Erasmus+
Magasépítő technikus tanulók szakmai gyakorlata Finnországban

Magasépítő technikus tanulók szakmai gyakorlata Finnországban

2020.08.27 - 11:48
Hivatkozási szám: 2018-1-HU01-KA102-047295. Időtartam: 2018.10.01. – 2020.06.30. Támogató: A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében valósult meg. Háttér: A megvalósított projekttel a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) tagintézményeként a Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium először csatlakozott nemzetközi mobilitási programhoz, mint küldő intézmény. A BSZC nemzetközi referensének és a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tapasztalt mobilitási koordinátorának, tanárának bevonásával szereztünk tapasztalatokat, ismertünk meg jó gyakorlatokat a projekt koordinálása terén, miközben beépítettük saját elképzeléseinket is a megvalósítás során. A fogadó intézményként bevonásra került finn SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA (Sataedu) iskola jó választásnak bizonyult, hiszen a projektben résztvevő diákjaink számára olyan szakmai gyakorlatot biztosított, mely hozzájárult a magasépítő technikus képzés erősítéséhez, népszerűsítéséhez, miközben a Vásárhelyi iskola nemzetköziesítési törekvései erősödtek a finn iskolával kialakított kapcsolat által. Célok: A megvalósított projekttel:  - 6 fő magasépítő technikus tanuló külföldi szakmai gyakorlaton vehetett részt a finn Sataedu iskolában,  - a résztvevő tanulók idegen nyelvi (angol), szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciái fejlődtek,  - a külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelésének, dokumentálásának, érvényesítésének és elismerésének gyakorlata teljesült,  - a projekt eredményei és dokumentumai hasznosításra kerültek magasépítő technikus képzésben és a további Erasmus+ pályázatokban,  - a Vásárhelyi iskola nemzetközi kapcsolatai bővültek, szakmai látóköre szélesedett. A résztvevő tanulók száma és szakmai háttere: - 6 fő (5 fiú, 1 lány), akik: - építészeti (magasépítő technikus) szakgimnáziumi képzésben résztvevők, - szakirányú érettségivel vagy teljesített összefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezők, - angol nyelvtudásuk legalább B1 szintű. A megvalósítás folyamatának főbb lépései: I. pályázatírás II. mobilitások megvalósítása:  1. kapcsolatfelvétel a fogadóintézménnyel (telefon, e-mail, a munkaprogram egyeztetése)  2. a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek begyűjtése, résztvevők kiválasztása  3. felkészítés (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)  4. mobilitás: 1. kiutazás: 2019. március 30–április 29. (3 fő), 2. kiutazás: 2020. február 28–március 29. (COVID-19 járvány miatt megszakítva március 17-én) (3 fő)  5. értékelés  6. disszemináció III. a projekt záró értékelése IV. záró beszámoló elkészítése Eredmények: - Résztvevői beszámolók a tapasztalatokról. - Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlat során készültek. Jegyzőkönyvek, munkanaplók, értékelőlapok, a projekt csoport által készített beszámoló. - A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése. - A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, szakképzési színvonalának növelése. - Szakmai kapcsolat kialakítása a finn Sataedu iskolával. Rövid távú hatás: - Hozzájárulás a választott képzés központi programjában megfogalmazott gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez. - A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kap a résztvevő a gyakorlat eredményességét bizonyítva. Hosszú távú hatás: - A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba. - A kiutazó diákok továbbtanulását, munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása, valamint az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció révén. - A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonalának emelése. - A non-formális tanulás útján szerzett tudás elismerésének népszerűsítése. - Hozzájárulás a tanulási eredmény alapú képzési programok elterjesztéséhez.
Jó gyakorlatok a spanyol nyelvtanításban, továbbképzés Cádizban

Jó gyakorlatok a spanyol nyelvtanításban, továbbképzés Cádizban

2020.08.05 - 09:09
című Erasmus+ köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása projekt bemutatása 2019-1-HU01-KA101-060669 (2019.06.01. – 2020.05.31.) A projekt háttere: Iskolánk, a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium évek óta bonyolít le sikeres mobilitási pályázatokat tanulói számára. Kezdetben a szakképzésben tanuló diákoknak volt lehetőségük külföldön teljesíteni szakmai gyakorlatukat (Egyesült Királyság); a későbbiekben megjelent az igény, hogy a mobiliásokban való részvételt az alapképzésben tanuló diákok számára is lehetővé tegyük. Ezáltal bővült a partnerek száma (Málta), így új nemzetközi kapcsolatok kialakítása révén erősödött az intézmény nemzetköziesítési stratégiája. Azonban felmerült az igény, hogy a tanulók mellett az iskola tanárai is részt vegyenek nemzetközi projektekben. A nemzetközi együttműködések területén az iskola vezetése célul tűzte ki, hogy a nemzetközi projektekbe bekapcsolódó kollégák és tanulók számát fokozatos növeli, valamint a külföldön megszerzett tudást elismeri és beépíti az iskola dokumentációjába. A projekt célja: Ezen projekt konkrét célja a pályázó intézményben dolgozó kolléga egyhetes, külföldi kurzuson történő részvételének a biztosítása volt. A kurzuson a kolléga a spanyol nyelv tanítása során már meglévő nyelvtanítási kompetenciáit frissítette fel, illetve újakkal bővítette azokat, a 21. századi kihívásoknak megfelelve. Mindezt országismereti tanulmányokkal egészítette ki, illetve spanyol nyelvi tudása fejlesztésére nyílt lehetősége célnyelvi környezetben. A résztvevők száma szakmai háttere: Paróczai Márta spanyol szakos nyelvtanár, 1990-ben orosz nyelv és irodalom tanár, valamit filológus diplomát szerzett a Voronyezsi Állami Egyetemen; majd 1994-ben spanyol szakos nyelvtanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2019-ben a Kodolányi János Egyetemen végzett turisztika szakon. 2005 óta oktat spanyol nyelvet az angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben második nyelvként a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumában. Sikeresen készíti fel tanítványait spanyol nyelvből nyelvvizsgákra, közép -és emelt szintű érettségire, valamint OKTV-re is. A GADIR spanyol nemzetközi nyelviskola által nyújtott módszertani továbbképzésen való részvétel segít munkájának hatékonyabb elvégzésében. A megvalósított tevékenységek és elért eredmények: A projekt eredményeként megvalósult, és elismerésre került egy kolléga külföldi szakmai továbbképzése, tapasztalatszerzése. A külföldi tanulmányút eredményeképpen kompetenciái fejlődtek, módszertanilag megújult, ezáltal nőtt munkavégzésének színvonala, hatékonysága, motivációja. A kurzuson való részvétellel aktívan bekapcsolódott iskolánk nemzetköziesítési törekvéseihez. Erősödött az intézmény humánerőforrás bázisa, javult az egymástól való tanulás gyakorlata, lehetősége, mely nagymértékben emeli az iskola képzéseinek színvonalát. A projekt során megismert módszereket a résztvevő beépítette mindennapi munkájába, mellyel tovább nőtt az általa nyújtott képzés színvonala; a fogadó szervezettel való kapcsolat tovább mélyült, új kapcsolatok létesültek a továbbképzés során, tovább nőtt az intézmény presztízse. A kolléga módszertani kultúrájának színesedésével, egyenes arányban nőtt a tanórák érdekessége, és a tanulói motiváltság az órai aktív részvételre. A projekt megvalósításával a külföldi továbbképzési lehetőség népszerűsítése is megtörténik, mely azt a hosszú távú intézményi célt szolgálja, hogy növekedjen azon kollégák száma, akik kötelező továbbképzésük egy részét külföldön teljesítik, hozzájárulva ezzel az intézmény nemzetköziesedési stratégiájának bővüléséhez, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása révén. A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 1.844,00 € Résztvevői élménybeszámoló
2020-as mobilitási pályázatok eredményei

2020-as mobilitási pályázatok eredményei

2020.07.02 - 17:32
Szakmai gyakorlat a Földközi-tenger partján

Szakmai gyakorlat a Földközi-tenger partján

2020.06.25 - 09:48
A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája "A Kerisek meghódítják Európát" című Erasmus+ szakképzési mobilitási projektje még 2018-ban indult, és azóta számos sikeresen megvalósított külföldi tanulói szakmai gyakorlatot, tanári tanulmányutat tudhat maga mögött. A 2020-as év hat turizmus-vendéglátás ágazatban tanuló diák egy hónapos spanyol szakmai gyakorlatával indult. Bakucz György és Papp Gergő Márk pincér, Nagy Máté és Vincze Ádám Károly szakács, Málik Szimonetta Mónika és Varga Viktória szállodai recepciós munkakörben bővíthette szakmai ismereteit külföldi munkakörnyezetben. A tanulók fogadó városa a tengerparti, mediterrán Valencia volt, mely Spanyolország harmadik legnépesebb települése, gazdag történelmi múlttal, sokszínű kulturális élettel. Nem mellesleg a paella szülőföldje, ahol a tenger gyümölcseivel készített változat mellett a tradicionális paella is megkóstolható, melyben nyúl- vagy csirkehússal készül a rizses tál. A diákok kinti programjának megszervezése, valamint a fogadó gyakorlati helyek felkutatása az ESMOVIA vállalkozás feladata volt. A cég több éve, megbízhatóan bonyolítja le az Erasmus+ programban résztvevő európai uniós állampolgárok oktatási, képzési programját Valenciában. A ki- és hazautazást, a beilleszkedést, a nyelvi nehézségek áthidalását, a szakmai program megvalósulásának nyomon követését, szabadidős és kulturális programok szervezését a csoport két kísérő tanára Kis Gabriella és Fábián Tímea Beatrix segítették, akik felváltva, a kint töltött idő első, illetve utolsó napjaira utaztak Valenciába. Az egy hónap alatt felmerülő költségekhez a Zwack iskola Erasmus+ projektje járult hozzá. Az Európai Unió valamennyi tagországában elérhető Erasmus+ program egyik célja az oktatás és képzés támogatása, többek között külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek biztosításával. A gyakorlat végén kiállított Europass mobilitási igazolvány Európa-szerte ismert és elismert dokumentum, ajánlólevélként segíti a frissen végzettek sikeres munkába állását. Munkanapló vezetése a mostani csoport esetén is elvárás volt, a következőkben Málik Szimonetta Mónika naplójából készült válogatás ízelítőként, hogy középiskolásként miért is érdemes csatlakozni ehhez a programhoz: A Hotel Villacarlos nevű szállodában dolgoztam. A személyzet nem olyan nagy, de a hotel méretéhez képest elegendő. Kb. 30-40 dolgozója van, köztük takarítók, recepciósok, konyhai dolgozók, karbantartók. Minden szükséges eszköz megtalálható a szállodában, ami segíti a személyzet munkáját. Amikor új vendégek jöttek, nekem kellett bevinnem a foglalásokat a számítógépbe. Poggyászokat raktam a raktárba. Ha valaki visszajött a városból, akkor odaadtam neki a szobakulcsát, ha pedig kiment a városba, eltettem a szobakulcsot. Papírt semmisítettem. Papírokat rendeztem. Megszámoltam a napi forgalmat kétszer. Ez idő alatt megtanultam, hogy írjam le az emberek adatait spanyolul, illetve hogyan gépeljem be őket. Megtanultam, hogyan kommunikáljak alapszinten a külföldi vendégekkel angolul, és pár spanyol szó is megragadt a fejemben. Kicsit önállósodtam ezáltal, mert nem másokra hárítottam a kommunikációt, hanem magamtól kellett boldogulnom idegen környezetben, idegen nyelven. Sok kulturális helyszínt és helyet meglátogattam, valamikor a csoporttal, valamikor pedig egyedül. Átgyalogoltam a park egy részét, múzeumokban is jártam, amik nagyon szépek voltak. Tetszett, ahogy a tömegközlekedés ki volt alakítva, mert mindig jött busz, metró, amivel gyorsan eljutottam A-ból B-be. Gyönyörű volt a tengerpart, ahol sokszor megfordultam. Nagyon tetszett, ahogy az emberek viselkedtek. Teljesen más volt a felfogásuk, mint nekünk, magyaroknak. Volt lehetőségem sportolni is. Elmentünk a parkba, és futottunk egy pár km-t. Sok mindent megtanultam a nyelvről. A kiejtést, hogy hogyan mondják ki a szavakat, a nyelvtant, hogy hogyan képezik a mondatokat. Jó volt felfedezni, mennyire hasonlít más nyelvekre, így könnyebb is volt beletanulni. Rájöttem, hogy a spanyol nyelv nem is olyan nehéz, és ha nem lesz mit csináljak iskola után, akkor elkezdem tanulni. Az ételeket annyira nem kóstoltam, mert nem szeretem a tenger gyümölcseit, de azért volt alkalom, mikor ettem egyet-kettőt azokból az ételekből, amiket ott készítettek. Összességében nem bántam meg, hogy kiutaztam, tapasztalatot szereztem a spanyol kultúráról, és magáról a recepciós munkáról, mert eddig nem nagyon figyeltem meg belföldön, hogy mit is csinál egy ilyen dolgozó. Boldog vagyok, hogy eljuthattam egyáltalán Spanyolországba, és lett egy tömérdek emlékem és tapasztalatom, ami segíthet majd a további döntéseknél, amiket az életemben hoznom kell. Voltak rossz pillanatok is, de azok eltörpülnek a jók mellett, úgyhogy nem is tekintem őket megtörténtnek.
Szakmai gyakorlat a digitalizáció egyik fellegvárában, Észtországban

Szakmai gyakorlat a digitalizáció egyik fellegvárában, Észtországban

2020.06.09 - 14:57
2020. február közepén három szoftverfejlesztő diák utazott Tallinnba, hogy ott 30 napos szakmai gyakorlat keretében bővítsék ismereteiket választott szakmájukban. A 13. évfolyamos diákok, Báló Gergő Norbert, Bódi Bálint Dávid és Szántó Márk Dominik a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói, s mindhármójuk motivációs levele arról árulkodott, hogy elhivatottak választott szakmájukban, valamint elég bátornak és nyitottnak érzik magukat ahhoz, hogy helyt álljanak külföldön, beilleszkedjenek az ottani közösség életébe.   A fogadóhely Észtország egyik legrégebben működő, 1915-ben alapított iskolája, a Tallinna Polütehnikum volt. A 1200 fős tanulói létszámú intézményben elektronika, automatizálás, informatika és média területeken képeznek szakembereket, így profiljuk jól illeszkedik a Trefort iskolában oktatott szakmákhoz. Igen aktívan vesznek részt nemzetközi projektekben, versenyekben. Számukra sem ismeretlen az Erasmus+ program, és amellett, hogy már több tanulói és tanári csoportot fogadtak szakmai gyakorlatra, tanulmányútra a Trefort iskolából, Békéscsabára is többször érkeztek már hasonló céllal észt Erasmus+ résztvevők. A mostani magyar csoport Varga Sándor tanár úr vezetésével érkezett Tallinnba, ahol az első napok a várossal és a fogadó iskolával történő ismerkedésről szóltak. A történelmi belváros bebarangolása mellett a kis csapat megnézte a kikötőt is, majd az észt gasztronómia felfedezése sem maradt el.  Az esős, szeles időjárás sem vette el a fiatalok kedvét, és magabiztosságot adott számukra, hogy angol nyelven mindenhol sikerült kommunikálniuk.  A Tallinna Polütehnikumban Ege Meister projekt koordinátor vezetésével bejárták az oktatás helyszíneit, és megtekintették az iskolai múzeumot. A szakmai gyakorlat helyszínét is az iskola adta, ahol a tanulóknak bot szoftver létrehozásához, illetve szerverek működéséhez, karbantartásához kapcsolódó projekt feladatokat kellett csoportmunkában megoldaniuk. A gyakorlat, a többi Erasmus+ szakképzési mobilitási projekthez hasonlóan, itt is az Europass mobilitási igazolványok kiállításával zárult, mely az Európai Unió országaiban hivatalosan igazolja a mobilitási program során szerzett tudást, képességeket, kompetenciákat. Bár a fiatalok utolsó napjait kissé beárnyékolták a COVID-19 megbetegedés terjedéséről szóló hírek, mely miatt a hazaút útvonalát is némiképp módosítani kellett, mindannyian jó ötletnek tartják, hogy a trefortos diákoknak lehetőségük van kipróbálni magukat külföldön, ráadásul nekik pont Tallinnban, amely az utóbbi évtizedekben fejlett információs technológiai ágazatot hozott létre. A szakmában történő fejlődésen túl, az angol nyelv gyakorlásának lehetősége, kapcsolatépítés és a történelmi, kulturális ismeretek bővítése miatt is ajánlják a programba való bekapcsolódást.
„Életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni a finn szakmai gyakorlatra”

„Életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni a finn szakmai gyakorlatra”

2020.05.06 - 11:20
2020. február 28-án a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma három 13. évfolyamos magasépítő technikus tanulója, Bereczki Dávid Marcell, Dézsi Dániel, Szabados Gergő, valamint kísérő tanáruk, Laczó Szabolcs utazott Finnországba az Erasmus+ szakképzési mobilitási programnak köszönhetően. Az iskola ezen európai uniós projektje anyagi támogatást biztosított az utazással kapcsolatban felmerült szervezési, utazási, szállás és étkezési költségekhez. A projektben ez a kiutazás már a második volt, 2019 tavaszán már sikeresen teljesült szintén három magasépítő technikus tanuló szakmai gyakorlata. A külföldi gyakorlaton résztvevők Europass mobilitási igazolvány kapnak, melynek célja, hogy tulajdonosát ajánlólevélként segítse majd az álláskeresés során. A diákok a fogadó, dél-nyugati finn szakképző iskola, a Sataedu aktuális építkezésein végeztek a szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat Ulvilában és környékén. A négyhetesre tervezett mobilitást angol nyelvi, szakmai, kulturális és lélektani felkészítés előzte meg azzal a céllal, hogy a fiatalok beilleszkedése az új munkakörnyezetbe minél gördülékenyebb legyen, így segítve a kint töltött idő eredményességét. A résztvevők szállása a nyári nemzetközi dzsesszfesztiváljairól híres Pori városában volt, innen történt munkanapokon az építkezésekre történő utazás a Sataedu által biztosított gépjárművel. A finn gasztronómiával történő ismerkedést az iskolában elfogyasztott, igen ízletesnek ítélt menzai ebéd garantálta. A tanulók változatos helyszíneket bejárva ismerkedtek meg a finn modern építészeti technológiákkal. Építés alatt álló új családi ház, tűzeset miatt felújítandó tömbház, szauna voltak többek között a meglátogatott helyszínek. Elsősorban a  könnyűszerkezetes építési mód területén szereztek új ismereteket a diákok. Ezen kívül különböző építőipari munkákba (tetőszerkezetek építése, válaszfalszerelés, gipszkarton fal készítése, állványzat építése) tudtak bekapcsolódni és kipróbálni az ottani eszközöket, gépeket (mozgó állvány, favágó gépek, szögbelövő). A szakmai ismereteik bővítésén túl idegen nyelvi, személyes, társas és kulturális kompetenciáik fejlesztésére is lehetőség volt a program során, hiszen a kollégákkal, az iskola tanáraival, tanulóival angolul kellett kommunikálni, a kapott feladatokat, problémákat meg kellett oldani, a szálláshelyen alkalmazkodni kellett egymáshoz. El kellett fogadniuk a különböző szokásokat, meg kellett találni a közös hangot a sikeres együttműködés érdekében. A hétköznapokat a Sataedu iskola tanárai, a magyar diákok tanulófelelősei, Seppo Kivelä, Matias Pietarinen és Kimmo Rosnell, valamint hazai kísérő tanáruk által szervezett szabadidős programok színesítették. Az érkezés másnapján jégkorongmérkőzésen szurkolhattak a fiatalok, de megcsodálhatták a Balti-tengert is, valamint többször is kipróbálhatták a helyi szaunát. A tanulók szerencsések voltak, mert Pori és Ulvila mellett eljutottak a finn fővárosba, Helsinkibe is, ahol a látványos épületek megtekintése mellett kikötői séta színesítette a programot. A harmadik héten azonban sajnos Finnországot is utolérték a világjárvány visszaszorítását célzó korlátozó intézkedések, így iskolánk vezetősége a diákok biztonsága érdekében a mobilitás megszakításáról, és a diákok hazautaztatásáról döntött. Ennek ellenére a diákok által készített munkanaplók mindegyike arról tanúskodik, hogy hihetetlen kalandokon estek át, és életre szóló élményt nyújt a program, mint ahogy ez Dézsi Dániel munkanaplójának összegző soraiban is megfogalmazódik: „Úgy gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni a finn szakmai gyakorlatra. Az érzést ahhoz hasonlítanám, mintha nem is egy másik országba, hanem egy másik világba léptünk volna. Úgy éreztem Finnország képviseli a jövőt. Ez észrevehető volt a modern építési technológiák alkalmazásánál is, ezeket pedig később a szakmában remélhetőleg fogom tudni hasznosítani. Ezek alapján mindenkinek ajánlanám a finn szakmai gyakorlatot, hogy merjenek jelentkezni, mert ez számomra egy örök emlék marad.”
Észt - Szlovák - Finn Trefort utak

Észt - Szlovák - Finn Trefort utak

2020.02.27 - 08:52
A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában február közepén három tanulói csoport kezdte meg egy hónapos külföldi szakmai gyakorlatát három különböző országban. Báló Gergő Norbert, Bódi Bálint Dávid és Szántó Márk Dominik szoftverfejlesztő tanulók az észt fővárosba, Tallinnba utaztak kísérő tanárukkal, Varga Sándorral. A csoportot a Tallinna Polütehnikum fogadta, amely iskola már több alkalommal is vállalta informatika szakos diákjaink gyakorlatának megszervezését. Csák Zétény, Farkas Péter, Márki Lajos, Susán Szabolcs, Takács Pál Zsolt, Tajti Roland gépi forgácsoló tanulók a szlovákiai Komáromba utaztak kísérő tanárukkal, Bohus Máriával és Kiss Mihály igazgató úrral. A csoportot a Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola fogadta, amely iskola már több alkalommal is vállalta gépészet szakos diákjaink gyakorlatának megszervezését az iskolához közeli SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. hajó- és gépgyárban. Buzi Ferenc Ádám autószerelő, Csordás Manó, Herceg Ádám és Virág Boldizsár autóelektronikai műszerész tanulók a finn Kokemäkiba utaztak kísérő tanárukkal, Rácz Attilával. A csoportot a Satakunta Educational Federation (SATAEDU) fogadta, amely iskola már több alkalommal is vállalta közlekedésgépész szakos diákjaink gyakorlatának megszervezését a SATAEDU autószerelő műhelyében. Az Erasmus+ programmal támogatott kiutazások lehetővé teszik, hogy a tanulók kipróbálják magukat egy új környezetben, kiváló szakmai környezetben, miközben szakmai ismereteiket bővítik, idegen nyelvi tudásukat fejlesztik és kapcsolatokat építenek. A kint töltött hetek alatt nagyobb önismeretre tesznek szert, fejlődik problémamegoldásuk, kreativitásuk, valamint betekintést nyernek a fogadó ország mindennapjaiba, megismerik szokásaikat, hagyományaikat, bővítik kulturális, történelmi ismereteiket. A gyakorlat végén kézhez kapott Europass mobilitási igazolvány hozzájárulhat a szakmájukban történő sikeres elhelyezkedésben a szakma megszerzését követően.
Az ACCESS TO VET projekt bemutatása

Az ACCESS TO VET projekt bemutatása

2019.12.19 - 15:39
Támogatási szerződés száma: 2017-1-HU01-KA202-035931 Projekt típusa: Erasmus+ szakképzési stratégiai partnerségek Projekt címe: ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) Projekt időtartama: 2016.09.01. - 2019.08.31. A partnerség tagjai: Békés Megyei Kormányhivatal, Magyarország (koordinátor, pályázó szervezet) ”A Rocca” Művészeti és Kulturális Szervezet, Olaszország Ballymun Munkaügyi Központ, Írország Békéscsabai Szakképzési Centrum, Magyarország Granadai Kereskedelmi és Iparkamara, Spanyolország Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, Románia A projekt közvetlen célcsoportja a pályaorientációért, életpálya-tanácsadásért, a szakképzésért, felnőttképzésért és a foglalkoztatáspolitika alakításáért felelős szervezetek szakemberei, akik nemzetközi találkozók keretében tapasztalatokat szereztek és cseréltek az egyes országokban működő, transzverzális készségek fejlesztésében és a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények beszámítási célú hitelesítésének eredményét figyelembe vevő szakképzési rendszer működtetésében alkalmazott módszerekről. Projekt találkozók: Írország (2017.11.16-17.) Spanyolország (2018.03.08-09.) Románia (2018.06.14-15.) Olaszország (2018.10.04-05.) Magyarország (2019.05.16-17.) A projekt fő eredményeként elkészült a partnerszervezetek által alkalmazott módszerek és azok működtetésének tapasztalatait, eredményeit bemutató Jó gyakorlatok gyűjteménye, valamint a projekt során megismert módszerek intézményi működésbe való beépítésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány, melyet a partnerség valamennyi tagja széles körben terjeszt. Az angol és nemzeti nyelveken is megjelenő szakmai anyagok nemcsak a partnerországokban, hanem az EU valamennyi tagállamában működő, a szakképzésért és a foglalkoztatáspolitika alakításáért felelős szervezetek számára is hasznos iránymutatást tartalmaz az egész életen át tartó tanulásban való részvételre irányuló motiválásban, a szakképzéshez való könnyebb hozzáférhetőség biztosításában. Jó gyakorlatok gyűjteménye Hatásmérés összefoglaló tanulmány Szórólap
Junior IT specialista tanulónk Észtországból-erasmus

Junior IT specialista tanulónk Észtországból-erasmus

2019.12.12 - 10:10
2019. november 17. és december 18. között két észt diák tölti Békéscsabán Erasmus+ szakmai gyakorlatát. A fogadó, programokért felelős iskola a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt. A képzési időszak utolsó napjaiban a fiatalokat arról kérdeztük, hogy hogyan érezték magukat az itt töltött 4 hét során. -  Mutatkozzatok be! Honnan jöttetek, mit tanultok? - Az én nevem Kevin Marcus Aedla és Jüriből érkeztem, amely egy kis település kb. 12 km-re az észt fővárostól. A hobbim az íjászat, rendszeresen részt veszek íjász versenyeken. - Az én nevem Markus Kuuse és Kehrából érkeztem, amely egy kisváros Tallinn közelében. A hobbim a futás és a számítógépezés. -  Miért Magyarországot választottátok szakmai gyakorlatotok helyszínéül? - Azért jelentkeztünk a magyarországi gyakorlatra, hogy fejlesszük IT és angol nyelvi tudásunkat, valamint munkatapasztalatot is szerettünk volna szerezni. -  Mennyire ismertétek Magyarországot a kiutazás előtt? Hogyan készültetek az útra? Marcus: - Annyit tudtam, hogy a magyar nyelv rokonságban áll az észt nyelvvel. A kiutazás előtt Internet segítségével információkat gyűjtöttem Magyarországról, ezen kívül virtuális sétát is tettem a Google Térkép segítségével. Kevin: - Annyit tudtam, hogy Magyarország egy nagy ország csodálatos városokkal, és tudtam, hogy Budapest a fővárosa. -  A négy hét elteltével milyen új ismereteket szereztetek Magyarországról? Marcus: - Azt tapasztaltam meg, hogy a két nyelv mégsem annyira hasonló, mint ahogy én azt először gondoltam. Valamint úgy látom, hogy az emberek barátságosabbak, mint Észtországban. Kevin: - Számomra újdonság volt, hogy az emberek nem igazán beszélnek angolul, inkább németül vagy magyarul. - Hol töltitek a szakmai gyakorlatot? Milyen feladatokat kaptatok? - Az első két héten a Trefort iskola IT óráit látogattuk meg, ahol elsősorban Javascript programozáshoz kapcsolódó feladatokat kaptunk. A második két hetet a SZÁMPROG Kft.-nél töltjük, ahol egy honlapot fejlesztünk intenzív Bootstarp 4 képzés témakörében. Ezeken kívül a fogadó tanárunk, Bohus Mária szakmai látogatást szervezett nekünk a Kollabor Természettudományos Élményközpontba, valamint az OPTIGÉP Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.-hez. - Sikerült barátságokat kialakítani a nálunk töltött napok alatt? - Megismertünk néhány tanulót a Trefort iskolából, akik megmutattak néhány jó helyet Békéscsabán. Így például megkóstolhattunk igen finom kézműves hamburgert és jellemző magyar italokat. - Mivel foglaltátok el magatokat szabadidőtökben? - Szabadidőnk nagy részét Békéscsabán töltöttük, de két hétvégén is felutaztunk vonattal Budapestre városnézésre. - Mi volt a legjobb és a legrosszabb része a Békéscsabán töltött napjaitoknak? - A legjobb része a magyar fiatalokkal való megismerkedés volt, akik megmutatták nekünk a fogadóvárost, a legrosszabb része egy kellemetlen meglepetés volt egy budapesti moziban. Meg szerettünk voltan nézni egy izgalmas filmet, és meglepődve tapasztaltuk, hogy a film nem feliratos, ahogy gondoltuk, hanem szinkronizált. - Szeretnétek a későbbiekben visszalátogatni Magyarországra? - Igen, reméljük, hogy egyszer még visszatérhetünk, mert az emberek itt nagyon barátságosak.  
Autószerelő tanulók Finnországból

Autószerelő tanulók Finnországból

2019.10.08 - 09:59
2019. szeptember 02. és október 06. között két finn diák töltötte Békéscsabán Erasmus+ szakmai gyakorlatát. A fogadó, programokért felelős iskola a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt. A képzési időszak végén a fiatalokat arról kérdeztük, hogy hogyan érezték magukat az itt töltött 5 hét során. - Mutatkozzatok be! Honnan jöttetek, mit tanultok? - Artturi Johannes Noigård vagyok és Pori városából jöttem, Ossi Henri Mikael Luomanen vagyok és Ulvilából érkeztem. Mindketten a Sataeduban tanulunk autószerelést, az ulvilai tagiskolában. Osztálytársak vagyunk, másodévesek. - Miért Magyarországot választottátok szakmai gyakorlatotok helyszínéül? - Tanárunk említette ezt a lehetőséget, mivel két diák lemondta a kiutazást, így hely szabadult fel. Nem volt még ilyen jellegű tapasztalatunk, ki szerettük volna próbálni. - Mennyire ismertétek Magyarországot a kiutazás előtt? Hogyan készültetek az útra? - Csak néhány alapvető dolgot tudtunk, például az ország fővárosát. Tanulmányaink során a finn-magyar nyelvrokonságról is hallottunk. Különleges felkészítésben nem volt részünk, angol nyelvű önéletrajzot kellett készítenünk. - Az öt hét elteltével milyen új ismereteket szereztetek Magyarországról? - Magyar szavakat tanultunk meg, például burgonya, csirke (ezek nagyon hasznosnak bizonyultak ételrendeléskor), de megismertük Békéscsabát is. - Hol töltöttétek a szakmai gyakorlatot? - A fogadó munkahely a Meszlényi-Autó Kft. volt, ezen belül a Toyota márkaszervizben dolgoztunk. - Milyen feladatokat kaptatok? Mit tanultatok a szervizben? Jól éreztétek ott magatokat? - Nagyon szerettük a gyakorlati helyet. Az ott dolgozók segítőkészek voltak, sikerült új eljárásokat megtanulnunk. Általában alapvető szervizelési feladatokat végeztünk, olajat cseréltünk, fékberendezést, motort vizsgáltunk, javítottunk. - Sikerült barátságokat kialakítani a nálunk töltött napok alatt? - Elmondhatjuk, hogy a gyakorlati helyen és mindenhol a városban barátságos emberekkel találkoztunk. Kicsit tartottunk attól, hogy hogyan fognak bennünket, idegeneket fogadni, de ez végül sehol nem okozott problémát. A Meszlényi szervizben Mátyás, a Trefort iskolából pedig Martin segített különösen sokat abban, hogy jól érezzük magunkat Békéscsabán. - Mivel foglaltátok el magatokat szabadidőtökben? - Majdnem minden nap elmentünk a szállásunkhoz közeli edzőterembe, gyakran sétáltunk a belvárosban, és mentortanárunkkal, Kruzsic Lászlóval megnéztük Pósteleket és Gyulát is. - Mi volt a legjobb és a legrosszabb része a Békéscsabán töltött napjaitoknak? - Nehéz rossz dolgot találni, de a reggeli korai ébredések kihívást jelentettek nekünk. A legérdekesebb az volt, amikor ellátogathattunk a mezőberényi Streetfighter Napra. - Szeretnétek a későbbiekben visszalátogatni Magyarországra? - Igen, reméljük, hogy egyszer még visszatérhetünk, mert nagyon élveztük az itt töltött napokat, és a kellemes időjárást is, mely sokkal barátságosabb, mint Finnországban.
Erasmus+ tanévnyitó

Erasmus+ tanévnyitó

2019.08.23 - 08:24
Augusztus 22-én a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatói irodájában találkoztak a tagiskolák Erasmus+ projektjeinek koordinátor pedagógusai, illetve a megvalósításban kulcsszerepet játszó kollégáik. A tanévnyitó találkozó immár hagyományosnak tekinthető, mely során áttekintésre kerülnek az elmúlt tanév projekt eseményei és az előttünk álló tanév feladatai. A BSZC iskolái évek óta aktívan részt vesznek az Erasmus+ programban, mely segítségével tanévente átlagosan 300 tanuló és tanár számára biztosítanak mobilitási lehetőséget, azaz külföldi tapasztalatszerzést szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések formájában. A nyáron induló új projektek 180 millió forintnak megfelelő euró támogatással 350 mobilitást megszervezését teszik lehetővé 2021 végéig.

"Európa határok nélkül! - a Kerisekkel"

2019.07.22 - 08:19
című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása 2017-1-HU01-KA116-035734 (2017.06.01. – 2019.05.31.) A projekt háttere: A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már 2004 óta aktívan közreműködik nemzetközi projektekben. Évek óta részt veszünk ERASMUS+ és Határtalanul! pályázatokban, melyek segítségével számos partnerrel alakíthattunk ki megbízható, jól működő kapcsolatot. A 2017 és 2019 közötti pályázatunkban elsősorban azok a partnerek jelennek meg, akikkel már több sikeres ERASMUS+ projektet valósítottunk meg. Az eredményes munka annak is köszönhető, hogy, az elmúlt időszakban egyre több kollégánk csatlakozott ahhoz a kezdeti 2-3 fős csapathoz, amely ezeket a nemzetközi együttműködéseket megvalósítja. A tanári kar erősödő támogatása mellett egyre több diákunk is aktívan érdeklődik a meghirdetett mobilitások iránt.   A projekt célja: Célunk, hogy tanulóink számára minél szélesebb körű látóteret biztosítsunk az általunk oktatott szakmák vonatkozásában. A gyakorlatorientált, piacképes képzésekhez kitűnő lehetőséget nyújtanak a hazánkban is egyre gyakrabban megvalósuló külföldi – elsősorban uniós országokat célzó – mobilitások, amelyek arra ösztönzik intézményünket, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a nemzetközi projektekben, így tovább folytassuk a sikeres mobilitásokat a jelenlegi ERASMUS+ programban is. A pályázati források segítségével diákjainknak, kollégáinknak külföldi gyakorlati lehetőségeket és szakmai továbbképzéseket biztosíthatunk a kereskedelem, a vendéglátás és a turisztika területén. A nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik mind a tanulóink, mind a tanáraink számára, hogy összehasonlítsák a külföldi és a hazai ismereteket, adaptálják a megszerzett tapasztalatokat és a tananyagokat újabb szakmai tartalommal töltsék fel.   A résztvevők száma és szakmai háttere: Tanulók esetében: A 2017 és 2019 közötti időszak pályázatába a vendéglátás - turisztika szakmacsoportból 10 szakács, 6 pincér, 13 vendéglátásszervező-vendéglős, 2 vendéglátó eladó, 6 cukrász és 3 pék tanuló került be, valamint 5 fő a turisztika szervező, értékesítő szakma területéről. A vendéglátásszervező tanulók esetében mind a 13 fő a pincér szakmát választotta szakmai gyakorlatnak, a 2 fő vendéglátó eladó tanulóból 1 fő pincérként, 1 fő szakácsként tevékenykedett a mobilitás ideje alatt. A programba a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportból 7 eladó és 4 kereskedő került bevonásra. A 2017-2019-es projekt előnyeiből összesen 19 fő hátrányos helyzetű tanuló részesült, ebből 7 fő hátrányos helyzetű településről származik. A mobilitásokon résztvevőknek közel a fele kiskorú, összesen 27 tanuló. Tanárok/oktatók esetében: A tanári/oktatói mobilitáson 17 fő vett részt kereskedelem és vendéglátás - turisztika területéről. Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a külföldi tanulmányutaknak, szakmai továbbképzéseknek köszönhetően kompetenciáik fejlődtek, módszertanilag megújultak, ezáltal nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága. Az új élményeket, a megszerzett tapasztalatokat beépítik az általuk oktatott tantárgyba, például a mobilitást követően szakács oktatóink bevezették, hogy minden tanévben egy hétig a mediterrán partnerországok jellegzetes ételeinek elkészítését mutatják be diákjainknak, ezzel is színesítve a tananyagot. Kísérők: A projekt sikeres lebonyolítását 12 fő kísérőtanár segítségével valósítottuk meg. Jelenlétükre azért van szükség, mert a mobilitásban résztvevő tanulók között szinte minden csoportban jelen van minimum egy fő kiskorú vagy hátrányos helyzetű diák. Jelenlegi pályázatunkban 19 fő hátrányos helyzetű és 27 fő kiskorú tanuló vett részt.   Megvalósított tevékenységek és elért eredmények: A projekt keretén belül igyekszünk egyre több tanulót és kollégát bevonni a külföldi mobilitásokba, lehetőséget biztosítva ezzel a szakmai továbbfejlődésre. Ennek érdekében a mobilitásokat minden potenciális fórumon meghirdetjük diákjaink és munkatársaink számára. A 2017 és 2019 közötti pályázati időszakban 56 tanuló töltött egy hónapos szakmai gyakorlatot külföldön 7 különböző célországban. A résztvevő diákok megoszlása a következők szerint alakult: 71% a vendéglátóipar, 20% a kereskedelem, a többi a turisztika ágazatból került a programba, akikre jellemző, hogy eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igénnyel érkeznek az iskolánkba. A kiutazások előtt tartott lélektani, kulturális, szakmai és szaknyelvi felkészítőkön igyekeztünk ezeket a különbségeket minimalizálni és törekedtünk a csoportkohézió megerősítésére. Mindezt sikeresen teljesítettük a résztvevők visszajelzései alapján. Békés megye társadalmi és szociális helyzete alapján kiemelten elmaradott terület, így küldetésünknek tekintjük, hogy minél több hátrányos helyzetű tanuló vegyen részt a mobilitásokban és lehetőséget kapjon külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre. A pályázati időszak alatt 19 hátrányos helyzetű és 27 kiskorú tanulót sikerült kiutaztatni a külföldi partnereinkhez. A képzési színvonalunk növelése érdekében új partnerszervezeteket is bevontunk a projektben a már meglévő fogadóintézmények mellé. Célunk, hogy bővítsük, színesítsük kapcsolati rendszerünket, és új ismeretszerzési lehetőséget is biztosítunk tanáraink és diákjaink számára. Ilyen például a Lobogó Panzió, Homoródfürdő, Romániában vagy a Mobilityfriends, Barcelos, Portugáliában. Mindkettő iránt nagy érdeklődés volt már a pályázat kezdetekor. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a következő mobilitások alkalmával is újabb partnereket vonjunk be, ezzel is növelve a potenciális gyakorlati lehetőségek számát. Az ERASMUS+ mobilitások által arra törekszünk, hogy iskolánk profilját figyelembe véve - tanulóink és tanáraink számára minél szélesebb körű „jó gyakorlatot” biztosítsunk, támogatva ezzel a tudás, a tanulás és a tanítás rendszerét az ECVET elveknek megfelelően mind a kereskedelem, mind a vendéglátás, mind a turisztika területén. A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 136.891,00 €.

A Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2017-2019

2019.07.18 - 11:21
című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása 2017-1-HU01-KA116-035504 (2017.06.01. – 2019.05.31.) A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszan tartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan. Jelen projekt hozzájárult iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban. Projektünk nagyobbik elemét a diák mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 70 diák kiutazását bonyolítottuk le 18 turnusban. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága volt. A gyakorlatok döntő többsége (54 fő) tényleges üzemi körülmények között valósult meg. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet fedjenek le. A mobilitások lefedték az elektronika-elektrotechnika, a közlekedés, az automatizálás, az informatika, a gépészet, valamint az épületgépészet szakterületeit, 13 szakmában. Így teljesült tehát az, hogy az iskolánkban tanított összes szakterület (szakmacsoport) aktívan részt vesz az Erasmus mobilitási gyakorlatokban. A fogadó országok tekintetében, a hagyományos európai célországaink mellett (Finnország, Észtország, Spanyolország, Olaszország, Málta) a környező országok (Románia, Szlovákia) magyarlakta területein lévő iskolákkal is szoros kapcsolatokat ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat. A finanszírozás tekintetében előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon (jelen projektben 20 kiutazás történt). Kapcsolataink nem ragadnak meg a mobilitások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk. A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai színtéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk. A diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését. Projektünk kisebbik elemét a szakértői mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 37 szakképzési szakértő kiutazását bonyolítottuk le 4 turnusban. Szakértői tanulmányutak esetén elsődleges cél a pedagógus kollégák számára a naprakész, piacképes szaktudás biztosítása, a legújabb eredmények megismerése és ezek alkalmazása az oktatás folyamán. Ennek érdekében minden tanulmányút esetében az oktatásban alkalmazható tananyagelemeket készítettünk, ezeket alkalmazzuk és terjesztjük a társintézetek körében. Az intézetünkben létrejött innovációs csoport sokrétű tevékenységet végez, ebbe beletartozik a tananyag fejlesztés, műszaki fejlesztés, ezeket közösen végezzük hazai és külföldi társszervezetekkel. Napjaink új kihívása a zéró energiafelhasználású épületek műszaki megoldásainak oktatásban való alkalmazása, ezért a szakértői tanulmányutak elsődlegesen erre a területre koncentrálnak. A jelen projektben kiutazó épületgépész, épület automatizálási és villamosipari területen oktató valamint az indirekt módon kapcsolódó szakterületeken dolgozó kollégák tevékenysége eredményeképpen új tananyagelemeket dolgoztunk ki, az oktatás színvonala ezáltal növekszik iskolánkban. A kiutazások során törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban. A minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevőt is meghívunk. Tevékenységünket az Óbudai Egyetemmel, az ÉMI Nonprofit Kft. Fejlesztési Igazgatóságával, valamint az iskolánk képzéseihez kapcsolódó ipari vállalatokkal (Linamar Hungary Zrt, Alföldvíz Zrt) szoros együttműködésben valósítjuk meg. Részvételük emeli a minőséget, naprakész kapcsolatot teremt iskolánk és más meghatározó intézmények, cégek, illetve a duális képzésben részt vevő vállalatok között.   Partner organisations: Tallinna Polütehnikum, Észtország Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Finnország SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA, Finnország IZI Ltd, Málta TRAINING TO MALTA, Málta Istituto di Istruzione Superiore F. Corni Liceo e Tecnico, Olaszország Autogroup-Simo SRL, Románia SC STATOR AC SRL, Románia EUROPEAN TRAINING PARTNER SL, Spanyolország EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL, Spanyolország Tenerife Job Training S.L., Spanyolország Stredna odborna skola technicka - Muszaki Szakkozepiskola Komarno, Szlovákia A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 188.424,00 €. A projekt résztvevőinek munkanaplóiból készített válogatás itt tekinthető meg: Trefort dokumentumok
Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

Szakmai gyakorlatok az EDUPOLI-ban és a Vitalis GmbH szervezésében

2019.06.25 - 15:51
2017-1-HU01-KA102-035745 (2017.01.01. – 2019.06.30.) A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg. A Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma tanárai és diákjai 2005 óta vesznek részt mobilitási projektek és kompetenciafejlesztést célzó uniós pályázatok megvalósításában. A 9-12., valamint a 13. évfolyam szakképzésének megtámogatása ösztönözte az intézményt a külföldi szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében az ERASMUS+ pályázat megírására. A 2017-es pályázatunk elbírálását követően, intézményünknek lehetősége nyílt 42 tanuló külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével. Külföldi partnereinket (EDUPOLI, Vitalis GmbH, STEP) a BSZC partneri hálózatából választottuk ki. A kiválasztásánál figyelembe vettük a felmerült képzési igényeket, a meglévő partnerek közül kiválasztottuk azon fogadókat, akiknek a segítségével a tervezett külföldi szakmai gyakorlatok megvalósíthatóak. A projekt célja a résztvevők szakmai, idegen nyelvi, személyes, módszertani, digitális, interkulturális, kompetenciának fejlesztése; a külföldön szerzett tanulási eredmények elismerésének megvalósítása; a projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása; aktív nemzetközi kapcsolat fenntartása a fogadó szervezettel és a gyakorlati képzést megvalósító vállalatokkal.   A résztvevők összetétele 12 fő autószerelő (13. évfolyam) 12 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (13. évfolyam) 18 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (11. évfolyam)   A németországi mobilitást (11. évfolyamosok) a tanulók összefüggő szakmai gyakorlataként fogadtuk el, a spanyolországi esetén (13. évfolyamosok) pedig a szakmai gyakorlat tantárgyaiból kaptak érdemjegyet a leadott munkájuk alapján (munkanapló, beszámoló, értékelőlap); A projekt célkitűzései teljesültek, hiszen már a 2018/2019-es tanév végére sikerült elérni a tervezett 12 fő tanulói számot, akik külföldön teljesíthették szakmai gyakorlatukat. Ezt a létszámot a következő tanévben is tervezzük megtartani. A program keretében 5 kiutazás történt: 2017. 11. 02. – 2017. 12. 03. Finnország- Porvoo 2018. 03. 01 – 2018. 04. 01.Spanyolország - Sevilla 2018. 07. 01. – 2018. 07. 30. Németország - Lipcse 2018. 11. 03. – 2018. 12. 02.Spanyolország - Sevilla 2019. 03. 09. – 2019. 04. 09.Spanyolország - Sevilla   Megvalósított tevékenységek I. Előkészítő szakasz A munkaprogramot közösen terveztük a partnerekkel, figyelembe véve az igényeket. A szaktanárokkal, szakmai vezetőkkel történt megbeszéléseken áttekintettük az érintett szakmák, szakterületek képzési igényeit, a helyi tantervi programokat, és a külföldi gyakorlati helyek, fogadó szervek profiljának ismeretében összegyűjtöttük a megvalósítható tevékenységeket. Az iskola tanulóinak, tanárainak tájékoztatása a pályázási lehetőségről. A jelentkezők értékelését, kiválasztását a projekt koordinátor, a szaktanárok, az osztályfőnökök és az iskolapszichológus végezte a motivációs levelek és begyűjtött információk alapján egy közös megbeszélésen. Pót résztvevők kiválasztására is sor került, akik részt vettek a felkészítő órákon, visszalépés vagy egyéb okból bekövetkező kiesés miatt. Szerződéskötés a fogadó és küldő intézmény között, a felkészítő tanárokkal, valamint a kiutazó résztvevők és a kísérő személy között. A kiválasztott tanulók felkészítése (nyelvi, kulturális, szakmai, lélektani) a pályázó intézményben, a tanítási órák után, a kiutazást megelőző 3 hónapban. Vezetői az iskola dolgozói, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek mobilitásban résztvevők felkészítésében. A felkészítési terv kidolgozásakor figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait (időtartam, tartalmi elemek).   II. Megvalósulás szakasza A projekt koordinátor szervezte meg a kiutazást, melyet egyeztetett a résztvevőkkel és a fogadókkal. A partnerintézményeknél biztosítottak voltak a megvalósítás személyi és tárgyi feltételei. Tanulóink, munkatársaink számára megfelelő szakmai programot szerveztek, összhangban az elérendő tanulási eredményekkel. Segítséget nyújtottak a helyi közlekedés megvalósításában. Közvetítésükkel történt a szállás lefoglalása, étkezés megszervezése. A szerződés szerinti időtartamban megvalósultak a szakmai gyakorlatok.   III. Záró szakasz A program dokumentációit összegyűjtöttük (tanulói munkanaplók, kísérő tanár beszámolója, értékelőlapok, igazolások, tanúsítványok). A projekt csoport megbeszélésen értékelte a beszámolókat (tanulói és tanári), értékelő lapokat, áttekintették a fogadó intézmény értékelését. A záró értékelést a disszeminációs terv részeként megismerte a küldő intézmény vezetősége és tantestülete, így további projektek kidolgozásánál hasznosíthatóvá válik.   A projekt eredményei A résztvevők beszámolókat, fényképeket és videókat, munkanaplókat készítettek a szakmai gyakorlatról, jegyzőkönyvek készültek a megbeszélésekről; A résztvevők egyéni készségei, képességei fejlődtek, a szakmai motivációjuk erősödött; Az iskola szakmai gyakorlatainak minősége javult, a szakképzés színvonala emelkedett; A külföldi szakmai képzésben résztvevő tanulók létszáma nőtt.   A projekt hatásai Projektünkkel a szakképzést népszerűsítjük és erősítjük, növeljük a képzés színvonalát és eredményességét. Célunk, hogy a régiónkban minél többen válasszák az általunk kínált szakmákat, melyek folyamatos képzésének szükségességét a régió cégeinél, vállalatainál történt igényfelmérések is alátámasztanak. Úgy gondoljuk, ha olyan tanulók kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik külföldi szakmai tapasztalattal rendelkeznek, valamint hazai képzésüket naprakész tudással, folyamatosan megújulni képes, innovatív oktatási módszereket alkalmazó szakemberek irányításával szerzik, az növeli nemcsak a mi iskolánk képzésének hírnevét, hanem az érintett cég, vállalat presztízsét is, ahol a magas színvonalon képzett szakemberek kezdhetik meg náluk a munkát. Az iskolánkban működő pályakövetési rendszerrel nyomon tudjuk követni, hogy tanulóink milyen sikerrel tudtak elhelyezkedni régiónkban, és ehhez milyen mértékben járult hozzá a külföldön szerzett tapasztalat.   A résztvevő tanulókra Eredmény: 42 résztvevő szakmai gyakorlata megvalósul, elismerésre kerül. Hatás: a külföldi szakmai gyakorlat eredményeképpen kompetenciái fejlődtek, ezáltal eredményesebben teljesítette/teljesíti a képzés követelményeit; erősödött motivációja, a szakma iránti elhivatottsága; határozottsága, kezdeményezőkészsége javult; fejlődött kommunikációja.   A pályázó iskolára Eredmény: 42 tanuló külföldi képzése megvalósult a pályázati forrásból, az intézményi dokumentációba beépültek a mobilitás hasznosítható elemei. Hatás: a mobilitásba bevont szakmák presztízse nőtt; erősödött humánerőforrás bázisa, fejlődtek a munkatársak kompetenciái; nőtt a munkatársak közötti együttműködés, az egymástól való tanulás, mely hozzájárul a képzés színvonalának emeléséhez; a külföldi mobilitási projektek népszerűsége növekedett, nőtt az igény külföldi szakmai gyakorlaton történő részvételre; a fogadó szervezetekkel való kapcsolat mélyült; nőtt az iskola presztízse, beiskolázásnál szempont a külföldi szakmai tapasztalatszerzés lehetősége; szélesebb körű lett az Europass dokumentumok ismertsége.   Rövid távú hatás A választott szakképzések központi programjaiban megfogalmazott külföldi szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzése hatékonyan teljesül; A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kapnak a résztvevők, a gyakorlat eredményességét igazolva.   Hosszú távú hatás A disszeminációs lehetőségekkel a médián keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, amelynek pozitív hatása várható az iskolába jelentkező tanulók létszámának emelkedésében; A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalattal, az elsajátított korszerű ismeretekkel és a használt idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudással; A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonala emelkedik.  
Erasmus+ nemzeközi projekt találkozó a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai Szakképzési Centrum közös projektjében

Erasmus+ nemzeközi projekt találkozó a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai Szakképzési Centrum közös projektjében

2019.05.24 - 09:35
2019. május közepén, Békéscsabán találkoztak az ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition (A szakképzés elérése – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással) című Erasmus+ Szakképzési Stratégiai Partnerségek projekt résztvevői.A projekt koordinátor intézménye a Békés Megyei Kormányhivatal, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, amely a találkozó első munkanapján fogadta az Írországból, Spanyolországból, Olaszországból és Romániából érkező partner szervezetek képviselőit, valamint a Békéscsabai Szakképzési Centrum munkatársait. A találkozó Pántya Imre főosztályvezető köszöntőjével indult, aki röviden bemutatta a Főosztályt és annak felépítését. Ezt követően Vidovenyecz Éva, a projekt koordinátora ismertette a projekt előrehaladásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A kétéves projekt a záró szakaszához érkezett, aktuálissá vált a közös szakmai munkát bemutató, jó gyakorlatok füzetének végső formába öntése. A gyűjtemény olyan, már működő jó gyakorlatokat mutat be, amelyek a transzverzális kompetenciák fejlesztésével, és a non-formális tanulás útján szerzett ismeretek beszámításával támogatják az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve munkanélküliek sikeres szakmaszerzését, majd munkába állását. A résztvevő szervezetek nemcsak megosztották, hanem át is vették a partnerek jó gyakorlatainak egy-egy elemét, megteremtve a hosszú távon történő beépülés és továbbfejlesztés lehetőségét. A program az intézmények beszámolóival folytatódott, reflektálva az előző, szicíliai találkozón szerzett benyomásokra, az azóta elért eredményekre.Az ebédszünet után a Kormányhivatal jó gyakorlatainak bemutatására került sor. Szabó István munkaerőpiaci szakügyintéző a „Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” című projekt bemutatójával az előzetesen megszerzett tudás beszámításának egyik lehetséges módját ismertette. Ezt követően Kiss Ilona munkaerőpiaci szakügyintéző az ügyfél profilozás szerepének jelentőségéről beszélt az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők transzverzális készségeinek a fejlesztésében. Utolsó napirendi pontként a projekt során megismert, kipróbált és adott szempontok szerint bemutatott, értékelt jó gyakorlatok partnerenkénti beszámolóira került sor. A napot közös kulturális program zárta lovas programmal, múzeumlátogatással és élő zenével és magyaros ízekkel. A találkozó második munkanapján a Békéscsabai Szakképzési Centrumban folytatódott a projekt munka. Körömi Kitti iskolapszichológus az ír Ballymun Job Centre által alkalmazott gyakorlat kipróbálásának tapasztalatait ismertette a transzverzális készségek fejlesztése témakörében. Az előadást követően Balogh Zsuzsanna tanár a Centrumban folyó felnőttképzések rendszeréről adott áttekintést, majd jó gyakorlatként a modulvizsgák szervezését mutatta be.A program Szabó István a transzverzális kompetenciák fejlesztése témájához kapcsolódóan a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” és GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című projekteket ismertette. Előadásához kapcsolódóan Balogh Zsuzsanna a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiumában, a bemutatott projektek részeként megvalósított képzésekről adott tájékoztatást. A kétnapos rendezvény zárásaként a Centrum épületében megvalósuló felnőttképzések tanműhelyeit tekintették meg a találkozó résztvevői, ahol lehetőség volt egy-egy gyakorlati óra tevékenységébe is bepillantani.
Erasmus+ nap a Trefortban

Erasmus+ nap a Trefortban

2019.05.20 - 14:19
2019. április 25-én, szakmai nap keretében rendezett találkozót a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma azon a tanulók és szakértő kollégák részére, akik a találkozóig, a 2018/19-es tanévben, az összesen 16 turnusban lebonyolított Erasmus+ szakképzési mobilitás résztvevői voltak. Az esemény azonban az iskola valamennyi tanulója, dolgozója számára nyitott volt. Az összejövetel, mint az előző két tanévben is, lehetőséget nyújtott az utakon részt vevő 50 tanulónak, 13 kísérő tanárnak és 19 szakképzési szakértőnek, hogy bepillantást nyerjenek egymás mobilitásába. Minden csoport egy általuk összeállított bemutatóval készült, mely szakmai és kulturális eseményeket mutatott be. A tanulók a helyszínen kommentálták a képeket, felidézték az együtt töltött időt, a szép emlékeket. Az eseményen több csoport is átvehette Europass mobilitási igazolványát, valamint részvételi igazolásátt Kiss Mihály igazgató úrtól. A programot színesítette, hogy sor került a korábban meghirdetett Erasmus+ fotóverseny eredményének kihirdetésére is. A győztes fénykép készítője Szarka Dávid gépi forgácsoló tanuló, aki Szlovákiában töltötte szakmai gyakorlatát. A kép Pozsonyban készült, címe: Minden út a várba vezet. Valamennyi pályázó tárgyjutalomban részesült. A szakmai nap dokumentálása is nemzetközi környezetben zajlott. A Trefortban jelenleg Erasmus+ gyakorlatukat töltő észt fényképész tanulók kiváló felvételeket készítettek az eseményekről. A program közös sütizéssel, kötetlen beszélgetéssel ért véget.  A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma minden pályázati ciklusban azon dolgozik, hogy minél több szakmai területen, minél több diák és tanár kolléga számára nyújtson lehetőséget a külföldi szakmai gyakorlat megszerzéséhez. A szép eredmények elérése a programot szervező munkatársainknak is köszönhető. Köszönjük a vezetőség, a felkészítő tanárok, a kísérő pedagógusok, és különösen a projekt koordinátorok, Bohus Mária, Szabados Edit és Kruzsic László kollégák munkáját!
Ápoló tanulók Porvoóból

Ápoló tanulók Porvoóból

2019.04.30 - 15:54
2019. március 24-én két finn tanuló, Noora Pelo és My Truong érkezett a finn Porvoo városából, hogy Békéscsabán egy hónapos szakmai gyakorlaton vegyenek részt az Erasmus+ program segítségével. Küldő iskolájuk, a Careeria a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma egyik külföldi partner intézménye az egészségügyi képzések területén. Ezúttal a Szent-Györgyi, mint fogadó iskola a békéscsabai program megszervezését, a diákok tutorálását, és a gyakorlat nyomon követését vállalták Andó Mónika tanárnő vezetésével. Szálláshelyük az iskola szomszédságában található Alma Mater Hostelben volt. A diákok elmondták, iskolájukban, tanáraiktól hallottak a gyakorlati lehetőségről, és bár mind a ketten a Careeriából érkeztek, nem ismerték egymást a kiutazás előtti napokig. A felkészülés időszakában elsősorban szakmai, kulturális ismereteiket bővítették, illetve a beilleszkedést segítette, hogy az első napokra két tanáruk is velük tartott, hogy közösen gyűjtsenek ismereteket a magyarországi egészségügyi képzésről. A Békéscsabán töltött idő első felében a Belvárosi Bölcsődében megismerték a fogadó csoport napirendjét, különböző nevelési, gondozási feladatokba kapcsolódtak be, finn dalokat tanítottak a kisgyermekeknek. A gyakorlati idő második felében az Életfa Idősek Otthonában megfigyelték az ápolási, gondozási tevékenységeket, illetve az otthon dolgozóinak mentorálása mellett bekapcsolódtak a napi feladatokba. A finn fiatalok kulturális ismereteiket is bővítették a négy hét során. Békéscsaba mellett Gyula és Budapest néhány nevezetességét látogatták meg. Szabadidejükben szívesen sétáltak Békéscsaba utcáin, az Élővíz-csatorna mentén, élvezték a kellemes tavaszi időjárást, illetve a közös programokat a fogadó iskola tanulóival. A pósteleki kastély és park is elnyerte tetszésüket, ahová többször tettek rövid kirándulást az egy hónap alatt. A lányok a Szent-Györgyi iskola diákéletébe is bekapcsolódtak, részt vettek a diákhét programjain, illetve a diáknapi bográcsozáson, ahol nagy örömmel ízlelték a jellegzetes magyar fogásokat. Összességében nagyon hasznosnak értékelték a magyarországi kalandot, és bár nagy izgalommal várták, hogy hogyan fognak boldogulni egy számukra ismeretlen országban, hogyan fogják megoldani a kommunikációt, mit és hogyan fognak enni, végül minden szerencsésen alakult, sok szép emlékkel térnek haza. Tanulmányaik befejeztével Noora a kisgyermekápolás terén képzeli el a jövőjét, míg My egészségügyi területen a finn hadseregben dolgozna szívesen.
Építőipari tanulók Ulvilából

Építőipari tanulók Ulvilából

2019.04.15 - 12:36
2019. március közepén két finn tanuló, Topi Valli és Samuel Hiljanen érkezett a finn Ulvila városából, hogy Békéscsabán egy hónapos szakmai gyakorlaton vegyenek részt az Erasmus+ program segítségével. Küldő iskolájuk, a Satakunnan koulutuskuntayhtymä a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma egyik legrégebbi külföldi partner intézménye, számos sikeresen megvalósított közös projekttel. Ezúttal a Trefort, mint fogadó iskola a békéscsabai program megszervezését, a diákok tutorálását, és a gyakorlat nyomon követését vállalták.  A diákok elmondták, iskolájukban Janika Reunanen tanárnőtől, nemzetközi projekt koordinátortól hallottak a gyakorlati lehetőségről, és mivel több országban jártak már, belevágtak ebbe a kalandba is. Rutinos utazóként külön nem készültek az utazásra, azonban angol nyelvi felkészítés kaptak az iskolában, és az internet segítségével információkat gyűjtöttek Békéscsabáról. A gyakorlati helyen lehetőségük nyílt megismerni a nálunk használt alapanyagokat, az alkalmazott technológiákat, módszereket. A fiatalok elsősorban a falazási munkálatokba kapcsolódtak be az öt hét során. Bár élvezték a munkanapokat, nagyon várták a hétvégéket is, amikor a fogadó iskolától kölcsön kapott kerékpárral fedezhették fel a környéket és élvezhették a kellemes tavaszi időjárást. 
#ErasmusDays a BSZC-ben is!

#ErasmusDays a BSZC-ben is!

2018.10.09 - 08:48
Október 12-én és 13-án 20 európai uniós ország közel 1000 eseményéhez csatlakozva idén először Magyarországon is megrendezésre kerül az #ErasmusDays, melynek keretében minden az Erasmus+ projektekről fog szólni ezen a két napon. A Békéscsabai Szakképzési Centrum, a Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma, a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája többek között projekt bemutatókkal, fotókiállítással, vetélkedőkkel csatlakozik a rendezvényhez. A Békéscsabai Szakképzési Centrum földszinti aulájában fotókiállítás és diavetítés formájában mutatja be az érdeklődők számára a közelmúlt megvalósított Erasmus+ projektjeit külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak emlékezetes pillanataiból válogatva. Tagiskolai programok: Kemény Gábor  tagiskola: http://www.kemenyg-bcs.sulinet.hu/ (nyílt nap eseményeihez kapcsolva) Trefort Ágoston tagiskola: http://www.bekszi.hu/taszi/node/9476 Zwack József tagiskola: http://www.zwackkeri.hu/ (nyílt nap eseményeihez kapcsolva)

Erasmus+ programok a Békéscsabai Szakképzési Centrumban

2017.12.11 - 11:05
A Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC) és tagiskoláiban jelenleg tizenöt, 332 millió forintnak megfelelő euró össztámogatású Erasmus+ szakképzési projekt fut, melyek segítségével 2016. június 01. és 2019. május 31. között 413 diák és 79 kísérő tanár szerezhet külföldi szakmai tapasztalatot, 85 szakképzési szakértő (vezető, tanár és szakoktató) vehet részt tanulmányúton, illetve 45 tanuló és 20 tanár dolgozhat együtt közös iskola projektben, nemzetközi együttműködés keretében. Az Erasmus+ projektekkel a BSZC célja az, összhangban az európai uniós törekvésekkel, hogy hozzájáruljon a hazai szakképzés minőségének a növeléséhez; a szakképzésben résztvevő tanulói számára külföldi szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítson, és olyan készségeik fejlesztéséhez járuljon hozzá, mely a sikeres életpálya elkezdéséhez szükséges; az oktatásban, képzésben dolgozó munkatársainak szakmai fejlődését, idegen nyelv tanulását támogassa; valamint az európai szakmai együttműködéseket megerősítse, elmélyítse és segítse az egymástól tanulást, a jó gyakorlatok cseréjét. A projektekben fogadó országként, illetve együttműködő partnerként megjelenik Finnország, Észtország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Írország, Németország, Szlovákia, Románia, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Málta, Bulgária és Törökország. A szakértői tanulmányi utak és stratégiai partnerségek esetén a BSZC mellé felsorakozott Békés megye több neves vállalkozása is, mint például a Linamar Hungary Zrt., valamint az Óbudai Egyetem Villamosmérnöki Kara, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal. A projektek jelentős hányadát kitevő tanulói szakmai gyakorlatok rendszerint egy hónaposak, míg a szakmai tanulmányi utak egyhetesek. Mindkét esetben a támogatási összeg fedezi a felmerült utazási-, biztosítási-, étkezési- és szállásköltségeket. Így a programban résztvevő diákok és tanárok zökkenőmentesen szerezhetnek szakmai tapasztalatokat a külországokban, bővíthetik szakmai ismereteiket és fejleszthetik idegen nyelvi tudásukat. Az egyhónapos tanulói szakmai gyakorlat során, valós munkahelyi körülmények között, a résztvevők a hazaitól eltérő új alapanyagokat, eszközöket, gépeket és eljárásokat is megismerhetnek, s hazatérve hasznosítani tudják a külföldön megszerzett ismereteiket. Nem mellékes, hogy az idegen környezetben csakis a meglévő angol és/vagy német nyelvi tudásuk használatával tudnak érvényesülni, miközben észrevétlenül bővül szókincsük is. A gyakorlatok során egyre önállóban kell megfelelniük az idegen környezet elvárásainak, így számos olyan kompetenciájuk fejlődik, ami hazai környezetben nem biztos, hogy ilyen hatékonyan alakulna. Gyorsan meg kell tanulniuk a számukra új környezethez való alkalmazkodás készségét, az együttműködést, de fejlődik önállóságuk, problémamegoldásuk, kreativitásuk és vállalkozókészségük is. Az önálló életvitel pedig segíti őket az esetleg kialakuló konfliktusok kezelésében, a váratlan helyzetek megoldásában. A szakmai gyakorlat nemcsak munkából áll, a szabadidős programok során a tanulók megismerkedhetnek a fogadó ország kultúrájával, szokásaival, így toleránsabbak, empatikusabbak lesznek mások iránt a későbbiekben is. A külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak elismerése évek óta Europass mobilitási igazolvány kiállításával történik. Ez a dokumentum az Európai Unió valamennyi országában egységes formátumú igazolás, mely leírja a megszerzett tudás- és készségelemeket, és ajánlólevélként segít a sikeres elhelyezkedésben, illetve a szakmai előmenetelben. Ismertsége és népszerűsége egyre nő, együtt a többi Europass dokumentumokkal, mint például az Europass önéletrajz, nyelvi útlevél és bizonyítvány-kiegészítő. A BSZC tagiskoláinak nemzetközi kapcsolatai az Erasmus+ programban kétirányúak, nemcsak küldő intézmény, hanem fogadó iskola is. Rendszeresen, évente több alkalommal szervezi meg Finnországból érkező diákok és tanárok szakmai gyakorlatát, illetve tanulmányútját Békés megyei vállalkozások bevonásával. A finnek mellett szlovák, lengyel és észt tanulókat is fogadott már az intézmény, tovább bővítve a nemzetközi együttműködések körét. A futó projektekről szóló aktualitások a Hírek menüpontban, illetve tagiskoláink honlapján olvashatóak. Bővebb információ és kapcsolat: edit.szabados@bszc.hu BSZC projektek: Beszámoló a 2017-2019-as Erasmus+ pályázati ciklusról Beszámoló a 2016-2018-as Erasmus+ pályázati ciklusról Európai együttműködéssel a szakképzés fejlesztéséért - 2016-1-HU01-KA102-022860 - 16/1/KA102/022860 ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition - 2017-1-HU01-KA202-035931
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015