A Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2017-2019

2019.07.18. - 11:21

című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása

2017-1-HU01-KA116-035504

(2017.06.01. – 2019.05.31.)

A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszan tartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan.
Jelen projekt hozzájárult iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban.

Projektünk nagyobbik elemét a diák mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 70 diák kiutazását bonyolítottuk le 18 turnusban. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága volt. A gyakorlatok döntő többsége (54 fő) tényleges üzemi körülmények között valósult meg. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet fedjenek le. A mobilitások lefedték az elektronika-elektrotechnika, a közlekedés, az automatizálás, az informatika, a gépészet, valamint az épületgépészet szakterületeit, 13 szakmában. Így teljesült tehát az, hogy az iskolánkban tanított összes szakterület (szakmacsoport) aktívan részt vesz az Erasmus mobilitási gyakorlatokban.

A fogadó országok tekintetében, a hagyományos európai célországaink mellett (Finnország, Észtország, Spanyolország, Olaszország, Málta) a környező országok (Románia, Szlovákia) magyarlakta területein lévő iskolákkal is szoros kapcsolatokat ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat. A finanszírozás tekintetében előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon (jelen projektben 20 kiutazás történt).

Kapcsolataink nem ragadnak meg a mobilitások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk. A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai színtéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk. A diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését.

Projektünk kisebbik elemét a szakértői mobilitások képezik, a megvalósítási időszakban 37 szakképzési szakértő kiutazását bonyolítottuk le 4 turnusban. Szakértői tanulmányutak esetén elsődleges cél a pedagógus kollégák számára a naprakész, piacképes szaktudás biztosítása, a legújabb eredmények megismerése és ezek alkalmazása az oktatás folyamán. Ennek érdekében minden tanulmányút esetében az oktatásban alkalmazható tananyagelemeket készítettünk, ezeket alkalmazzuk és terjesztjük a társintézetek körében. Az intézetünkben létrejött innovációs csoport sokrétű tevékenységet végez, ebbe beletartozik a tananyag fejlesztés, műszaki fejlesztés, ezeket közösen végezzük hazai és külföldi társszervezetekkel.

Napjaink új kihívása a zéró energiafelhasználású épületek műszaki megoldásainak oktatásban való alkalmazása, ezért a szakértői tanulmányutak elsődlegesen erre a területre koncentrálnak. A jelen projektben kiutazó épületgépész, épület automatizálási és villamosipari területen oktató valamint az indirekt módon kapcsolódó szakterületeken dolgozó kollégák tevékenysége eredményeképpen új tananyagelemeket dolgoztunk ki, az oktatás színvonala ezáltal növekszik iskolánkban.

A kiutazások során törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban. A minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevőt is meghívunk. Tevékenységünket az Óbudai Egyetemmel, az ÉMI Nonprofit Kft. Fejlesztési Igazgatóságával, valamint az iskolánk képzéseihez kapcsolódó ipari vállalatokkal (Linamar Hungary Zrt, Alföldvíz Zrt) szoros együttműködésben valósítjuk meg. Részvételük emeli a minőséget, naprakész kapcsolatot teremt iskolánk és más meghatározó intézmények, cégek, illetve a duális képzésben részt vevő vállalatok között.

 

Partner organisations:
Tallinna Polütehnikum, Észtország
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Finnország
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA, Finnország
IZI Ltd, Málta
TRAINING TO MALTA, Málta
Istituto di Istruzione Superiore F. Corni Liceo e Tecnico, Olaszország
Autogroup-Simo SRL, Románia
SC STATOR AC SRL, Románia
EUROPEAN TRAINING PARTNER SL, Spanyolország
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL, Spanyolország
Tenerife Job Training S.L., Spanyolország
Stredna odborna skola technicka - Muszaki Szakkozepiskola Komarno, Szlovákia

A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 188.424,00 €.

A projekt résztvevőinek munkanaplóiból készített válogatás itt tekinthető meg: Trefort dokumentumok

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015