Képzés kereső
Magyar
English
Deutch
Magyar
English
Deutch
Hírek
Rajz órák otthon - Szent-Györgyis tanulók alkotásai

Rajz órák otthon - Szent-Györgyis tanulók alkotásai

2020.03.31 - 17:24
A hirtelen kialakult új helyzet szülte feladat, a vizuális napló készítése azonnali váltással, merőben más látásmódot követelt meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma diákjaitól. Már nem a rajzórán eléjük tett, készen kapott látványt kellett értelmezniük, és meghatározott eszközökkel megjeleníteniük, hanem saját maguknak kellett témát választaniuk, majd szabadon választott technikával ábrázolniuk azt. A képek beszéljenek magukért...
Német szituációs verseny a Vízműben

Német szituációs verseny a Vízműben

2020.03.30 - 18:39
Iskolánkban második alkalom rendeztük meg 2020. március 4-én a német szituációs versenyt. A tavalyi jó hangulatnak köszönhetően a rendezvény nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, idén is közel 30 diák vett részt az eseményen. A cél a német nyelv népszerűsítése mellett az idegen nyelv játékos formában történő gyakorlása, a kreativitás fejlesztése volt és az, hogy ösztönözzük a tanulókat a német nyelven történő megszólalásra. Ebben az évben a csapatokban dolgozó diákoknak a versenyre egy német várost bemutató PPT-vel kellett érkezniük. Azt tapasztaltuk, hogy ez összekovácsolta a csapattagokat, megkönnyítette az együttműködésüket a versenyen. Ezenkívül volt még zenetotó, activity, illetve német hírességeket kellett felismerniük a versenyzőknek. A Vásárhelyi Pál Alapítványnak köszönhetően a diákok jutalomban részesültek. Az első helyezett a 11. évfolyamból a „FuchsTeufelsWild” csapata lett (Jámbor Sándor, Solymoskövi Zsolt, Csató Brigitta, Cseresznyés Ferenc). Második helyezett egy ponttal lemaradva szintén a 11. évfolyamból a „TanzenKatzen” csapata lett (Papp Viktória, Bóka Tímea, Bauer Bettina, Mult Roland, Juhász Ákos). A csapatok nagyon jól teljesítettek, gratulálunk az összes résztvevőnek! Hricsovinyi Rita
Online oktatás a Keményben

Online oktatás a Keményben

2020.03.24 - 22:30
2020. március 16-tól a rendkívüli járványügyi helyzethez igazodva a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumában átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre. Tantestületünk igyekszik a kihívásnak a lehető legmagasabb szinten megfelelni, amiben a tanulók és a szülők is teljes mértékben együttműködőnek bizonyulnak. A Kréta elektronikus üzenetét használjuk az ismeretek, videók, ppt-k átadására, a Mozaikos e-tankönyvek megosztására; elküldjük a tananyag feldolgozását segítő feladatsorokat szorgalmi feladatokkal színesítve, majd az üzenet funkcióban várjuk a tanulói  megoldásokat, melyekre személyre szólóan visszajelzünk. Kollégáink egy része a meglévő tanulócsoportokon keresztül megosztott google dokumentum segítségével valós interaktív órát tart, melyek során a tanulói aktivitás jól mérhető, és az elkészült dokumentum mindenki számára a tanév végéig elérhető. Ezen kívül e mailben is tartjuk a kapcsolatot a diákokkal. Egymást tanácsokkal látjuk el, ezen kívül elkészítettük a tanév további időszakára a haladási tervet, és kidolgoztuk a számonkérés rendjét. A kialakult helyzethez a tantestület rugalmasan alkalmazkodik.  

Keményes díjazottak a Kodolányi ösztöndíj pályázatán

2020.03.24 - 22:09
A Kodolányi János Egyetem az EFOP-3.4.4-16-2017-00001 „Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira” nevű projekt támogatásával ebben a tanévben is meghirdette Diákkutatói és Diákösztöndíj elnyerésére pályázatát középiskolás diákok részére. A korábbi évekhez hasonlóan a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumának diákjai szép számban vettek részt a kiírásnak megfelelően a versenyen. A kutatói pályázatban 14 tanuló, míg az ösztöndíj pályázaton 6 tanuló dolgozott Ollár Aurél és Ollárné Tatár Mária segítségével. A kutatói pályázatban saját kutatási anyagra támaszkodva kellett megközelíteni egy természettudományos témát, míg az ösztöndíj pályázatra eddig elért sport, vagy tanulmányi, vagy kulturális eredmény bemutatásával lehetett pályázni. Az igen népes mezőnyben a diákjaink a következő eredményeket érték el: A Diákkutatói Pályázaton Dányi Dorina 4. helyezés, 30 000 forintos ösztöndíj Szabó-Nagy Ábel Botond 5. helyezés, 30 000 forintos ösztöndíj Tóth Márta 6. helyezés, 30 000 forintos ösztöndíj A Diákösztöndíj Pályázaton Szivák Milán 1. helyezés, 50 000 forintos ösztöndíj Liszkai Szilárd 2. helyezés, 50 000 forintos ösztöndíj Breznyik Nikolett 3. helyezés, 50 000 forintos ösztöndíj A szervezők ezen kívül minden pályázót könyvutalvánnyal jutalmaztak. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!
Békéscsabai Szakképzési Centrum Iskolapszichológusai

Békéscsabai Szakképzési Centrum Iskolapszichológusai

2020.03.19 - 11:52
Eredeti kép
A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend

A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend

2020.03.17 - 15:09
Az eljárásrend az alábbi pdf fájlban tekinthető meg:  A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend.pdf
Tájékoztatás a Békéscsabai SZC tanulói számára a gyakorlati képzés teljesítésére vonatkozóan

Tájékoztatás a Békéscsabai SZC tanulói számára a gyakorlati képzés teljesítésére vonatkozóan

2020.03.16 - 14:47
Tisztelt Tanulók, Tisztelt duális képzésben résztvevő Gyakorlati képzőhelyek! 2020.03.16-tól a diákok nem látogathatják a Békéscsabai Szakképzési Centrum egyetlen épületét sem, s ezzel párhuzamosan a digitális technológiát segítségül hívva on-line módon valósítjuk meg a távtanítást. Valamennyi tananyag elérhetővé válik, s a diákok otthonában fellelhető tankönyvek is remekül használhatók - természetesen kiegészülve az intézmény által nyújtott útmutatás mellett.  A diákok gyakorlati képzését tekintve a tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot kiemelt figyelmet kell fordítani a járványügyi szempontból elvárt előírások betartására. Álláspontunk szerint, a diákok külső gyakorlati helyeken történő megjelenése természetesen nem kötelező, azonban felhívjuk figyelmüket, hogy a távollét igazolt hiányzásnak minősül, melynek éves mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot. Kapacitáljuk az intézménnyel kapcsolatban álló vállalkozásokat, külső gyakorlati helyeket, hogy a gyakorlati távoktatást próbálják hasonlóan kezelni, mint az teszik kollégáink az elméleti tantárgyak esetében. Amennyiben sikeresen működhet a gyakorlat távoktatási rendszere, egyetlen órát sem hiányoznának az érintett diákok. Felhívom figyelmüket, hogy az iskolán kívüli gyakorlati foglalkozást a Kamara koordinálja! Tanulóink jellemzően elsődleges információt a BMKIK weboldalán- www.bmkik.hu -oldalon szerezhetnek. Keressék továbbá a kamara szakképzési kapcsolattartóit, központi telefonszámát.  Mucsi Balázs főigazgató  
Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

2020.03.16 - 08:13
Kedves Tanulók! A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések részeként, a kormány döntése alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik. Az egyes tantárgyakból feldolgozandó tananyagokról, az ellenőrzés formájáról, a követelmények teljesítésének rendjéről, feltételeiről, az iskola és a szaktanárok részletesen tájékoztatatják a tanulókat és a szülőket, biztosítva a folyamatos kapcsolattartást. Kérem, hogy legfrissebb információkért kísérje figyelemmel a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer és az iskola honlapját. A KRÉTA rendszer többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen támogatják az online tanulási folyamatokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a mobilszolgáltatókkal, amelynek eredményeként a Telekom a Telenor és a Vodafone is biztosítja, hogy a KRÉTA rendszer mobilinternetes elérése ne terhelje az adatforgalmi keretet e három szolgáltatónál. A szakképzési terület valamennyi munkatársa folyamatosan dolgozik azon, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is biztosítható legyen az oktatás. Ennek érdekében az első napokban a tanulók tájékoztatásával, feladatok kijelölésével, a tananyagok meghatározásával segítik elsősorban a tanulók otthoni felkészülését. Amennyiben a tanulónak nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internet-elérés, kérem haladéktalanul jelezze az iskolának a megfelelő megoldás megtalálása (pl. eszközkölcsönzés) érdekében. A szintvizsgákat elhalasztják, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek. Kérem, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban továbbra is csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook)is működik a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu). Együttműködését nagyon köszönöm. Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár
Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum felnőtt tanulói számára- FELNŐTTKÉPZÉS

Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum felnőtt tanulói számára- FELNŐTTKÉPZÉS

2020.03.16 - 08:07
Tisztelt Felnőttképzési Hallgatók! Felnőttképzéssel kapcsolatos tudnivalók: 2020. március 16-án, hétfőtől a korábbi információk kiegészítéseként a felnőttképzési tanfolyamok további utasításig felfüggesztésre kerülnek.. Kérünk minden tanfolyami hallgatót, amennyiben problémát észlel vagy kérdése van, abban az esetben elsődlegesen a tagiskolája igazgatójához forduljon, vagy az ugyfelszolgalat@bszc.hu címen vegye fel velünk a kapcsolatot. Hamarosan friss információkkal jelentkezünk!
Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói számára- gyakorlati oktatás

Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói számára- gyakorlati oktatás

2020.03.15 - 14:29
Tisztelt Tanulóink! Magyarország Miniszterelnöke 2020.03.16-án, hétfőtől új oktatási munkarendet helyezett kilátásba! Jövő héttől a diákok nem látogathatják az iskolát, s ezzel párhuzamosan a digitális technológiát segítségül hívva on-line módon valósítjuk meg a távtanítást. Valamennyi tananyag elérhetővé válik, s a diákok otthonában fellelhető tankönyvek is remekül használhatók - természetesen kiegészülve az intézmény által nyújtott útmutatás mellett. A miniszterelnöki ígéret szerint sem az év vége, sem a megszervezésre kerülő érettségi és szakmai vizsgák nincsenek veszélyben! A kormány a mai napon határozatot adott ki (Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről), mely alapján értesülhetünk a konkrét lépésekről. Kérem Önöket, hogy kövessék Magyarország Kormánya és az Operatív Törzs tájékoztatóját! Az intézményt érintő legfontosabb ismeretközlési platform az iskola weboldala, pontosabban a www.bszc.hu, valamint az oldalról linkelhető tagiskolai weblapok! Gyakorlati oktatással kapcsolatos tudnivalók 2020. március 16-án, hétfőtől a korábbi információk kiegészítéseként a külső gyakorlati helyeken a diákoknak további utasításig nem kell megjelenniük. Kérünk minden diákot, amennyiben problémát észlel vagy kérdése van, abban az esetben elsődlegesen a tagiskolája igazgatójához forduljon, vagy az ugyfelszolgalat@bszc.hu címen vegye fel velünk a kapcsolatot. Hamarosan friss információkkal jelentkezünk!
Aktualitások

Pályaválasztási füzet 8. osztályos tanulóknak a 2020/2021-es tanévre

Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. centrum@bszc.hu 06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015
Békéscsabai Szakképzési Centrum
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
06 66/441-314
felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001278/2015