Erasmus+ programok a Békéscsabai Szakképzési Centrumban

2017.12.11. - 11:05

A Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC) és tagiskoláiban jelenleg tizenöt, 332 millió forintnak megfelelő euró össztámogatású Erasmus+ szakképzési projekt fut, melyek segítségével 2016. június 01. és 2019. május 31. között 413 diák és 79 kísérő tanár szerezhet külföldi szakmai tapasztalatot, 85 szakképzési szakértő (vezető, tanár és szakoktató) vehet részt tanulmányúton, illetve 45 tanuló és 20 tanár dolgozhat együtt közös iskola projektben, nemzetközi együttműködés keretében.

Az Erasmus+ projektekkel a BSZC célja az, összhangban az európai uniós törekvésekkel, hogy hozzájáruljon a hazai szakképzés minőségének a növeléséhez; a szakképzésben résztvevő tanulói számára külföldi szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítson, és olyan készségeik fejlesztéséhez járuljon hozzá, mely a sikeres életpálya elkezdéséhez szükséges; az oktatásban, képzésben dolgozó munkatársainak szakmai fejlődését, idegen nyelv tanulását támogassa; valamint az európai szakmai együttműködéseket megerősítse, elmélyítse és segítse az egymástól tanulást, a jó gyakorlatok cseréjét.

A projektekben fogadó országként, illetve együttműködő partnerként megjelenik Finnország, Észtország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Írország, Németország, Szlovákia, Románia, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Málta, Bulgária és Törökország. A szakértői tanulmányi utak és stratégiai partnerségek esetén a BSZC mellé felsorakozott Békés megye több neves vállalkozása is, mint például a Linamar Hungary Zrt., valamint az Óbudai Egyetem Villamosmérnöki Kara, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal.

A projektek jelentős hányadát kitevő tanulói szakmai gyakorlatok rendszerint egy hónaposak, míg a szakmai tanulmányi utak egyhetesek. Mindkét esetben a támogatási összeg fedezi a felmerült utazási-, biztosítási-, étkezési- és szállásköltségeket. Így a programban résztvevő diákok és tanárok zökkenőmentesen szerezhetnek szakmai tapasztalatokat a külországokban, bővíthetik szakmai ismereteiket és fejleszthetik idegen nyelvi tudásukat.

Az egyhónapos tanulói szakmai gyakorlat során, valós munkahelyi körülmények között, a résztvevők a hazaitól eltérő új alapanyagokat, eszközöket, gépeket és eljárásokat is megismerhetnek, s hazatérve hasznosítani tudják a külföldön megszerzett ismereteiket. Nem mellékes, hogy az idegen környezetben csakis a meglévő angol és/vagy német nyelvi tudásuk használatával tudnak érvényesülni, miközben észrevétlenül bővül szókincsük is. A gyakorlatok során egyre önállóban kell megfelelniük az idegen környezet elvárásainak, így számos olyan kompetenciájuk fejlődik, ami hazai környezetben nem biztos, hogy ilyen hatékonyan alakulna. Gyorsan meg kell tanulniuk a számukra új környezethez való alkalmazkodás készségét, az együttműködést, de fejlődik önállóságuk, problémamegoldásuk, kreativitásuk és vállalkozókészségük is. Az önálló életvitel pedig segíti őket az esetleg kialakuló konfliktusok kezelésében, a váratlan helyzetek megoldásában. A szakmai gyakorlat nemcsak munkából áll, a szabadidős programok során a tanulók megismerkedhetnek a fogadó ország kultúrájával, szokásaival, így toleránsabbak, empatikusabbak lesznek mások iránt a későbbiekben is.

A külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak elismerése évek óta Europass mobilitási igazolvány kiállításával történik. Ez a dokumentum az Európai Unió valamennyi országában egységes formátumú igazolás, mely leírja a megszerzett tudás- és készségelemeket, és ajánlólevélként segít a sikeres elhelyezkedésben, illetve a szakmai előmenetelben. Ismertsége és népszerűsége egyre nő, együtt a többi Europass dokumentumokkal, mint például az Europass önéletrajz, nyelvi útlevél és bizonyítvány-kiegészítő.

A BSZC tagiskoláinak nemzetközi kapcsolatai az Erasmus+ programban kétirányúak, nemcsak küldő intézmény, hanem fogadó iskola is. Rendszeresen, évente több alkalommal szervezi meg Finnországból érkező diákok és tanárok szakmai gyakorlatát, illetve tanulmányútját Békés megyei vállalkozások bevonásával. A finnek mellett szlovák, lengyel és észt tanulókat is fogadott már az intézmény, tovább bővítve a nemzetközi együttműködések körét.

A futó projektekről szóló aktualitások a Hírek menüpontban, illetve tagiskoláink honlapján olvashatóak.

Bővebb információ és kapcsolat: edit.szabados@bszc.hu

BSZC projektek:

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015