Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült a Szent-Györgyi oktatója!

2021.03.17. - 10:05

A kitüntetést Dr. Áder János köztársasági elnök úr a magyar nyomdaipari szakemberek generációinak színvonalas képzéséhez hozzájáruló, több évtizedes oktatói-nevelői munkája elismeréseként adományozta a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium oktatójának.

Zahorán György 1982 óta, az első önálló békéscsabai nyomdaipari tanműhely elindulása óta tanít Békéscsabán nyomdaipari gyakorlati oktatóként. A ’80-as évektől kezdve nyomdászgenerációkat „nevelt ki”, munkáját a kezdetektől a rendkívüli fegyelmezettség, a szakma szeretete és a tanítás iránti odaadás jellemezte. Békés természetével, munkabírásával, sajátos humorával mindig kivívta a kollégái és tanítványai megbecsülését a folyton változó összetételű tantestületben és munkaközösségben. Csendben, nem tolakodóan tevékenykedett, hanem jelenlétével, személyiségével és szakmaiságával sziklaszilárd alapot biztosított a kollégáknak és a tanulóknak egyaránt. Névtől, rangtól, tulajdonostól, működési formától és minden egyéb körülménytől függetlenül minden nap odaállt a gép mellé és tudása és szeretete legjavát nyújtotta.

Fiatalon kezdte a pályát, amely végül egész életútját kitöltötte: 1982-től 2021-ig, nyugdíjba vonulásáig tanította a nyomdászokat. Az általa kezelt berendezéseket mindig a magáénak érezte, a nyomdagépek állapotát, környezetük rendezettségét és tisztaságát szemügyre véve az avatatlan látogató is érzi, hogy ezt a tanműhelyt csak olyan ember használhatja, aki magáénak érzi és szeretve óvja, vigyázza.

Megújulásra való képessége példaértékű, a technológia az elmúlt negyven évben többször kicserélődött mellette, de ő töretlen hittel és kíváncsisággal vette birtokba az újabb és újabb berendezéseket. Közvetlenül a nyugdíjba vonulása előtt a digitális oktatás kihívásainak is maradéktalanul próbált megfelelni.

Tanítványai mélységesen tisztelik. Pedagógiai módszere magától értetődő: azzal tanít, ahogyan él és dolgozik, és ahogyan a környezetéhez viszonyul. Az ország minden pontján dolgoztak és dolgoznak a mai napig a tanítványai a legkülönbözőbb nyomdaipari vállalkozásokban, sőt többen külföldön is megállják a helyüket.

Munkásságának elismerése méltóképpen szimbolizálja, hogy a megújulás és a technológiai korszakváltás időszakában sem felejtjük el, hogy kiknek a lábnyomában járunk.Szívből gratulálunk Zahorán György Tanár Úrnak!

A fotókhoz: a képek a nyugdíjba vonulása előtti utolsó tanítási órán készültek az ofszet gépteremben.

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015