Több ezer diákot tanított kémiára

2018.11.20. - 13:17

Dr. Hajdúné Felföldi Irén a Szent-Györgyi Albert szakiskola igazgatóhelyettese, több évtizede kémia, fizika és környezetvédelem szakos tanár, nemrégiben vehette át a Honvédelemért Kitüntető Cím arany fokozatát. Hírportálunknál dr. Hajdúné Felföldi Irén a hét embere.

– Mesélne a kitüntetésről?

– Tagja vagyok a Magyar Tartalékosok Szövetsége civil szervezetnek, amely többek között azért jött létre, hogy a honvédelmi hagyományokat ápolja. Intézményi kapcsolattartó vagyok a szervezet és az iskola között. A szövetség terjesztett fel a díjra, melyet hárman érdemeltünk ki a megyéből. Az arany fokozatot most én kaptam, életkorom és a szervezetben eltöltött időm miatt, de ez a kitüntetés azon kollégáimat is illeti, akik segítettek abban a munkában, amit a díjjal a honvédelmi miniszter is elismert.

– Mit jelent önnek és környezetének a kitüntetés?

– Mikor megtudtam, hogy megkaptam, szívből örültem. A családom is büszke volt rám. A férjem véletlenül a saját facebook profiljára rakta fel a díjról készült képet, ami akkor tűnt fel, amikor a tanítványai elkezdtek gratulálni, és kérdezgették, hogy pontosan milyen kitüntetést kapott.

– A kezdetektől tanít, mesélne erről?

– Nagyon szeretem a gyerekeket, közel négy évtizede tanítok, számos diákom nagyon sikeres életpályát futott be. Egészen 2002-ig tíz osztályt tanítottam, azaz nagyságrendileg háromszáz fiatalt taníthattam minden egyes évben. Az igazgatóhelyettesi pozíció, amiben jelenleg vagyok, egy végtelenített munkarendet jelent. Rengetegen ismerik a magán telefonszámomat, sok jelenlegi és korábban végzett tanítványom is fel szokott hívni.


Dr. Hajdúné Felföldi Irén: „kémia szakos tanárként kezdtem, és mesterpedagógusként, szaktanácsadóként is az maradtam”.
Fotó: Imre György

– A rendészeti képzés elindításában milyen szerepe volt?

– A férjem békéscsabai rendőrkapitány volt és 1993-ban az akkori országos rendőrfőkapitány tartott egy értekezletet a városi vezetőknek és azt fogalmazta meg, ha visszamennek a szolgálati helyükre, akkor keressenek olyan iskolákat, ahol rendészeti pályaorientációs képzéseket lehetne indítani. Megkerestem az igazgatómat, hogy mit szólna hozzá, ha az egyik osztálynak ezt a profilt adnánk. Ebben az igazgató és a nevelő testület is partner volt. Ez a képzésünk nagyon keresett, jelenleg két-három ilyen osztály van évfolyamonként.

– Mindig tanár akart lenni, sosem gondolkodott máson?

– Bevallom, voltak olyan időszakok mikor úgy gondoltam, hogy olyan sokat tanítottam már, szeretnék egy kicsit mást is csinálni. Szakvizsgáztam, pedagógiai értékelési szakértő lettem, így a tanári munka mellett más feladatot is elvégeztem. Több olyan iskolába is hívtak, melyeknek az országosan számon tartott mutatói jobbak voltak, de mindig volt néhány olyan tanuló, aki miatt érdemes volt maradni.

– Hamarosan nyugdíjba vonul, mi lesz azután?

– Férjemmel két felnőtt gyermekünk van és mindkettőnél hamarosan unoka születik. Minden életkorban tartozik hozzánk egy szerep, engem a nagymama szerep vár.

Névjegy

Dr. Hajdúné Felföldi Irén 1955-ben született Gyulán, a gimnáziumot Sarkadon végezte, majd Szegeden az egyetemen folytatta tanulmányait. Az iskolák elvégzése után 1980-tól előbb egy évig nevelőtanárként, majd tanárként oktatta a fiatalokat. Közel negyven éve a Tevan Andor Középiskola és jogutódjainak tanára.

Férjével, dr. Hajdú Antal rendőrezredessel, korábbi békéscsabai rendőrkapitánnyal két gyermeket neveltek fel. Ágnes lányuk közgazdász lett, fiuk, Attila pedig jogi egyetemet végzett rendőrtiszt.

Forrás: beol.hu

vissza
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsaba Center of Vocational Training
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015