Befektetés a jövőbe

A projekt bemutatása

A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat keretében „a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 492,15 millió forint támogatásban részesül a Békéscsabai Szakképzési Centrum. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Széchenyi 2020 programban. A támogatás mértéke 100%.

A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele.
A projekt megvalósulási kezdete 2017.11.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020.04.30.

A projekt konkrét céljai:

  • alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok létrehozása és működtetése (min. 306 fő, a tanulói létszám legalább 5%-a számára),
  • a tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményeinek javulása,
  • a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkentése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva, az elmúlt évek romló tendenciájának megállítása, és javulás elérése,
  • a tananyagok alkalmazását célzó képzések biztosítása 109 pedagógus számára,
  • LEGO robot pedagógiai program alkalmazásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
  • Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése, a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
  • a helyzetértékelés alapján kialakított cselekvési terv kétévenkénti felülvizsgálata, annak érdekében, hogy az intézmény időben alkalmazkodjon a környezeti változásokhoz és biztosítsa a hosszú távú célok megvalósulását.