Magasépítő technikus tanulók szakmai gyakorlata Finnországban

2020.08.27. - 11:48

Hivatkozási szám: 2018-1-HU01-KA102-047295.
Időtartam: 2018.10.01. – 2020.06.30.
Támogató: A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében valósult meg.

Háttér:
A megvalósított projekttel a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) tagintézményeként a Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium először csatlakozott nemzetközi mobilitási programhoz, mint küldő intézmény. A BSZC nemzetközi referensének és a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tapasztalt mobilitási koordinátorának, tanárának bevonásával szereztünk tapasztalatokat, ismertünk meg jó gyakorlatokat a projekt koordinálása terén, miközben beépítettük saját elképzeléseinket is a megvalósítás során. A fogadó intézményként bevonásra került finn SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA (Sataedu) iskola jó választásnak bizonyult, hiszen a projektben résztvevő diákjaink számára olyan szakmai gyakorlatot biztosított, mely hozzájárult a magasépítő technikus képzés erősítéséhez, népszerűsítéséhez, miközben a Vásárhelyi iskola nemzetköziesítési törekvései erősödtek a finn iskolával kialakított kapcsolat által.

Célok:
A megvalósított projekttel:
 - 6 fő magasépítő technikus tanuló külföldi szakmai gyakorlaton vehetett részt a finn Sataedu iskolában,
 - a résztvevő tanulók idegen nyelvi (angol), szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciái fejlődtek,
 - a külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelésének, dokumentálásának, érvényesítésének és elismerésének gyakorlata teljesült,
 - a projekt eredményei és dokumentumai hasznosításra kerültek magasépítő technikus képzésben és a további Erasmus+ pályázatokban,
 - a Vásárhelyi iskola nemzetközi kapcsolatai bővültek, szakmai látóköre szélesedett.

A résztvevő tanulók száma és szakmai háttere:
- 6 fő (5 fiú, 1 lány), akik:
- építészeti (magasépítő technikus) szakgimnáziumi képzésben résztvevők,
- szakirányú érettségivel vagy teljesített összefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezők,
- angol nyelvtudásuk legalább B1 szintű.

A megvalósítás folyamatának főbb lépései:
I. pályázatírás
II. mobilitások megvalósítása:
 1. kapcsolatfelvétel a fogadóintézménnyel (telefon, e-mail, a munkaprogram egyeztetése)
 2. a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek begyűjtése, résztvevők kiválasztása
 3. felkészítés (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)
 4. mobilitás: 1. kiutazás: 2019. március 30–április 29. (3 fő), 2. kiutazás: 2020. február 28–március 29. (COVID-19 járvány miatt megszakítva március 17-én) (3 fő)
 5. értékelés
 6. disszemináció

III. a projekt záró értékelése

IV. záró beszámoló elkészítése

Eredmények:
- Résztvevői beszámolók a tapasztalatokról.
- Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlat során készültek. Jegyzőkönyvek, munkanaplók, értékelőlapok, a projekt csoport által készített beszámoló.
- A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése.
- A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, szakképzési színvonalának növelése.
- Szakmai kapcsolat kialakítása a finn Sataedu iskolával.

Rövid távú hatás:
- Hozzájárulás a választott képzés központi programjában megfogalmazott gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.
- A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kap a résztvevő a gyakorlat eredményességét bizonyítva.

Hosszú távú hatás:
- A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba.
- A kiutazó diákok továbbtanulását, munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása, valamint az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció révén.
- A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonalának emelése.
- A non-formális tanulás útján szerzett tudás elismerésének népszerűsítése.
- Hozzájárulás a tanulási eredmény alapú képzési programok elterjesztéséhez.

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015