Befektetés a jövőbe
ZWACK mérés
A Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 2018. szeptember 25-én „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű, GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 2018. szeptember 25-én, minden 9. évfolyamon tanuló diákunk bevonásával lebonyolítottuk a szövegértési és matematikai kompetencia mérését.
ZWACK fejlesztői foglalkozások
„Az eredményes békéscsabai szakképzésért” című, GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében, 2018. november első napjaiban, a Zwack tagintézményben megkezdődtek a foglalkozások a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése érdekében.
ZWACK mentori foglalkozások
2018. november elején, a tanulócsoportok megalakulásával párhuzamosan megalakultak a diákjainkat segítő mentorcsoportok is „Az eredményes békéscsabai szakképzésért” elnevezésű, GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében.
ZWACK tanulócsoportok megalakulása
„Az eredményes békéscsabai szakképzésért” című, GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében, 2018. október végén a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 12 tanulócsoport alakult a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolai teljesítményének javítása és a szociális hátrányaik kompenzálása érdekében.
„Az eredményes békéscsabai szakképzésért” című, GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében, 2018. március hónaptól a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában is megkezdődtek az előkészületek a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében. Munkánkat a tagintézményünk helyzetértékelésével kezdtük, majd kidolgoztuk az iskolánk profiljához leginkább illeszkedő cselekvési tervünket, a tanulóink lemorzsolódásának minél hatékonyabb csökkentése érdekében.
Tagiskolai munkacsoportok megalakulása 2018 januárjában megalakult a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégumában a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 projekthez kapcsolódó munkacsoport. Schnider György tagintézményvezető előzetes egyeztetés után négy kollégát jelölt ki a projekthez kapcsolódó feladatok megvalósítására.
Pénz7 a Vízműben
2019 február utolsó hetében a Pénz7 alkalmából a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma bevont tanulói szabadidő hasznos eltöltését célzó programon vettek részt.
Tanulói életpálya program
Vízügyi Szakmai Napot szervezett a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2018. december 11-én.
A víz világnapja – a „vizes” szakmák fontossága
2019.03.21-én, csütörtökön a szakmai napokkal egybekötött fenntarthatósági témahét  keretein belül a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma előadássorozatot szervezett.
Vízmű fejlesztő és mentori foglalkozások
Fejlesztő foglalkozások Két tanulócsoport munkája indult meg a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiumában. A két tanulócsoport 6-6 főből áll, heti két tanórában foglalkoznak velük a pedagógusok, Pál Erna és Dávid István. A szakmai megvalósítók nagy hangsúlyt fektetnek a hatékony tanulási módszerek kialakítására. A fejlesztő órák témái változatosak, többek között szövegolvasási stratégiákkal, szókincsfejlesztő gyakorlatokkal, logikai feladatokkal és a matematikai készségek fejlesztésével foglalkoznak a projektbe bevont tanulók.
Tavaszi villamos napok a Trefortban
A villamos terület iránt érdeklődő diákok számára szerveztünk szakmai programot a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Tagiskolájában.
Fejlesztő foglalkozások Szent-Györgyi
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt keretében iskolánknak hét tanulócsoportot kellett kialakítani a 42 tanuló részére.
Kollégiumi közösségi terek kialakítása a Szent-Györgyiben
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című projekt keretében a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma többek között kényelmes fotelokat, TV-t, Xbox-ot kapott a Kollégium részére. A kollégista tanulók nagy örömmel fogadták a modern technikát, mellyel a szabadidejüket érdekesebben tölthetik. Lelkesen kezdték kialakítani a teret melyben jól érzik magukat. A kényelmes új fotelekből nagy élvezettel nézték az új nagyképernyős TV-n a kedvenc filmet, illetve játszották az esti sakk partit. A közösségi tér kialakítása még folyamatban van.
Mentori foglalkozások a Szent-Györgyiben
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt keretében minden mentor havi nyolc foglalkozást tart a csoportjának. A mentorok egyben a csoportvezetők is, így jól ismerik a tanulók képességeit. A kiválasztott 42 tanuló között elég sok olyan van, aki elvált szülők gyereke, valamint rendezetlen családi körülményekkel rendelkezik és rossz anyagi körülmények között él. A tanulóknak nem csak tudásbeli segítségre van szükségük, hanem mentális és lelki segítségre is. A mentorok mindegyike tapasztalt konfliktuskezelő.
Szeptemberi mérés lebonyolítása
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt keretében 2018. szeptember 25-én a hat 9. évfolyamos osztály és egy 10. évfolyamos osztály tanulói országos bemeneti mérésen vettek részt, egy anyanyelvi és egy matematikai kompetenciákat mérő feladatlapot kellett kitölteniük. A mérésben 210 tanuló vett részt. A mérést megelőző nap a felügyelő tanároknak tájékoztatót tartottunk a jegyzőkönyvek vezetésével és a feladatlapokkal kapcsolatosan. A kiértékelt feladatlapok alapján 42 tanulót választottunk ki. Hét tanulócsoportot hoztunk létre, melyek célja a bevont tanulók otthoni tanulási szokásainak felmérése, tanulmányi eredményeik javítása, bukások számának csökkentése.
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma munkacsoportjainak megalakulása
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt keretében iskolánknak hét tanulócsoportot kellett kialakítani a 42 tanuló részére.
Szabadidős programok
2019. február 6-án a BSZC 9. és 10. osztályos tanulói a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt,  a szabadidős tevékenységnek keretein belül színházi eladáson vett részt a Békéscsabai Jókai színházban. Szente Béla Szárnyad árnyékában című történelmi játéka, amely Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulójára íródott, a fiatalok számára is figyelemfelkeltő és megragadó történetének köszönhetően nagy sikert aratott a gyerekek körében. A tanulók körében volt több olyan tanuló, aki még sohasem volt színházban, ezért nagy élményt jelentett ez a program számukra.
Tanulók kiválasztása, tanulócsoportok kialakítása
A BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumában és Kollégiumában A  GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése”című projekt keretein belül a csoportvezető mentorok és a szakmai megvalósítók közösen elemezték a tanulók tanulási, matematikai és szövegértési képességeit mérő feladatlapok eredményeit. Az érintett osztályfőnökök és szaktanárok segítségével felvették a kapcsolatot a felzárkóztatásra, alapkészségek fejlesztésre szoruló tanulók szüleivel is. Végül október végére az egyeztetések eredményeként megalakult a hét csoport, összesen 42 tanuló bevonásával. A tanulócsoportok 2018. november elsejével kezdték meg a munkát, és a részt vevő tanulók heti két foglakozás alakalmával kapnak segítséget mentoraiktól.
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű projektben a Békéscsabai Szakképzési Centrum kollégiumaiban közösségi terek fejlesztése során birtokba vehették a diákok az új eszközöket, számítógépeket és bútorokat.
Fejlesztő és mentori foglalkozások
Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma a foglalkozás – az alapkészségek fejlesztésén túl – figyelmet fordít a személyes kompetenciák fejlesztésére is, például drámajáték segítségével. A tanulási szokásokat, motivációt feltérképező kérdőívek kitöltésére és megbeszélésére is sor kerül, valamint a konfliktuskezelési stratégiák megismer(tet)ése is a foglalkozás témáját képezi. A szövegértés és az anyanyelvi kompetencia fejlesztését segítik a különböző kommunikációs társasjátékok. Az együttműködés, a problémamegoldás fejlesztése is előtérben van az egyes  foglalkozásokon.
Szabadidős programok
2019. január 22-én a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projektben részt vevő tanulócsoportoknak bemutatták a Békés Megyei Könyvtár épületében működő Kollabor közösségi alkotóteret. A tanulók közül többen is érdeklődtek a 3D nyomtatás és a robottervezés köré épülő szakkörök iránt.
2018 szeptemberében megalakult a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma pályaorientáció és szakértői munkacsoportja. Az alapkészségek fejlesztése céljából kialakított tanulócsoportok vezetői Murvai Mónika és Csóti Marianna. A szakértői munkacsoport tagja Tusjak Brigitta. A projekt koordinátora Sárosi Róbert.
Tanulók kiválasztása, tanulócsoportok kialakítása
A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumában 2018. október 19-én 8+4 tanulóval megalakultak a GINOP-6.2.3-0301-01, illetve GINOP-6.2.3-0301-02 elnevezésű tanulócsoportok.
Finnugor-nap a Kósban
A GINOP 6.2.3 program keretében a BSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában több olyan rendezvény is megrendezésre kerül, amely a diákok mentorálását, szabadidejük hasznos eltöltését segíti elő.
Szabadidő hasznos eltöltése a Kósban
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú projekt keretében a BSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában több olyan rendezvény is megrendezésre kerül, amely a diákok mentorálását, szabadidejük hasznos eltöltését segíti elő.
Szeptemberi mérés lebonyolítása
A GINOP-6.2.3 projekt által kialakított eljárásrend és kiadott mérőeszközök alapján történt 2018. szeptember 25-én a 9. évfolyamosok bemeneti mérése Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumában.
Fejlesztő foglalkozások a Keményben
Tari Erika Az év eleji készségfelmérés alapján megalakult a tanulócsoport. Az első alkalmak során meghatároztuk a csoport működésének kereteit, illetve a célokat. Különböző tesztek és játékos feladatok keretein belül igyekeztünk minél jobban megismerni egymást.
Mentorlálás a Keményben
Tari Erika A mentori órák nagyban hozzájárulnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a kommunikációs készségek, problémamegoldó készségek és konfliktuskezelési technikák elsajátításához, valamint az együttműködés, kreativitás, empátia fejlesztéséhez.
Szabadidő hasznos eltöltése a Keményben
A GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosítószámú „Az eredményes békéscsabai szakképzésért” elnevezésű projekt keretében színházi előadáson vettek rész a BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnázium GINOP csoportjai.
Informatikai eszközbeszerzés a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 projektben
Informatikai eszközbeszerzés valósult meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért" elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú projekt keretében. Összesen 125 asztali számítógép és 55 laptop került beszerzésre.
Programozási bemutató a Kósban
Iskolánkba látogatott a Logiscool élményalapú programozó iskola képviselője.Tanulóink ízelítőt kaptak a programozás, az algoritmikus gondolkodás alapjaiból játékos formában.
Megalakultak a GINOP projekt tanulói munkacsoportjai a tagintézményekben
A tagintézményekben 2018. november 1-jétől kezdődtek meg a GINOP projekt keretében a tanulói csoportfoglalkozások. A foglalkozásokon játékos feladatok segítségével ismerték meg egymást a csoporttagok.
GINOP-6.2.3-17-2017-00027 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című projekt
2018. februárjában indult a GINOP-6.2.3-17-2017-00027 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című projekt, melyben iskolánk, a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma is részt vesz. A 2020. április végéig tartó projekt átfogó célja, hogy eredményeivel hozzájáruljon a szakképzésben tanulók korai iskolaelhagyásának megelőzéséhez, az intézményt szakképzettség nélkül elhagyók arányának csökkentéséhez.
A Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói országos mérésben vettek részt
A GINOP-6.2.2-VEKOP/15 kiemelt projekt célja többek között a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése. A célok elérése érdekében a szakképzést megkezdő tanulók körében országos felmérésre került sor, amelynek célja - a tanuláshoz és a mindennapi életben szükséges tudáshoz nélkülözhetetlen képességek mérése révén - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiszűrése, majd tanórák keretén belüli vagy tanórán kívüli fejlesztése.
Mérési koordinátorok felkészítése
A mérés célja a lemorzsolódással veszélyeztetett 9. évfolyamos tanulók kiszűrése, és az alapkészségek fejlesztésének támogatása. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű projekt „A tanulók tudás és képességszintjének illetve fejlődésének mérését segítő mérési-értékelési keretrendszerhez feladatbank kialakítása és módszertani fejlesztések” projekt kiemelt célja:
Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása
A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú projekt Makerspace munkacsoportja megbeszélést tartott a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakításáról 2018. május 10-én.
Helyzetértékelési tevékenység megbeszélése a Békéscsabai Szakképzési Centrumban
A Békéscsabai Szakképzési Centrum „Az Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat szakértői munkacsoportjának munkáját külső szakértő segíti. Az első megbeszélést 2018. március 20-án tartotta a Békéscsabai Szakképzési Centrum tárgyalótermében. Feladata a Helyzetértékelési dokumentum elkészítése során, hogy az NSZFH GINOP-6.2.2. által kiadott módszertan alapján segítse és koordinálja a munkacsoport tevékenységét.