"Európa határok nélkül! - a Kerisekkel"

2019.07.22. - 08:19

című Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt bemutatása

2017-1-HU01-KA116-035734

(2017.06.01. – 2019.05.31.)

A projekt háttere:

A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már 2004 óta aktívan közreműködik nemzetközi projektekben. Évek óta részt veszünk ERASMUS+ és Határtalanul! pályázatokban, melyek segítségével számos partnerrel alakíthattunk ki megbízható, jól működő kapcsolatot. A 2017 és 2019 közötti pályázatunkban elsősorban azok a partnerek jelennek meg, akikkel már több sikeres ERASMUS+ projektet valósítottunk meg. Az eredményes munka annak is köszönhető, hogy, az elmúlt időszakban egyre több kollégánk csatlakozott ahhoz a kezdeti 2-3 fős csapathoz, amely ezeket a nemzetközi együttműködéseket megvalósítja. A tanári kar erősödő támogatása mellett egyre több diákunk is aktívan érdeklődik a meghirdetett mobilitások iránt.

 

A projekt célja:

Célunk, hogy tanulóink számára minél szélesebb körű látóteret biztosítsunk az általunk oktatott szakmák vonatkozásában. A gyakorlatorientált, piacképes képzésekhez kitűnő lehetőséget nyújtanak a hazánkban is egyre gyakrabban megvalósuló külföldi – elsősorban uniós országokat célzó – mobilitások, amelyek arra ösztönzik intézményünket, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a nemzetközi projektekben, így tovább folytassuk a sikeres mobilitásokat a jelenlegi ERASMUS+ programban is. A pályázati források segítségével diákjainknak, kollégáinknak külföldi gyakorlati lehetőségeket és szakmai továbbképzéseket biztosíthatunk a kereskedelem, a vendéglátás és a turisztika területén. A nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik mind a tanulóink, mind a tanáraink számára, hogy összehasonlítsák a külföldi és a hazai ismereteket, adaptálják a megszerzett tapasztalatokat és a tananyagokat újabb szakmai tartalommal töltsék fel.

 

A résztvevők száma és szakmai háttere:

Tanulók esetében:

A 2017 és 2019 közötti időszak pályázatába a vendéglátás - turisztika szakmacsoportból 10 szakács, 6 pincér, 13 vendéglátásszervező-vendéglős, 2 vendéglátó eladó, 6 cukrász és 3 pék tanuló került be, valamint 5 fő a turisztika szervező, értékesítő szakma területéről. A vendéglátásszervező tanulók esetében mind a 13 fő a pincér szakmát választotta szakmai gyakorlatnak, a 2 fő vendéglátó eladó tanulóból 1 fő pincérként, 1 fő szakácsként tevékenykedett a mobilitás ideje alatt. A programba a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportból 7 eladó és 4 kereskedő került bevonásra.

A 2017-2019-es projekt előnyeiből összesen 19 fő hátrányos helyzetű tanuló részesült, ebből 7 fő hátrányos helyzetű településről származik. A mobilitásokon résztvevőknek közel a fele kiskorú, összesen 27 tanuló.

Tanárok/oktatók esetében:

A tanári/oktatói mobilitáson 17 fő vett részt kereskedelem és vendéglátás - turisztika területéről. Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a külföldi tanulmányutaknak, szakmai továbbképzéseknek köszönhetően kompetenciáik fejlődtek, módszertanilag megújultak, ezáltal nőtt munkavégzésük színvonala, hatékonysága. Az új élményeket, a megszerzett tapasztalatokat beépítik az általuk oktatott tantárgyba, például a mobilitást követően szakács oktatóink bevezették, hogy minden tanévben egy hétig a mediterrán partnerországok jellegzetes ételeinek elkészítését mutatják be diákjainknak, ezzel is színesítve a tananyagot.

Kísérők:

A projekt sikeres lebonyolítását 12 fő kísérőtanár segítségével valósítottuk meg. Jelenlétükre azért van szükség, mert a mobilitásban résztvevő tanulók között szinte minden csoportban jelen van minimum egy fő kiskorú vagy hátrányos helyzetű diák. Jelenlegi pályázatunkban 19 fő hátrányos helyzetű és 27 fő kiskorú tanuló vett részt.

 

Megvalósított tevékenységek és elért eredmények:

A projekt keretén belül igyekszünk egyre több tanulót és kollégát bevonni a külföldi mobilitásokba, lehetőséget biztosítva ezzel a szakmai továbbfejlődésre. Ennek érdekében a mobilitásokat minden potenciális fórumon meghirdetjük diákjaink és munkatársaink számára. A 2017 és 2019 közötti pályázati időszakban 56 tanuló töltött egy hónapos szakmai gyakorlatot külföldön 7 különböző célországban. A résztvevő diákok megoszlása a következők szerint alakult: 71% a vendéglátóipar, 20% a kereskedelem, a többi a turisztika ágazatból került a programba, akikre jellemző, hogy eltérő családi háttérrel és felkészültséggel, különböző motivációval és tanulási igénnyel érkeznek az iskolánkba. A kiutazások előtt tartott lélektani, kulturális, szakmai és szaknyelvi felkészítőkön igyekeztünk ezeket a különbségeket minimalizálni és törekedtünk a csoportkohézió megerősítésére. Mindezt sikeresen teljesítettük a résztvevők visszajelzései alapján.

Békés megye társadalmi és szociális helyzete alapján kiemelten elmaradott terület, így küldetésünknek tekintjük, hogy minél több hátrányos helyzetű tanuló vegyen részt a mobilitásokban és lehetőséget kapjon külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre. A pályázati időszak alatt 19 hátrányos helyzetű és 27 kiskorú tanulót sikerült kiutaztatni a külföldi partnereinkhez.

A képzési színvonalunk növelése érdekében új partnerszervezeteket is bevontunk a projektben a már meglévő fogadóintézmények mellé. Célunk, hogy bővítsük, színesítsük kapcsolati rendszerünket, és új ismeretszerzési lehetőséget is biztosítunk tanáraink és diákjaink számára. Ilyen például a Lobogó Panzió, Homoródfürdő, Romániában vagy a Mobilityfriends, Barcelos, Portugáliában. Mindkettő iránt nagy érdeklődés volt már a pályázat kezdetekor. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a következő mobilitások alkalmával is újabb partnereket vonjunk be, ezzel is növelve a potenciális gyakorlati lehetőségek számát.

Az ERASMUS+ mobilitások által arra törekszünk, hogy iskolánk profilját figyelembe véve - tanulóink és tanáraink számára minél szélesebb körű „jó gyakorlatot” biztosítsunk, támogatva ezzel a tudás, a tanulás és a tanítás rendszerét az ECVET elveknek megfelelően mind a kereskedelem, mind a vendéglátás, mind a turisztika területén.

A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg. Támogatási összeg: 136.891,00 €.

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015