koordinátor, a szaktanárok, az osztályfőnökök és az iskolapszichológus végezte a motivációs levelek és begyűjtött információk alapján egy közös megbeszélésen. Pót résztvevők kiválasztására is sor került, akik részt vettek a felkészítő órákon, visszalépés vagy egyéb okból bekövetkező kiesés miatt. Szerződéskötés a fogadó és küldő intézmény között, a felkészítő tanárokkal, valamint a kiutazó résztvevők és a kísérő személy között. A kiválasztott tanulók felkészítése (nyelvi, kulturális, szakmai, lélektani) a pályázó intézményben, a tanítási órák után, a kiutazást megelőző 3 hónapban. Vezetői az iskola dolgozói, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek mobilitásban résztvevők felkészítésében. A felkészítési terv kidolgozásakor figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait (időtartam, tartalmi elemek).   II. Megvalósulás szakasza A projekt koordinátor szervezte meg a kiutazást, melyet egyeztetett a résztvevőkkel és a fogadókkal. A partnerintézményeknél biztosítottak voltak a megvalósítás személyi és tárgyi feltételei. Tanulóink, munkatársaink számára megfelelő szakmai programot szerveztek, összhangban az elérendő tanulási eredményekkel. Segítséget nyújtottak a helyi közlekedés megvalósításában. Közvetítésükkel történt a szállás lefoglalása, étkezés megszervezése. A szerződés szerinti időtartamban megvalósultak a szakmai gyakorlatok.   III. Záró szakasz A program dokumentációit összegyűjtöttük (tanulói munkanaplók, kísérő tanár beszámolója, értékelőlapok, igazolások, tanúsítványok). A projekt csoport megbeszélésen értékelte a beszámolókat (tanulói és tanári), értékelő lapokat, áttekintették a fogadó intézmény értékelését. A záró értékelést a disszeminációs terv részeként megismerte a küldő intézmény vezetősége és tantestülete, így további projektek kidolgozásánál hasznosíthatóvá válik.   A projekt eredményei A résztvevők beszámolókat, fényképeket és videókat, munkanaplókat készítettek a szakmai gyakorlatról, jegyzőkönyvek készültek a megbeszélésekről; A résztvevők egyéni készségei, képességei fejlődtek, a szakmai motivációjuk erősödött; Az iskola szakmai gyakorlatainak minősége javult, a szakképzés színvonala emelkedett; A külföldi szakmai képzésben résztvevő tanulók létszáma nőtt.   A projekt hatásai Projektünkkel a szakképzést népszerűsítjük és erősítjük, növeljük a képzés színvonalát és eredményességét. Célunk, hogy a régiónkban minél többen válasszák az általunk kínált szakmákat, melyek folyamatos képzésének szükségességét a régió cégeinél, vállalatainál történt igényfelmérések is alátámasztanak. Úgy gondoljuk, ha olyan tanulók kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik külföldi szakmai tapasztalattal rendelkeznek, valamint hazai képzésüket naprakész tudással, folyamatosan megújulni képes, innovatív oktatási módszereket alkalmazó szakemberek irányításával szerzik, az növeli nemcsak a mi iskolánk képzésének hírnevét, hanem az érintett cég, vállalat presztízsét is, ahol a magas színvonalon képzett szakemberek kezdhetik meg náluk a munkát. Az iskolánkban működő pályakövetési rendszerrel nyomon tudjuk követni, hogy tanulóink milyen sikerrel tudtak elhelyezkedni régiónkban, és ehhez milyen mértékben járult hozzá a külföldön szerzett tapasztalat.   A résztvevő tanulókra Eredmény: 42 résztvevő szakmai gyakorlata megvalósul, elismerésre kerül. Hatás: a külföldi szakmai gyakorlat eredményeképpen kompetenciái fejlődtek, ezáltal eredményesebben teljesítette/teljesíti a képzés követelményeit; erősödött motivációja, a szakma iránti elhivatottsága; határozottsága, kezdeményezőkészsége javult; fejlődött kommunikációja.   A pályázó iskolára Eredmény: 42 tanuló külföldi képzése megvalósult a pályázati forrásból, az intézményi dokumentációba beépültek a mobilitás hasznosítható elemei. Hatás: a mobilitásba bevont szakmák presztízse nőtt; erősödött humánerőforrás bázisa, fejlődtek a munkatársak kompetenciái; nőtt a munkatársak közötti együttműködés, az egymástól való tanulás, mely hozzájárul a képzés színvonalának emeléséhez; a külföldi mobilitási projektek népszerűsége növekedett, nőtt az igény külföldi szakmai gyakorlaton történő részvételre; a fogadó szervezetekkel való kapcsolat mélyült; nőtt az iskola presztízse, beiskolázásnál szempont a külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége; szélesebb körű lett az Europass dokumentumok ismertsége.   Rövid távú hatás A választott szakképzések központi programjaiban megfogalmazott külföldi szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzése hatékonyan teljesül; A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kapnak a résztvevők, a gyakorlat eredményességét igazolva.   Hosszú távú hatás A disszeminációs lehetőségekkel a médián keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, amelynek pozitív hatása várható az iskolába jelentkező tanulók létszámának emelkedésében; A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalattal, az elsajátított korszerű ismeretekkel és a használt idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudással; A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala emelkedik.  
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015