Befektetés a jövőbe

A projekt bemutatása

A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat keretében „a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 492,15 millió forint támogatásban részesül a Békéscsabai Szakképzési Centrum. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Széchenyi 2020 programban.

A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele.
A projekt megvalósulási kezdete 2017.11.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020.04.30.

A projekt konkrét céljai:

GINOP 623